Litteratur i bind 5

Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten nedenfor og i litteraturhenvisninger i bind 5 i øvrigt. Værkforkortelser af typen ODS = Ordbog over det danske Sprog er anført og forklaret på deres alfabetiske plads i litteraturlisten.

Forkortelser af navnene på bøger og skrifter i Bibelen er forklaret i listen Forkortelser i bibelhenvisninger.

AM – om håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, fx AM 202, 8º
bd. – bind
bek. – bekendtgørelse, Bekjendtgjørelse
bl. – blad
cirk. – cirkulære
DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
f. – og følgende side
ff. – og følgende sider
fork. – forkortelse, forkortet
GKS – om håndskrift i Gammel Kongelig Samling (på KB), fx GKS 3605, 8o
KB – Det Kongelige Bibliotek, Det Kgl. Bibliotek
l. – linje
netpubl. – netpubliceret, netpublikation
NKS – om håndskrift i Ny Kongelig Samling (på KB), fx NKS 66, 8o
opdat. – opdateres, opdateret
opl. – oplag
optr. – optryk(t)
publ. – publiceret, publikation
r – recto, dvs. på forsiden af et blad, fx AM 202, 8º, bl. 32r
red. – redigeret, redaktør(er)
rk. – række
s. – side
sa. – samme
s.m. – sammen med
smst. – samme sted, sammesteds
sp. – spalte
udg. – udgave(r), udgiver(e), udgivet
u.å. – uden årstal
v – verso, dvs. på bagsiden af et blad, fx NKS 66, 8o, bl. 56v
årg. – årgang

 

Adigard des Gautries, Jean 1951: “Les noms de lieux de la Manche attestés entre 911 et 1066”. Annales de Normandie, nr. 1, s. 9-44.

Adigard des Gautries, Jean 1954: Les noms de personnes scandinaves en Normandie de 911 à 1066.

ADL = Arkiv for Dansk Litteratur. Udg. af KB og DSL 2002 ff. Netpubl. på adl.dk.

Albrectsen, Erling 1979: Dudo. Normandiets Historie under de første Hertuger.

Alenäs, Stig 2003: Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga “försvenskningen” i Lunds stift under 1680-talet.

Allan, Robin mfl. 1995: Danish. A Comprehensive Grammar. 2. udg. = T. Lundskær-Nielsen & P. Holmes 2010.

Allen, C.F. 1864: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden. 1497-1536, bd. 1.

Amory, Frederic 1980: “The dönsk tunga in early Medieval Normandy: A note”. Klar, Kathryn mfl. (red.): American Indian and Indoeuropean Studies. Papers in Honor of Madison S. Beeler, s. 279-289.

Anbro, Stefan 2009: “Hvorfor dansk?”. Modersmål-Selskabet 2009, s. 71-77.

Andenæs, Ellen 1984: “Vietnamesisk og norsk språkstruktur”. Hvenekilde, A. & Ryen, E. (red.): Kan jeg få ordene dine, lærer?, s. 177-194.

Andersen, Ellen 1977: Moden i 1700-årene.

Andersen, Kim 1994: “Bertel Haarder og Indiana Jones i Amerika! – to kulturarrangementer”. Kulturbrev, nr. 8, s. 30-37.

– 1998: “The Danish lecturers abroad: Some history of a remarkable effort of cultural promotion”. International Education Forum, bd. 18, nr. 16-2, s. 9-26. Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

Andersen, Ole Stig 1994: Kurdisk. Netpubl. på olestig.dk/sprog/kurdisk.html.

– 2006: “Danmarks sprog 2005”. Netpubl. på olestig.dk/danmark/sprog.html.

Andersen, Thomas 1996: Rapport om den sproglige udvikling i Grønland 1984-1994.

– 2001: “Statistik og sprogpolitik”. Oqaasileriffik: Rapport fra Konference om sprogpolitik, s. 33-41.

ANF = Arkiv för nordisk filologi, bd. 1 ff., 1883 ff.

Annálar 1400-1800, bd. 1-8. Udg. 1922-2002 af Hannes Þorsteinsson mfl.

Anonym 1709: Nouvelle Methode tres curieuse et tres fondamentale pour apprendre Danois, Francois et Allemand sans Maitre.

Anordning 29. marts 1814 = Anordning, som bestemmer, hvad Bekiendere af den Mosaiske Religion, der opholde sig i Kongeriget Danmark, have at iagttage.

Anordning 29. juli 1814 = Anordning for Almue-Skolevæsnet i Kiøbstæderne i Danmark Kiøbenhavn undtagen.

Aphelen, Hans von 1764: Kongelig Dansk Ord-Bog, oplyst med Exempler og Talemaader, bd. 1-2.

Arngrímsson, Bjarni 1800: Sálar-Frædi, ætlud námfúsum Unglíngum, einkum Kénnslu Børnum. Oversat efter den danske oversættelse af J.H. Campes Kort Sielelære for Børn.

Arnórsson, Einar 1911: “Samband Íslands og Danmerkur síðan siðaskiptin”. Andvari, årg. 36, s. 104-194.

– 1913: Réttarstaða Íslands.

av Skarði. Se Skarði.

Ax, Christina Folke 2002. “At gøre en forskel. Opfattelser og anvendelse af danske og islandske genstande og sprog i Reykjavík i sidste halvdel af 1700-tallet”. 1066 Tidsskrift for historie, 31. årg., nr. 4, s. 3-13.

– 2008: “Islændingene og de danske købmænd i Reykjavík 1770-1850”. Mentz, Søren (red.): Rejse gennem Islands historie – den danske forbindelse, s. 75-90.

Bachkeger, Hans Sørenssøn (udg.) 1654: En kort oc enfoldig Frandsøsk Grammatica, sammendragen aff M. Daniel Matras Sprockmester paa det Kongelige oc Adelige Academie Soer (..).

– (udg.) 1660, 1663: Eenfoldige Frandske Samtaler, Ungdommen oc Alle, som hafver Lyst, at øfve sig i Sprocket, tienstvilligen aff Hans Sørenssøn udtaalckede oc fordanskede.

Bacquin, Mari & Zola Christensen, Robert 2013: “Dansk og svensk – Fra nabosprog til fremmedsprog”. SiN, s. 67-82.

Bakker, Peter 1999a: “[Anmeldelse af] Cefas van Rossem & Hein van der Voort: Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts” og “[Anmeldelse af] C.G.A. Oldendorp: Criolisches Wörterbuch. Erster zu vermehrender und wo nöthig zu verbessernder Versuch [1767/68] (..)”. Acta Linguistica Hafniensia, bd. 31, s. 167-172.

– 1999b: “The Northern branch of Romani: mixed and non-mixed varieties”. Halwachs, Dieter W. & Menz, Florian (red.): Die Sprache der Roma: Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext, s. 172-209.

– 2003: “Scandinavians and their pidgins and creoles”. Acta Linguistica Hafniensia, bd. 35, s. 95-114.

– 2004: “Låneord fra dansk i vestafrikanske og vestindiske sprog”. Mål&M, 27. årg., nr. 3, s. 28-32.

– 2006: “Special schools for Roma and Sinti”. Wiater, Werner & Videsott, Gerda (red.): Schule in mehrsprachigen Regionen Europas. School Models in Multilingual Regions of Europe, s. 415-433.

– 2008: “Romani: anerkendt mindretalsprog mange steder, men ikke i Danmark”. Sprogforum, nr. 43, s. 49-50.

– 2012: “Romani genetic linguistics and genetics: Results, prospects and problems”. Romani Studies, bd. 22, nr. 2, s. 91-112.

– 2013: Udvandrernes sprogbrug. Dansk i Nordamerika, Sydamerika, Australien og New Zealand. Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

– 2014: “Three Dutch Creoles in Comparison”. Journal of Germanic Linguistics, bd. 26, nr. 3, s. 191-222.

– 2017: “Dutch creoles compared with their lexifier”. Bakker, Peter mfl. (red.): Creole Studies – Phylogenetic Approaches, s. 219-240.

– 2020: “Para-Romani varieties”. Matras, Yaron & Tenser, Anton (red.): The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics, s. 353-386.

Bang, Thomas 1638: Aurora latinitatis. Fotografisk optr. 1976 (af 1726- udg.).

Barfod, Pie mfl. 1974: Grønlændere i Danmark 1971-72 Kalâtdlit Danmarkime.

“Barnafræðsla árið 1914-15”. Hagskýrslur Íslands, nr. 16, 1918.

Barnes, Michael P. & Page, R.I. 2006: The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain.

Basedow, Johann Bernhard 1759: Neue Lehrart und Uebung in der Regelmässigkeit der teutschen Sprache.

Basse, Bjarne 1981: Dansk-vietnamesisk kontrastiv lydlære.

