12.5 · Bøjning

I det følgende beskrives de enkelte ordklassers bøjningskategorier, med hovedvægt på de tilfælde, hvor dialekterne afviger fra rigsmålet.

De dialektale udtaleformer beskrives kun i særlige tilfælde. Generelt gælder det, at jysk har apokope (bortfald) af udlydende ‑e, og at bornholmsk i nogle tilfælde har ‑a i bøjningsendelser (jf. kap. 7.2 i bd. 2 om lydudviklinger i gammeldansk).

Om inddelingen i dialektområder, se kortet i kap. 12.1 “Udforskning og kilder”. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 277-301.