2.4 · Sprogfamilien

At to eller flere sprog er i slægt med hinanden, skal forstås bogstaveligt. Nøjagtigt som når bestemte mennesker eller andre levende væsener siges at være beslægtede, angiver slægtskab mellem sprog, at disse sprog har fælles ophav og nedstammer fra samme forfader – et tidligere sprogtrin. Som det er tilfældet med individer, kan sprog være nært eller fjernt beslægtede. Fører man stamtræet tilstrækkeligt langt bagud i tid, er information om slægtskabet gået tabt, og det er også tilfældet med sprog, så en del af sprogforskningen består netop i at udrede ældgamle familiebånd – på den måde er sammenlignende sprogvidenskab en slags slægtsforskning ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 125-155.

Intet ekstramateriale