– & Jensen, Kirsten (red.) 1979: Eskimosprogenes vilkår i dag. “Majoritetssprogs indvirkning på eskimoiske minoritetssprog”.

Bately, J.M. 1986: The Anglo-Saxon Chronicle, bd. 3.

Bates, David 1982: Normandy before 1066.

Baumann Larsen, Mogens 1981: Dansk i USA – et forskningsprojekt.

– & Kjær, Iver 1978: “Norms in Danish-American”. Weinstock, John (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics, bd. 3, s. 192-194.

Beaurepaire, Charles de & Laporte, Jean 1982-1984: Dictionnaire topographique du département de Seine-Maritime, bd. 1-2.

Beaurepaire, François de 1969: “La toponymie de la Normandie”. Cahiers Léopold Delisle, bd. 18, s. 1-86.

– 1979: Les noms des communes et anciennes paroisses de la Seine-Maritime.

– 1981: Les noms des communes et anciennes paroisses de l’Eure.

– 1986: Les noms des communes et anciennes paroisses de la Manche.

Becker, C.J. 1981: “The Coinages of Harthacnut and Magnus the Good at Lund c. 1040-c. 1046”. Becker, C.J. (red.): Studies in Northern Coinages of the Eleventh Century, s. 119-175.

Bek. 27. januar 2017, nr. 98, om Lektoratsordningen.

Bekker-Nielsen, Hans 1979: “Norrøn filologi”. KUHist, bd. 9, s. 145-176.

Bender, Henning & Flemming Larsen, Birgit (red.): 1991: Danish Emigration to Canada.

Benediktsson, Jakob 1972: “Studieresor. Island”. KLNM, bd. 17, sp. 341 f.

– 1985: “Inngangur”. Arngrímur Jónssons Crymogæa: Þættir úr sögu Íslands, s. 13-56.

– (red.) 1939: Gísli Magnússon (Vísi-Gísli): Ævisaga, ritgerðir, bréf.

– (red.) 1948: Ole Worm’s correspondence with Icelanders.

– & Lárusson, Magnús Már (red.) 1966: “Lægebøger”. KLNM, bd. 11, sp. 76-79.

Benson, Sven 1965-1970: Südschwedischer Sprachatlas, bd. 1-4.

Bergman, Gösta 1931: Rotvälska. Rommani, Månsing, Förbryterspråk och Slang.

– 1938: “Den skinnsjuke greven” och andra svensk-danska språksvårigheter.

– 1964: Likt och olikt i de skandinaviska språken.

Bergmann, Hörður 1981: Islændingene i det nordiske samarbejde – sproglige synspunkter. Upubl. foredragsmanuskript.

Berry, Jack 1971: “Pidgins and creoles in Africa”. Sebeok, Thomas A. (red.): Current trends in linguistics, bd. 7, s. 510-536.

Bertelsen, Henrik 1992: Russiske flygtninge i Danmark 1917-1924. En indvandring der skabte indenrigs- og udenrigspolitiske problemer.

– 1996: Russiske flygtninge i Danmark II. 1925-1995. En vellykket integration.

Berthelsen, Chr. 1979: “Træk fra den grønlandske skoles udvikling – set i forhold til de ændrede samfundsforhold”. Årbog for Dansk Skolehistorie, s. 23-36.

– 1983: Grønlandsk litteratur. En kommenteret antologi.

Beyer, Absalon Pederssøn 1552-1572: Dagbok 1552-72. Netpubl. på bokselskap.no.

Bibelen 1992 = Bibelen. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger. Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Biblía 1644 = Biblia Það er, Øll heilog Ritning, vtløgd a Norrænu. Med Formaalum D. Marth. Luth. Oversat af Þorlákur Skúlason.

Biblía 1984 = Guðbrandsbiblía, 400 ára minningarútgáfa. Udg. af Sigurbjörn Einarsson mfl.

Billeskov Jansen, F.J. 1944-1958: Danmarks Digtekunst, bd. 1-3.

Billing, Gustaf 1889: Åsbomålets ljudlära.

Bjarnason, Örn 2010: Upubl. manuskript om nyfundet lægebog af Þorleifur Björnsson (død 1486).

Bjerg, María 1991: “Generations and Danishness in the Argentine Pampas”. Svanberg, Ingvar (red.): Ethnicity, Minorities and Cultural Encounters, s. 9-29.

– 1993: “Living where the world ends: Danish settlements in the Argentine pampa. A brief analysis of ethnic leadership”. Flemming Larsen, Birgit mfl. (red.): On distant shores. Proceedings of the Marcus Lee Hansen Immigration Conference, s. 157-174.

– 2000: “A Tale of Two Settlements: Danish Immigrants on the American Prairie and the Argentine Pampa, 1860-1930”. The Annals of Iowa, bd. 59, nr. 1, s. 1-34.

– 2001: “Entre Sofie y Tovelille. Una historia de los immigrantes daneses en la Argentina (1848-1930)”.

Bjerrum, Anders 1944: “Vort Sprogs gamle Sydgrænse”. Sønderjyske Aarbøger, årg. 56, nr. 1, s. 1-20.

– 1953: “Om de danske dialekter i Sønderjylland”. Sønderjyske Årbøger, årg. 65, nr. 1, s. 101-124.

– 1962: “Den dansk-tyske sproggrænse i middelalderen”. Namn och Bygd, bd. 50, s. 182-192.

Björnsson, Lýður 1990: “Atvinnumál”. Sigurðsson, Ingi (red.): Upplýsingin á Íslandi. Tíu ritgerðir, s. 92-118.

– 2006: “18. öldin”. Saga Íslands, bd. 8, s. 1-289.

Blicher, Henrik [2003]: “[Forfatterportræt af] Jens Baggesen”. Netpubl. på ADL.

Blicher, St.St. 1829: Kjeltringliv. Genoptrykt 1952 med et forord om de jydske zigeunere af Niels Th. Mortensen.

Blæsbjerg, Katrine Hedemark 2017: Modersmålets indflydelse på andetsprogstilegnelsen – en undersøgelse af arabisktalendes tilegnelse af dansk som andetsprog. Upubl. speciale, Aarhus Universitet.

Blöndal, Sigfús (red.) 1920-1924: Íslensk-dönsk orðabók.

Blöndal Magnússon, Ásgeir 1989: Íslensk orðsifjabók.

Bojesen, Palle Bo 1991: “New Denmark – The oldest Danish Colony in Canada”. H. Bender & B. Flemming Larsen (red.), s. 49-70.

– 1992: New Denmark, New Brunswick, Canada: udviklingen i en dansk udvandrerkoloni, 1872-1914.

– 2000: “Anders Carlsen. Pioneer in New Denmark 1872”. Flemming Larsen, Birgit (red.): In Denmark born – to Canada sworn. Danish-Canadian lives, s. 21-24.

Bojsen, Else 2004: “En lejfig skralde – en god cigar”. Hellsten, Unn mfl. (red): Språkets vård och värden. En festskrift till Catharina Grünbaum, s. 260-268.

Bojsen-Møller, Anna (udg.) 1999: Eline Boisens Erindringer, bd. 1-3.

Bolling, Frideric 1678: Fuldkommen Engelske Grammatica som indeholder En kort og nyttig Underviiszning baade paa Ræt at læse, saa og ræt at forstaae Det Engelske Sprog (..). Udg. 1989 i faksimile med kommentarer og noter af Inge Kabell og Hanne Lauridsen.

Boll-Johansen, Hans 2007: De danske og de franske. Frankofiliens metamorfoser.

Bonn-erklæringen af 29. marts 1955. Netpubl. på um.dk.

borger.dk u.å.: “Tolkning for fremmedsprogede”. Netpubl. på borger.dk.

Brandes, Georg 1888: “M. Goldschmidt”. Æsthetiske Studier, 2. udgave, s. 337-372.

– 16. januar 1893: “[Anmeldelse af] Selma Lagerlöf: Gösta Berlings Saga”. Politiken.

– 1920: Taler.

Braunmüller, Kurt 1991: “Sydslesvigdansk – et interferenssprog?”. MUDS 3, s. 55-62.

– 1996: “Sydslesvigdansk – et regionalsprog?”. Jul Nielsen, B. & Pedersen, I.L. (red.): Talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996, s. 33-44.

Bredsdorff, Asta 1999: Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien.

Breese, Lauren Wood 1977: “The Persistence of Scandinavian Connections in Normandy in the Tenth and Early Eleventh Centuries”. Viator. Medieval and Renaissance studies, bd. 8, s. 47-61.

Briem, Ólafur 1946: “Um dansana”. Fornir dansar, s. 377-385.

Briens, Sylvain mfl. (red.) 2012: Cent ans d’études scandinaves. Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909.

Brink, Eva Theilgaard 2016: Man skal bare kaste sig ud i det… En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis. Netpubl. på dsn.dk.

Brink, Lars 1988: “Den danske udtale”. Hansen, Erik & Lund, Jørn (red.): Sproget her og nu, s. 20-39.

– & Lund, Jørn 1975: Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på so­cio­lekterne i København, bd. 1-2.

Bronner, Hedin 1959: “[Anmeldelse af] A Centenary of Norwegian Studies In American Institutions of Learning by Knut Gjerset and Ludvig Hektoen”. Norwegian-American Studies and Records, bd. 20, s. 158-169.

Bruce, Gösta 1970: “Diphthongization in the Malmö dialect”. Working papers, bd. 3.

Bruland, Johan mfl. 1979: Norsk-vietnamesisk kontrastiv grammatikk.

Brøndsted, Mogens 1979: “Dansk og nordisk litteraturhistorie [ved Københavns Universitet]”. KUHist, bd. 9, s. 1-91.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1914: Sproglig forfatterbestemmelse. Studier over dansk sprog i det 16. århundredes begyndelse.

– 1927: Dialekter og Dialektforskning. Tillæg 1932 om skånsk ved Folke Roikjer og Børge Rasmussen (“Oversigt over de skånske Dialekter”, DF, bd. 6, s. 87-114).

Bugge, Aage 1926-1928: “Dansk Læsebog for grønlandske Skolebørn”, bd. 1-2.

– 1952: Grønlandsk rejseparlør.

– 1966: Dansk-grønlandske stiløvelser.

– mfl. 1960: Dansk-Grønlandsk Ordbog.

Bækhøj, Lars 1948: Danske i Argentina.

Bøegh, Kristoffer Friis 2018: “Spor fra dansk i de Amerikanske Jomfruøers engelsk-kreolsk”. Mål&M, 39. årg., nr. 2, s. 24-29.

– 2021a [under udgivelse]: “African ethnolinguistic diversity in the colonial Caribbean: the case of the eighteenth-century Danish West Indies”. Bartens, Angela & Slomanson, Peter: New Circum-Caribbean Creole and Language Contact Research (Language Science Press, Berlin).

– 2021b: Crucian Creole. A sociohistorical and linguistic analysis of the English-lexifier contact language of St. Croix, Virgin Islands. Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet.

Bøggild Johannsen, Birgitte 2017: “Reading between the lines. A 17th Century Corpus of Funeral Inscriptions from Odense revisited”. Renæssanceforum. God Latin. Festskrift til Peter Zeeberg i anledning af hans 60-årsdag den 21. april 2017, bd. 12, s. 261-278.

Börestam, Ulla 1984: Språkförståelse och språkpreferenser i internordisk kommunikation på Island.

– 1985: Dansk-svensk språkförståelse på Jyllands västkust. En punktstudie.

– 1987: Dansk-svensk språkgemenskap på undantag. Nordisk språkförståelse i nutidshistoriskt och regionalt perspektiv belyst av svenska gymnasieungdomars förståelse av äldre och nutida talad danska. Under medvirken af Jørn Lund.

– 1991: Språkmöten och mötesspråk i Norden.

– 1994 = Uhlmann, Ulla Börestam 1994: Skandinaver samtalar. Språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar.

– 2008: Samma skjorta – olika knappar. Icke-nordiska andraspråkstalares erfarenheter av dansk-svensk språkgemenskap i Öresundsregionen.

– 2015: “‘Excuse me, but can you tell me where the Nordic House is located?’ Linguistic strategies in inter-Nordic communication in Iceland illustrated through participant observation.” Linguistics, bd. 53, nr. 2, s. 219-254.

Carling, Gerd mfl. 2014: Scandoromani: Remnants of a mixed language.

Carstens, J.L. 1981 [ca. 1740]: En almindelig Beskrivelse om alle de danske, americanske eller west-indiske Ey-lande.

Carøe Christiansen, Connie 2001: Tv-Nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Socialforskningsinstituttets arbejdspapirer, nr. 3.

Castberg, Peter Atke 7. juni 1805: Betænkning om Nødvendigheden af Underviisnings-Anstalter for Døvstumme, dat. 7. Jun. 1805. Egeria, 2. årg., bd. 1, 1806, s. 188-199.

– 1810: Om Tegn- eller Gebærde-Sproget med Hensyn paa dets Brug af Døvstumme og dets Anvendelighed ved deres Undervisning, 2. Hefte.

– 1811: Om Tegn- eller Gebærde-Sproget med Hensyn paa dets Brug af Døvstumme og dets Anvendelighed ved deres Undervisning, 3. Hefte.

– 1818: Forelæsninger over Døvstumme-Undervisningens Methode, holdne i Pastoralseminariet i Kjøbenhavn.

Cavling, Henrik 1894: Det danske Vestindien.

Chartier, Guy 2005: “La microtoponymie anglo-scandinave du département de l’Orne”. Annales de Normandie, årg. 55, nr. 1-2, s. 125-134.

Christian 3.s Bibel 1550 = Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Udg. i faksimile 1928. Udg. 2018 af Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på dsl.dk.

Christian 4.s Bibel 1633 = Biblia Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis K. Christian den IV. Befaling (..).

“Christiania Theater” u.å. lokalhistoriewiki.no.

Christophersen, Paul 1953: “Some Special West African English Words”. English Studies, bd. 34, 282-291.

– 1999: A Linguist’s Credo. Selected Papers.

Clajus, Johannes 1696: En Tydsk Grammatica eller Sprog Konst. Samlet af de bedste Tydske Scribentere. Paa Latinsk og Tydsk tilsammen skreven af Johanne Clajo Og siden til Fædrene-Landets Tieneste paa voris Danske Tunge-Maal oversat.

Clausen, H.V. 1892: “Folkesproget i Sønderjylland. [Anmeldelse af] J.G.C. Adler: Die Volkssprache in den Herzogthums Schleswig seit 1864”. Sønderjyske Aarbøger, årg. 4, nr. 1, s. 182-212.

Clausén, Ulla 1978: Nyord i Färöiskan. Ett bidrag till belysning av språksituationen på Färöarna.

Committee of Experts 2007: Report of the Committee of Experts on the application of the Charter in Denmark. Netpubl. på rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d87ba.

– 2011: Report of the Committee of Experts on the application of the Charter in Denmark. 3rd monitoring cycle. Netpubl. på coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/DenmarkECRML3_en.pdf.

Committee of Ministers 2011: Recommendation RecChL(2011)1 of the Committee of Ministers on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by Denmark. Netpubl. på coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/DenmarkCMRec3_en.pdf.

Dahl, B.T. & Hammer, H. 1907-1914: Dansk Ordbog for Folket, bd. 1-2.

Dahlerup, Merete 1989: “En taterfloks anholdelse i Nyborg 1643”. Fynske Årbøger 1989, s. 113-118.

Dakubu, M.E. Kropp 1997: Korle Meets the Sea. A sociolinguistic history of Accra.

Dal, Erik 1991: “Latin og dansk i danica 1482-1600”. Alenius, Marianne mfl. (red.): Latin og nationalsprog i Norden efter Reformationen, s. 67-72.

Dalen, Arnold 2005: “Sources of written and oral languages in the 19th century”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1406-1419.

Dalsgarð, Arnbjørn Ó. 2002: Føroysk blaðsøga 1852-2002.

DaMag = Danske Magazin (1. rk.), Nye Danske Magazin (2. rk.), Danske Magazin (3. rk. ff.), 1745 ff.

Danckwerth, Casper 1652: Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein (..).

Danmarks Domstole 2008: “3. Retlige spørgsmål vedrørende tolkning i retssager”. Netpubl. på domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Rapporter/Rapport om tolkebistand i retssager/kap03.htm.

Danmarks Statistik 2017: “Folk1c: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder (5-års intervaller), herkomst og oprindelsesland: 2017K3”. Netpubl. på statistikbanken.dk/FOLK1C.

Dansk Flygtningehjælp 2015: 25 spørgsmål og svar om flygtninge. Netpubl. på flygtning.dk.

Dansk Identitetshistorie, bd. 1-4. Red. 1991-1992 af Ole Feldbæk.

Dass, Petter 1683: Den nordske Dale-Viise. Udg. i Heggelund, Kjell & Apenes, Sverre Inge (red.) 1980: Petter Dass. Samlede verker, s. 125-136.

DBL = Dansk Biografisk Leksikon. Bd. 1-19, 1887-1905, udg. af C.F. Bricka. 2. udg., bd. 1-27, 1933-1944, udg. af Povl Engelstoft. 3. udg., bd. 1-16, 1979-1984, udg. af Sv. Cedergreen Bech mfl., netpubl. på Lex.dk.

DD = Diplomatarium Danicum, 1.-4. rk., 1938-2000. Derefter netpubl. på dsl.dk. Udg. af DSL.

Debes, Iben Nyholm mfl. 2014: “Holdninger blandt unge og ældre færinger til færøske måder at tale dansk på”. DT, bd. 14, s. 55-93.

Debes, Lucas Jacobsøn 1673: Færoæ et Færoa reserata. Det er: Færøernis og færøeske Indbyggeris Beskrifvelse (..). Genudg. 1963 af Jørgen Rischel.

Debrunner, Hans 1956: “Notable Danish chaplains on the Gold Coast”. Transactions of the Gold Coast & Togoland Historical Society, bd. 2, nr. 1, s. 13-29.

– 1963: “Pioneers of Church and Education in Ghana. Danish Chaplains to Guinea, 1661-1850”. Kirkehistoriske samlinger, 7. rk., bd. 4, s. 373-425.

– 1979: Presence and prestige: Africans in Europe. A History of Africans in Europe before 1918.

Deklaration om nordisk sprogpolitik 2006. Netpubl. på norden.org.

Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson, Katarina 2005: Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Netpubl. på norden.org.

Denmark 2001 = Comments of the Government of Denmark on the Opinion of the Advisory Committee on the Report on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in Denmark. Netpubl. på https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008c931.

Denmark 2010. Denmark’s Third Report under the Charter of Regional and Minority Languages. Netpubl. på coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/DenmarkPR3_en.pdf.

Det Danske Bibelselskab 2004: Bibelske og liturgiske tekster på dansk tegnsprog. Udg. på DVD.

DF = Danske Folkemaal/Folkemål, bd. 1-41, 1927-1999 (fortsættes som DT).

DG = Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. 1-6, 1915-1929. Udg. af Henrik Bertelsen. Fotografisk optr., 1979, med nye tillæg af Caroline C. Henriksen og Carl Behrend.

DgO = Danmarks gamle Ordsprog, bd. 1 ff., 1977 ff. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen.

Diplomatarium Islandicum. Íslenzkt fornbréfasafn. 1310-1550, bd. 11. Udg. 1915-1925.

Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til kundskap om Norges indre og ytre forhold, sprog, slegter, seder, lovgivning og rettergang i middelalderen, bd. 1 ff., 1847 ff. Udg. af Chr.C.A. Lange mfl.

Djurhuus, Napoleon (udg.) 1959: J. Chr. Svabo. Indberetninger fra en Reise i Færøe 1781 og 1782.

Dodge, Daniel Kilham 1887: “Scandinavian Studies in the United States”. Science, bd. 9, nr. 223 (maj 1887), s. 476-478.

– 1889: “Danish Orthography. [Anmeldelse af] De nye Retskrivningsregler. Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 24 de. Juli, 1888. Kjøbenhavn. B. Pio, 1888 [og af] Store og smaa Bogstaver. Et Indlæg i Retskrivningsspørgsmaalet af Ernst von der Recke. Kjøbenhavn, Gyldendal 1888”. Modern Language Notes, bd. 4, nr. 3 (marts 1889), s. 81-83.

– 1890: “A Bibliography of Danish and Swedish Dictionaries, together with a Brief Account of Danish Lexicography”. PMLA, bd. 5, nr. 4, s. 279-310.

– 1891: “[Anmeldelse af] Dansk Grammatik ved E. Jessen (..) 1891. Modern Language Notes, bd. 6, nr. 8 (december 1891), s. 246-248.

Donnella, Joseph A. 2007: Like other people’s children: The Danish West Indies Lutheran Mission. A Caribbean prototype of liturgical inculturation. Ph.d.-afhandling, Drew University.

Dorph, N.V. 1824: Rotvelsk Lexicon.

– 1837: De Jydske Zigeunere og en rotvelsk Ordbog.

Douglas, David C. 1942: “Rollo of Normandy”. English Historical Review, bd. 57, nr. 228, s. 417-436.

– 1947: “The rise of Normandy”. Proceedings of the British Academy, bd. 33, s. 101-130.

– 1969: The Norman Achievement 1050-1100.

DRigsl = Den danske Rigslovgivning, bd. 1-4. Udg. 1971-2015 af Erik Kroman og Aage Andersen.

DRm = L. Brink og J. Lund 1975.

Drög aðnámsskrám fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla. Prentað sem handrit í nóvember 1948. Manuskript 1948 uden forfatter, udg. af skoleinspektøren.

DS = Danmarks Stednavne, bd. 1 ff., 1922 ff. Udg. af Stednavneudvalget, Institut for Navneforskning og Afdeling/Center for Navneforskning.

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970 Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

DSkH = Dansk Skolehistorie, bd. 1-5, 2013-2015. Red. af Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith.

DSt = Danske Studier 1904 ff. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. Netpubl. på danskestudier.dk.

DT = Danske Talesprog, bd. 1 ff., 2000 ff. (fortsættelse af DF).

Dudo. Se E. Albrectsen 1979.

Dyhr, Sebastian Adorján 2001: J.M. Magens: Grammatik over det creolske sprog i en lingvistisk og historisk kontekst. Speciale, Aarhus Universitet, Institut for Lingvistik.

Dyrlund, F. 1872: Tatere og Natmandsfolk i Danmark – betragtede med hensyn til samfundsforholdene i det hele.

Eberhard, David M. mfl. (red.) 2019: Ethnologue: Languages of the World, 22. udg. Netpubl. på ethnologue.com.

Eckhardt Larsen, Jesper 2002: J.N. Madvigs dannelsestanker. En kritisk humanist i den danske romantik.

Egede, Paul 1750: Dictionarium Grönlandico-Danico-Latinum, Complectens primitiva cum suis derivatis, qvibus interjectæ sunt voces primariæ è Kirendo Angekkutorum.

Ehrencron-Müller, H. 1924-1939: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814, bd. 1-13.

Eilschov, Frederik Christian 1747: Cogitationes de scientiis vernacula lingua docendis cum specimine terminologiæ vernaculæ.

– 1748: Philosophiske Breve. Over adskillige nyttige og vigtige Ting.

Einarsdóttir, Valgerður 2006: Danskfaget ved Háskóli Íslands 1915-1980. Speciale, Háskóli Íslands.

Einarsson, Bjarni 1955: “Inngangur”. Munnmælasögur 17. aldar, s. v-clxviii.

Einarsson, Sveinn 1991: Íslensk leiklist, bd. 1.

Ejby Poulsen, Karl 2012: “Les lecteurs danois à Paris”. S. Briens mfl. (red.) 2012, s. 179-184.

EKRI 2006 = Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance. Tredje rapport om Danmark. Vedtaget den 16. december 2005. Europarådet. Netpubl. af Europarådet på https://rm.coe.int/third-report-on-denmark-danish-translation-/16808b569d.

Ellis, Stanley 1985: “Scandinavian influences on Cumbrian dialect”. Baldwin, John R. & Whyte, Ian D. (red.): The Scandinavians in Cumbria, s. 161-167.

Enevig, Anders 1965: Tatere og rejsende.

– 1969: Sigøjnere i Danmark.

– 2004: Cirkus- og gøglerslægter. Miljø og stamtavler.

– 2007: Sigøjnere, Tatere og danske Rejsende.

– 2011: Danske rejsende. Cirkus- og gøglerslægter.

Engberg-Pedersen, Elisabeth 1990: “Pragmatics of nonmanual behaviour in Danish Sign Language”. Edmondson, W.H. & Karlsson, F. (red.): SLR ’87: Papers from The Fourth International Symposium on Sign Language Research, Lappeenranta, Finland, July 15-19, 1987, s. 121-128.

– 1991: Lærebog i tegnsprogs grammatik.

– 1993: Space in Danish Sign Language. The semantics of morphosyntax of the use of space in a visual language.

– 2002: “Grammatical relations in Danish Sign Language. Topic and subject”. Pajunen, A. (red.): Mimesis, sign, and the evolution of language, s. 5-40.

– 2010: “Expression of causation in Danish Sign Language”. Sign Language and Linguistics, bd. 13, nr. 1, s. 40-67.

Erdem, Adil 2007: Indvandrernes paradis: danske rødder i Argentina.

Espersen, J.C.S. 1908: Bornholmsk Ordbog. Med indledning [af Vilh. Thomsen og Ludv. F.A. Wimmer] og tillæg [af Viggo Holm]. Fotografisk optr. 1975.

Etzler, Allan 1944: Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. Historia och Språk.

Fabricius, H. 1973: “Galvanism and Acupuncture an Analogue”. Scandinavian Audiology, bd. 2, nr. 4, s. 191-196.

Fabricius, Knud 1906-1958: Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige, bd. 1-4.

Fabricius, Otho 1791: Forsøg til en forbedret grønlandsk Grammatica.

– 1804: Den Grønlandske Ordbog, forbedret og forøget.

Feldbæk, Ole 1991: “Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet”. Dansk Identitetshistorie, bd. 1, s. 111-230.

– 2004: “Dansk og norsk. Fællestidens sidste slægtled”. Skougaard, Mette (red.): Norgesbilleder. Dansk-norske forbindelser 1700-1905, s. 60-83.

Fell, Christine E. 1987: “Old English Wicing: A question of semantics”. Proceedings of the British Academy, bd. 72, s. 295-316.

Fellows Jensen, Gillian 1968: Scandinavian Personal Names in Lincolnshire and Yorkshire.

– 1969: “The scribe of the Lindsey Survey”. Namn och Bygd, bd. 57, s. 58-74.

– 1972: Scandinavian Settlement Names in Yorkshire.

– 1978: Scandinavian Settlement Names in the East Midlands.

Fellows-Jensen, Gillian 1983: “Anthroponymical Specifics in Place-names in – in the British Isles”. Studia Anthroponymica Scandinavica, nr. 1, s. 45-60.

– 1985: Scandinavian Settlement Names in the North-West.

– 1987: “The Vikings’ relationship with Christianity in the British Isles. The evidence of place-names containing the element kirkja”. Knirk, James E. (red.): Proceedings of the Tenth Viking Congress. 1985, s. 295-307.

– 1991: “Nordiske spor i det midtskotske lavland”. Albøge, Gordon mfl. (red.): Analogi i Navngivning, s. 65-82.

– 1994: “Les noms de lieux d’origine scandinave et la colonisation viking en Normandie. Examen critique de la question”. Proxima Thulé, bd. 1, s. 63-103.

– 1999: “Scandinavian Settlement Names in East Anglia. Some Problems”. Nomina, bd. 22, s. 45-60.

– 2003: “Thingland and Fingland: The Danish tongue in contact with French, English and Gaelic”. Galberg Jacobsen, Henrik mfl. (red.): Take Danish – for instance. Linguistic studies in honour of Hans Basbøll presented on the occasion of his 60th birthday 12 July 2003, s. 75-82.

– 2007: “Nordic and English in East Anglia in the Viking Period”. NOWELE, bd. 50/51, s. 93-108.

– 2014: “Looking even more closely at the Nordic element in East Anglian place-names”. Nomina, bd. 37, s. 143-158.

– 2017: “Viking influence on personal names and place-names in Normandy in retrospect and with a fresh look at place-names such as Anquetierville”. Akselberg, Gunnstein & Særheim, Inge (red.): Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014, s. 57-71.

Fenger-Grøndahl, Carsten & Fenger-Grøndahl, Malene 2006: Sigøjnere. 1000 år på kanten af Europa.

Fenger-Grøndahl, Malene 2012: Romaer – Europas største etniske mindretal.

Fihl, Esther & Venkatachalapathy, A.R. (red.) 2009: Indo-Danish Cultural Encounters in Tranquebar: Past and Present. Review of Development & Change, bd. 14, nr. 1-2.

Fink-Jensen, Morten 2013: “Skoler og mission i det vidtstrakte rige”. DSkH, bd. 1, s. 255-274.

Finnbogadóttir, Vigdís 2015: “Forord. Den danske indflydelse på Island”. A. Hauksdóttir mfl. (red.), s. 7-14.

Finnbogason, Guðmundur 1905: Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904.

Foget Hansen, Gert mfl. 2018: “Kan nordamerikadansk betegnes som en varietet af dansk?” Karoli Christensen, Tanya mfl. (red.): Dansk i det 20. århundrede, s. 121-134.

Folkeskoleloven. Se Inatsisartutlov 3. december 2012.

Folkmann, Pernille 2008: Det nordiske – et dilemma. En analyse af dansklærernes erfaringer med og holdninger til det nordiske i danskfaget i gymnasiet. Speciale, Københavns Universitet.

Forordning 13. januar 1736 = Forordning Angaaende Den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræftelse udi deres Daabes Naade.

Forordning 23. januar 1739 om Skolerne paa Landet i Danmark.

Forordning 17. april 1739 Angaaende Hvor mange Latin­ske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 13.

Forordning 11. maj 1775 Angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de publi­qve Latinske Skoeler. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 15.

Forordning 15. april 1958, nr. 1, om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, med senere ændringer. Netpubl. på eur-lex.europa.eu.

Fremmedsprog. Undervisningsvejledning for folkeskolen 2. Udg. 1976 af Undervisningsministeriet.

Frendrup, Willy 2008: Den katolske kirke i de danske tropekolonier.

Friðjónsson, Jón G. 1997: Rætur málsins.

Friðriksson, Guðjón & Þór, Jón Þ. 2013: Kaupmannahöfn sem höfuðborg Íslands, bd. 1.

Friis, Aage 1913: Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra 1732 til 1835, bd. 3.

Fryd Johansen, Julie mfl. (red.) 2008: Skoler i palmernes skygge.

Gad, Finn 1969: Grønlands Historie II, bd. 1-2.

– 1971: Vestgrønlandske undervisnings- og skoleforhold 1721-1807.

– 1981: “Læse- og skrivekyndigheden indtil 1814”. Tidsskriftet Grønland, nr. 7, s. 205-219.

Galberg Jacobsen, Henrik 2005: “Dansk mellem nordboer. Om dansk som kommunikationssprog i Norden”. A. Hauksdóttir mfl. (red.), s. 99-106.

Gallup 14. juli 1943 = “1/3 af danske Radiolyttere forstaar Svensk i Radio”. Berlingske Tidende.

GDB = Great Domesday Book. The National Archives E31/2. Library Edition in 6 vols (1986-92). Red. af A. Williams & R.W.H. Erskine.

Gerner, Henrich 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679. Optr. på grundlag af 2. udg. i DG, bd. 3, s. 11-146.

– 1690: Epitome Philologiæ Danicæ. Eller: Et kort Begrib paa det beste oc zirligste Danske Sprocks Lyst oc Artighed (..). Optr. i DG, bd. 3, s. 251-317.

Gesner, Conrad 1555: Mithridates. De differentiis linguarvm tum veterum tum quæ hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt.

GG = Brøndum-Nielsen, Johs. 1928-1973: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1-8 (bd. 1, 2. udg., 1950; bd. 2, 2. udg. m. tillæg, 1957).

Gimbel, Jørgen (red.) 1988: Indvandrere – Indvandrersprog.

Gíslason, K. 1851: Dönsk orðabók með íslenzkum þýðingum.

Gjerde, Lars 1994: The Orange of Love and Other Stories. The Rom-Gypsy Language in Norway.

Gjerdman, Olof & Ljungberg, Erik 1963: The Language of the Swedish Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Taikon. Grammar, Texts, Vocabulary and English Word-index.

Glarbo, Henny 1936: “Fra Reformationen til Christian V’s Død”. Jessen, Franz v. (red.): Danske i Paris gennem Tiderne. Første Bind 800-1820, s. 113-204.

Goldin-Meadow, Susan & Mylander, Carolyn 1990: “Beyond the Input Given: The Child’s Role in the Acquisition of Language”. Language, bd. 66, nr. 2, s. 323-355.

Goldschmidt, Ditte 2006: Udenfor. En rejsende romafamilie.

Goldschmidt, M. 1868: Smaa Fortællinger.

– 1871: Avrohmche Nattergal. En Fortælling.

Gorog, Ralph Paul de 1958: The Scandinavian element in French and Norman. A study of the influence of the Scandinavian languages on French from the tenth century to the present.

Grayman, Pia 2006: A sense of Danish Identity in New Denmark, New Brunswick.

Gregersen, Annette S. 2002: “Aspekter af fransk”. S. Holm-Larsen (red.), s. 163-171.

Gregersen, Frans 1997: “Denmark”. Goebl, Hans mfl. (red.): Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, bd. 2, s. 1020-1032.

Grinder-Hansen, Keld 2009: “The schools of Tranquebar: An educational field of cultural encounters and conflicts”. E. Fihl & A.R. Venkatachalapathy (red.), s. 61-86.

Grove, G.L. (red.) 1889: Notarius Publicus Rasmus Æreboes Autobiografi (1685-1744).

Grundtvig, Nik.Fred.Sev. 1818: Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn fordansket ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Præst, bd. 1-3.

Grundtvig, Svend 1845: Dansken paa Færøerne. Sidestykke til Tysken i Slesvig. Genudg. 1978 med efterord af Hans Bekker-Nielsen.

Grünbaum, Catharina 1980: Att tala nordiskt – språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. Under medvirken af Bertil Molde.

– 1984: “Språkvårdare och danismer”. Språkvård, 1984, nr. 1, s. 3-15.

– 1986: Att förstå varandra i Norden – språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. Under medvirken af Mikael Reuter. Udvidet udg., 1993.

– [2001]: Nordisk språkförståelse – att ha och mista. En rapport baserad på fyra konferenser om nordisk språkforståelse – “Det omistliga”.

– 2018: “När danskan var ett hot”. Språktidningen 2018, nr. 4.

Grøngaard Jeppesen, Torben 2000: Dannebrog på den amerikanske prærie. Et dansk koloniprojekt i 1870’erne.

– 2005: Danske i USA 1850-2000. En demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere.

– 2011: Scandinavian descendants in the United States. Ethnic groups or core Americans?

Grønlands Statistik: Statistikbanken. Netpubl. på bank.stat.gl.

– 2005: Grønland 2005. Statistisk årbog.

Guðbrandurs Bibel 1584. Se Biblía 1984.

Guðmundsson, Gils (red.) 1955: Öldin sem leið. Minnisverð tíðindi 1801-1860.

– (red.) 1983: Öldin sem leið. Minnisverð tíðindi 1971-1975.

Guðmundsson, Guðlaugur R. 2000: Skólalíf: Starf og siðir í Latínuskólunum á Íslandi 1552-1846.

Guðmundsson, Jón 1849: “Um mál vort Íslendínga”. Ný félagsrit, bd. 9, s. 69-85.

Guðmundsson, Svavar Þór 2006: Þættir úr sögu Bessastaðskóla 1805-1846: af lektorum, brillistum og nonistum.

Gunnarsson, Freysteinn 1958: Kennaraskóli Íslands 1908-1958.

Gustav 2. Adolfs Bibel 1618 = Biblia, Thet är: All then helgha Scrifft, På Swensko.

Guttu, Tor 2019: “Riksmål og bokmål – hva er forskjellen?”. Netpubl. på riksmalsforbundet.no/riksmal-og-bokmal.

Gårding, Eva 1974: “Den efterhängsna prosodin”. Hultman, Tor G. & Teleman, Ulf (udg.): Språket i bruk, s. 50-71.

Haberland, Hartmut & Henriksen, Carol 1991: “Dänisch – eine kleine Sprache in der EG”. Sociolinguistica, nr. 5, s. 85-98.

Haberler 2017: haberler.dk. Netpubl. på haberler.dk/tr.

Hagland, Jan Ragnar (red.) 2006: Regional språkhistorie. Rapport frå eit seminar i regi av Det kongelige norske videnskabers selskab 14.-15. oktober 2005.

Hagström, Björn 1991: “Ett exempel på färöiskt-danskt blandspråk”. Átta greinir um føroyskt mál, s. 129-134.

Hall, Neville A.T. 1992: Slave society in the Danish West Indies. St. Thomas, St. John and St. Croix.

Hallberg, Göran 1985: “De halländska ortnamnens övergång från dansk till svensk skriftspråksnorm”. Jørgensen, Bent (red.): Stednavne i brug. Festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum, s. 83-96.

Halldórsson, Óskar 2004: “Bókmenntir á lærdómsöld 1550-1770”. Saga Íslands, bd. 7, s. 213-316.

Hallgrímsson, Sveinbjörn 1853: Dálítil dönsk lestrarbók með íslenzkri þýðingu og orða skýringum, ætluð þeim, sem tilsagnarlaust byrja að læra dönsku.

Hammerich, L.L. 13. april 1938: Kulturel Forbindelse mellem Danmark og en Række andre Lande. Undervisningsministeriets arkiv (jf. K. Andersen 1998, s. 26, note 1). Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

– dec. 1944: Danske Lektorer i Udlandet og fremmede Lektorer i Danmark. Undervisningsministeriets arkiv (jf. K. Andersen 1998, s. 26, note 1). Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

– 1945: “Sproget”. Fabricius, Knud mfl. (red.): Holland-Danmark. Forbindelserne mellem de to Lande gennem Tiderne, bd. 2, s. 327-356.

Hansen, H.P. 1917: “Kjæltringsproget”. Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler den 31. December 1917, s. 70-94.

– 1921-1922: Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1-2.

– 1952: “Skøjersproget”. Jyske Skøjere og Rakkere, s. 43-52.

Hansen, Martin A. 1954: Rejse paa Island.

Hansen, Michael 1904: “Om Gudstjenesten for de døvstumme i København”. Smaablade for døvstumme, 14. årg., nr. 99, s. 1579-1580.

Hansen, P. 1889-1896: Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie, bd. 1-3.

Hansen, Zakaris Svabo mfl. 2001: Udredning om sprogpolitiske initiativer og domænetab i færøsk. Initieret af Den sprogpolitiske referencegruppe under Nordisk Ministerråd. Upubl.

– mfl. 2003: “Faroese”. Deumert, Ana & Vandenbussche, Wim (red.): Germanic Standardizations. Past to Present, s. 157-191.

– mfl. (red.) 2010: Føroysk-donsk orðabók. Færøsk-dansk ordbog, 3. udg.

Hansen, Åse Kari 1998: Språkkontakt i gammelt koloniområde. En studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit.

Hart, C.R. 1975: The Early Charters of Northern England and the North Midlands.

Hartling, Anna Sofie 2019: “Argentinadansk svanesang? En undersøgelse af dansk talt af efterkommere af danske udvandrere til Argentina, med fokus på leksikalsk semantik og acceptabilitet og på verbets stilling i deklarativer med andet end subjekt på første plads”. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

– 2020: “Dansk under påvirkning af spansk. På sporet af det spanske se i argentinadansk”. NyS, nr. 59, s. 38-78.

Haskins, Charles Homer 1925: Norman Institutions.

Hastenplug, Marlene 23. marts 2012: “Brudstykker af en dansklektors dagbog so nah und doch so fern”. Kristeligt Dagblad. Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

Haugen, Einar 1953: “Nordiske språkproblemer – en opinionsundersøgelse”. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, s. 225-249.

Hauksdóttir, Auður 2001: Lærerens strategier – elevernes dansk. Dansk som fremmedsprog i Island.

– 2009: “Frá fornum málum til nýrra. Um kennslu erlendra tungumála á Íslandi í sögulegu ljósi”. Milli mála, årg. 1, s. 11-53.

– 2011: “Danske minder i Island. Om mødet mellem dansk og islandsk kultur”. DSt, s. 5-49.

– 2012: Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst. Om islændinges behov for danskkundskaber under videreuddannelse i Danmark.

– 2013: “Language and the Development of National Identity. Icelanders’ attitudes to Danish in turbulent times”. KULT 11, s. 65-94.

– 2015: “Islændingenes møde med dansk sprog”. A. Hauksdóttir mfl. (red.), s. 165-222.

– 2016: “Björguðu Danir íslenskunni? Um tengsl íslensku og dönsku á átjándu öld”. Skírnir, bd. 190, nr. 2, s. 420-457.

– 2018: “Íslensk málrækt í dönskum jarðvegi. Tengsl dönsku og íslensku á fyrri hluta nítjándu aldar”. Skírnir, bd. 192, nr. 2, s. 229-272.

– 2019: “Tungumál er tíðarandi. Tengsl dönsku og íslensku á síðari hluta nítjándu aldar”. Skírnir, bd. 193, nr. 2, s. 199-246.

– 2020: “Islandsk sprog og dansk tunge. Islandsk sprogs og litteraturs betydning for nationsopbygningen i Danmark”. DSt, s. 111-162.

– mfl. (red.) 2005: Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir Íslands præsident 1980-1996.

– mfl. (red.) 2015: Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet.

Hazomir 1938 = Hazomir’s lider-bukh. Aroysgegeben tsum 25-yorikn yoyvl [Hasomirs Sangbog. Udgivet i Anledning af 25-Aars-Jubilæet].

Heegård Petersen, Jan 2017: “Kontaktpåvirkning eller dialektal overlevering i amerikadansk. Kan det afgøres?” MUDS 16, s. 125-139.

– 2018: “Phonological Individuation in a Former Danish Settlement in South Dakota, USA”. Journal of Germanic Linguistics, bd. 30, nr. 2, s. 97-133.

– & Albris, Jon 2018: “Argentinadansk: De dansktalende samfund i Argentina”. Mål&M, 39. årg., nr. 1, s. 8-16.

– & Kühl, Karoline 2017: “Argentinadansk: Semantiske, syntaktiske og morfologiske forskelle til rigsdansk”. NyS, nr. 52-53, s. 231-258.

– & Kühl, Karoline 2018: “Argentinadansk: Danskargentinernes særlige ordforråd”. Mål&M, 39. årg., nr. 2, s. 10-16.

– mfl. 2015: Holdninger til dansk blandt nyindvandrede danskere i Californien: En afrapportering af en holdningsundersøgelse. Netpubl. på ku.dk.

– mfl. 2018a: “Danskargentinernes særlige grammatik”. Mål&M, 39. årg., nr. 3, s. 18-24.

– mfl. 2018b: “Linguistic proficiency in immigrant and heritage speakers of Danish in Argentina and North America: A quantitative approach”. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Netpubl. på https://doi.org/10.1515/cllt-2017-0088.

– mfl. 2019: “Correlations between linguistic change and linguistic performance among heritage speakers of Danish in Argentina”. Linguistic Approaches to Bilingualism. Netpubl. på https://doi.org/10.1075/lab.17068.pet.

– mfl. 2020: “Kodeskift i de udvandrerdanske varieteter i Nordamerika og Argentina: Inventar, frekvens, funktion”. NyS, nr. 58, s. 79-112.

Hegelund, Peder  Almanakoptegnelser 1565-1613. Udg. 1976 af Bue Kaae.

Heiberg, Johanne Luise 1883: Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En Beretning, støttet paa efterladte Breve, 3. udg.

Heiberg, Knud 1935: List of marriages registered in the Danish church register of Zion church, Tranquebar, 1767-1845.

Helgason, Jón 1926: Hvad Københavns Universitet har betydet for Island.

– 1959: “Arngrímur Lærði”. Ritgerðakorn og ræðustúfar, s. 144-154.

Helldén, Bo [2015]: “Danskundervisning i Polen baner vej for job”. Netpubl. på Lektoratsordningen 2020 og på dansksproghistorie.dk.

Helmer Pedersen, Erik 1991: “Danish Farmers in Canada”. H. Bender & B. Flemming Larsen (red.), s. 162-176.

Hendriksen, Hans 1951: “Zigøjnere og deres sprog”. Kungl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet i Uppsala. Årsbok 1951, s. 57-76.

Henrichsen, Lynn E. & Bailey, George 2010: “‘No More Strangers and Foreigners’: The Dual Focus of the LDS Church Language Program for Scandinavian Immigrants, 1850-1935”. Mormon Historical Studies, bd. 11, nr. 2, s. 23-53.

Henrichsen, Lynn E. mfl. 2010: “Building Community by Respecting Linguistic Diversity: Scandinavian Immigrants in Nineteenth-Century Utah”. Utah Historical Quarterly, bd. 78, nr. 1, s. 4-22.

Henrichsen, R.J.F. 1837: “[Anmeldelse af] N.V. Dorph: De Jyske Zigeunere og en Rotvelsk Ordbog”. Dansk Maanedsskrift, bd. 18, s. 1-32.

Henriksen, Carol 1991: “Danske EF-oversættelser. Hvordan ser de ud, set med danske øjne? Og hvorfor ser de ud som de gør?”. Terminologie & traduction, nr. 3, s. 59-107.

– 1996: “Language Policy and Language Use in the European Union. The Use of Danish by Parliament Members and Delegates”. International Conference on Language Rights. Upubl. foredrag.

Hermannsson, Halldór 1916: Icelandic Books of the sixteenth century (1534-1600).

– 1954: “Þormóður Torfason”. Skírnir, bd. 128, s. 65-94.

Herslund, Michael 2002: “Fremmedsprogene i de højere uddannelser”. S. Holm-Larsen (red.), s. 197-201.

Hesselman, B. (udg.) 1937: Bröllopsdikter på dialekt och några andre dialektdikter från 1600- och 1700-talen.

Hielm, Jonas A. 1831: “[Om norsk sprog]”. Almindeligt norsk Maanedsskrivt, s. 457­466. Optr. i Hanssen, Eskil [1969]: Om norsk språkhistorie. En antologi, s. 169­179. 2. udg., 1979, med titlen Fra norsk språkhistorie, s. 108­-118.

Highfield, Arnold R. 1993: “Toward a Language History of the Danish West Indies and the U.S. Virgin Islands”. Holsoe, Svend E. & McCollum, John H. (red.): The Danish Presence and Legacy in the Virgin Islands, s. 123-139.

– 2018: The cultural history of the American Virgin Islands and the Danish West Indies. A companion guide.

– & Bøegh, Kristoffer F. 2018: Georg Hjersing Høst’s Account of the Island of St. Thomas and Its Governors. Recorded there on the Island from 1769 until 1776.

Hines, John 2004: Voices in the past. English literature and archaeology.

Hippeau, C. 1883: Dictionnaire topographique du Département du Calvados.

Hjelmslev, Louis (udg.) 1941: Breve fra og til Rasmus Rask, bd. 1.

Hjemmestyreloven. Se Lov 23. marts 1948, nr. 137, og 29. november 1978, nr. 577.

Hjorth, Poul Lindegård 1972: “Nabosprogene i den højere danske skole. Et historisk rids med kommentarer”. SiN, s. 25-43.

Hofmann, Dietrich 1955: Nordisch-Englische Lehnbeziehungen der Wikingerzeit.

Holberg, Ludvig 1737-1743: Ludvig Holbergs Memoirer. Kommenteret Udgave med samtidige Illustrationer. Udg. 1943 af F.J. Billeskov Jansen.

Holes, Clive 1995: Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties.

Holm, Asger mfl. 1983: Døveundervisning i Danmark 1807-1982. Med et tillæg om voksne døve.

Holm, Bent 2013: Holberg på tværs. Fra forskning til forestilling.

Holm, Edvard 1902: Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse (1720-1814). Under Kristian VII (1766-1808), bd. 4,1.

Holm, Erik 1987: Dansk Kriger i Congo. En dokumentarisk fortælling.

Holm, Jakob 2003: Breve hjem – fra danske udvandrere 1850-1950.

Holm, John 1989: Pidgins and Creoles. Reference Survey, bd. 2.

Holmberg, Bengt 1946: Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement.

Holmen, Anne & Normann Jørgensen, Jens 2010: “Skærpede holdninger til sproglig mangfoldighed i Danmark”. Normann Jørgensen, J. & Holmen, A. (red.): Sprogs status i Danmark 2021, s. 121-135.

– mfl. 2010: “Modersmålet: en ressource for de privilegerede”. Sprogforum, nr. 49-50, s. 121-132.

Holm-Larsen, Signe (red.) 2002: Fremmedsprog i den danske skole.

Horster, Camilla 2017: “Da den danske skole satte humanistlatin i system. Tempus og modus efter ne og cum”. Renæssanceforum. God Latin. Festskrift til Peter Zeeberg i anledning af hans 60-årsdag den 21. april 2017, bd. 12, s. 213-230.

Housted, Friederike W. 1994: Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn.

Hovmark, Henrik mfl. (red.): I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, s. 15-29.

Hreinsson, Einar 2003: Nätverk och Nepotism. Den regionale förvaltningen på Island 1770-1870.

Huber, Magnus 1999: Ghanaian pidgin English in its West African context. A sociohistorical and structural analysis.

Hultman, Tor G. 1996: “Grishalsdebatten – en språkstrid på Österlen”. Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996, s. 103-111.

Hvidt, Kristian 1971: Flugten til Amerika. Eller drivkræfter i Masseudvandringen fra Danmark 1868-1914.

Hägg, Göran 2004: Den svenska litteraturhistorien.

Höglin, Renée 2002: Engelska språket som hot och tillgång i Norden.

Ihle, Annette Haaber 2007: Magt, Medborgerskab og Muslimske Friskoler i Danmark. Traditioner, idealer, politikker.

í Líð. Se Líð.

Inatsisartutlov 19. maj 2010, nr. 7, om sprogpolitik.

Inatsisartutlov 3. december 2012, nr. 15, om folkeskolen.

Inatsisartutlov 9. december 2015, nr. 39, om markedsføring og mærkning.

Indrebø, Gustav 1951: Norsk målsoga. Udg. af Per Hovda og Per Thorson.

Ingers, Ingemar 1939: Studier över det sydvästskånska dialektområdet.

– 1950: Sydsvenskt riksspråk.

– 1957: Språket i Lund. Dialekt och riksspråk i Lund och omnejd.

– 1974: “Uniformiteten och Skånes folkmål”. Ale. Historisk tidskrift för Skåneland, nr. 3, s. 31-43.

Ipsen, Pernille 2004: “Mulatkassen i Guinea”. 1066 – Tidsskrift for Historie, bd. 34, nr. 2-3, s. 31-40.

– 2008: Koko’s Daughters. Danish men marrying Ga women in an Atlantic slave trading port in the eighteenth Century. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

– 2015: Daughters of the Trade. Atlantic Slavers and interracial marriage on the Gold Coast.

Iraq’s Constitution of 2005. Netpubl. på constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf.

Isert, Paul Erdmann 1788: Reise nach Guinea und den Carabäischen Inseln in Columbien, in Briefen an seine Freunde beschrieben.

Isert, P.E. 1917. Se Raunkiær, Ingeborg 1917.

Iversen, Ragnvald 1921: Bokmål og talemål i Norge 1560-1630. Utsyn over lydverket, bd. 1.

– 1944: The Romany language in Norway. Secret Languages in Norway, bd. 1.

– 1945: The Rodi (rotwelsch) in Norway. Secret Languages in Norway, bd. 2.

Jacobsen, Birgitte 2002: “Sprog i kontakt – om grønlandske indlån af danske udtryk. En pilotundersøgelse”. Janussen, Estrid mfl. (red.): Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 00/01, s. 39-57.

– 2004: “Det sproglige klima”. Jacobsen, Birgitte mfl.: Grønlænder og global – grønlandsk sprog, litteratur og medier i 25-året for Hjemmestyrets indførelse, s. 11-61.

– 2008: “Grønlandsk chat – sprogmøde i cyberspace”. Rygaard, Jette mfl. (red.): Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2006-07, s. 115-130.

Jacobsen, Lis & Malmström, Sten 1946: Fru Nikolajsen i Sverige. Dansk-svenska dialoger.

Jacobsen, Per 1988: “Serbokroatisk og makedonsk”. J. Gimbel (red.), s. 29-53.

Jakobsen, Jakob 1907: Diplomatarium Færoense. Føroyskt fodnbrævasavn. Miðaldarbrøv upp til trúbótarskeiðið við søguligum rannsóknun. Genudg. 1985 af Emil Thomsen.

Janssen, Jan. E. 1970: “Jiddisches im Dänischen?”. Skandinavistik. Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder, nr. 0, s. 37-46.

Jarvad, Pia 2001: Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab.

Jensen, Kristian 1982: Latinskolens dannelse. Latinundervisningens indhold og formål fra reformationen til enevælden.

Jerichow, Anders 2004: “Dansk-tyrkisk avis må lukke”. Politiken 1. juli 2004.

Jespersen, Otto 1901: “Latin og “moderne humanistisk””. Tilskueren, 18. årg., s. 429-441. Optr. (med nogle udeladelser) i 1932, s. 48-60.

– 1938: En sprogmands levned.

Jessen, Bodil 2017: “Ny undersøgelse giver dødsstødet til stort dansk forsøg: ‘Modersmålsundervisning er en blindgyde’”. Berlingske Tidende 2. maj 2017.

– & Bonde, Annette 2013: “Folkeskolen får igen timer i modersmål”. Berlingske Tidende 24. januar 2013.

Jexlev, Thelma 1990: “Herredstingene i middelalderen. En vigtig lokal faktor og en endnu vigtigere lokalhistorisk kilde”. Christensen, Tommy P. mfl. (red.): Slægter – Skjolde – Steder. Festskrift til Knud Prange, s. 171-181.

Jeyaraj, Daniel 1996: Inkulturation in Tranquebar. Der Beitrag der frühen dänisch-halleschen Mission zum Werden einer indisch-einheimischen Kirche (1706-1730).

Joensen, Leyvoy 2005: “Gøtudanskt, or Neo-National Education”. Marnersdóttir, Malan mfl. (red.): Eyðvinur. Heiðursrit til Eyðun Andreassen, s. 245-250.

Johannesarson, Tórður 2014: “Næstan 80 % av lærutilfarinum í føroysku miðnámsskúlunum er danskt”. Miðnámsrit. Greinasavn 2014, s. 58-60.

Johannesson, Gösta 1971: Skånes historia.

Johansen, Katia 1999: Frederik III’s “polske” dragter.

Jónasson, Jónas (red.) 1896: Ný dönsk orðabók með íslenzkum þýðingum.

Jónasson, Sigurður L. 1863: “Um rétt íslenzkrar túngu”. Ný félagsrit, bd. 23, s. 72-89.

Jones, Adam 2010: “Oldendorps Beitrag zur Afrika-Forschung des radikalen Pietismus”. G. Meier mfl. (red.), s. 181-190.

Jónsdóttir, Ólöf 2008: Danske film i Island. BA-speciale, Háskóli Íslands. 

Jónsson, Arngrímur 1992: Fyrstu handbækur presta á Íslandi eftir siðbót: Handbók Marteins Einarssonar 1555. Handritið Ny kgl. Saml. 138 4to Graduale 1594. Lítúrgísk þróunarsaga íslenzkrar helgisiðahefðar á 16. öld.

Jónsson, Bjarni 1949: Íslenzkir Hafnarstúdentar.

– 28. august 1771: Brev i Islands Nationalarkiv. Rentekammerets arkiv 18.7 (1770-1771) (Ind. Ref.: 2. nor., B. nr. 699). Breve og udtalelser til Landkommissionen.

Jónsson, Jón Hilmar & Úlfarsdóttir, Þórdís 1991: “Um orðabók Gunnlaugs Oddssonar”. Oddsson, Gunnlaugur: Orðabók sem inniheldur flest fágæt, framandi og vanskilin orð er verða fyrir í dönskum bókum, 1819/1991, s. ix-xxxvii.

Jordal, Knud 2005: “Slavonic studies in Denmark 1945-1995”. Bercoff, Giovanna Brogi mfl. (red.): Contribution a l’histoire de la slavistique dans les pays non slaves, s. 203-231.

Josselin de Jong, J.P.B. de 1924: “Het Negerhollandsch van St. Thomas en St. Jan”. Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde, Deel 57, Serie A, no. 3, s. 55-71.

– 1926: Het huidige Negerhollandsch (Teksten en Woordenlijst). Verhandelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, Nieuwe Reeks, Deel 26, no. 1.

Jørgensen, Bent 2008: Danske Stednavne, 3. udg.

Jørgensen, Ellen 1915: Nordiske studierejser i middelalderen.

Jørgensen, Johs. 1910: Tegnsproget. Dets Væsen og dets Grammatik.

Kabell, Inge & Lauridsen, Hanne 1992: “Danish Works on the English Language up to the year 1800 – and the men behind them”. Nielsen, Jørgen Erik (red.): The Twain Shall Meet. Danish approaches to English studies, s. 145-159.

Kalaydjieva, Luba mfl. 2005: “A newly discovered founder population: The Roma/Gypsies”. Bio-Essays, bd. 27, nr. 10, s. 1084-1094.

Karker, Allan 1959: Nordiske talord i dansk. Historie og vejledning.

– 1964: Nordisk talt. Vejledning i at bruge nordiske talord.

– 1977: “The Disintegration of the Danish Tongue”. Sjötíu Ritgerðir helgaðar Jakobi Benediktssyni 20. júli 1977, s. 481-490. Udg. i dansk omarbejdet version som A. Karker 1978.

– 1978: “Det nordiske sprogfællesskab – historisk set”. SiN, s. 5-16. Omarbejdet version af A. Karker 1977.

– 1990: Ord for tal. Fakta og råd om særdanske og samnordiske talord.

– 1993: Dansk i EF – en situationsrapport om sproget.

– 1993: Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie.

– 2005: “Phonological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic II: Danish”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1097-1101.

– & Skårup, Povl 1992: “Tre nordiske personnavne i Normandiet”. Hødnebø, Finn mfl. (red.): Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992, s. 189-196.

Karl 11.s Kirkelov 1686 = Kyrkio-lag och ordning [3. september 1686], som (..) Carl then elofte, Sweriges, Göthes och Wändes konung, &c. åhr 1686. hafwer låtit författa, och åhr 1687. af trycket utgå och publicera.

Karlsson, Stefán 1970: “Brudstykker af Christiern Pedersens Jærtegnspostil i islandsk oversættelse”. Opuscula, bd. 4, s. 211-256.

– 1984: “Um Guðbrandsbiblíu”. Saga. Tímarit Sögufélags, bd. 22, s. 46-55.

Katlev, Jan 1986: “Jiddisch”. Krag, Helen & Warburg, Margit: Der var engang. Amol iz geven. Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa, s. 93-110.

– 2000: Politikens Etymologisk Ordbog.

KB u.å.: “Bibliotekscenter for integration. Søgning i bibliotek.dk på mange sprog”. Netpubl. på statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/soegningbibliotekdk.

Ketilsson, Magnús 1776: “Kort Betænkning om et nyt Sprog paa Island”. Islandske Maaneds-Tidender, 3. årg, s. 81-87.

Keynes, Simon 1989: “The lost cartulary of Abbotsbury”. Anglo-Saxon England, bd. 18, s. 207-243.

Kirchmeier, Sabine & Skafte Jensen, Eva 2016: “Nordisk sprogforståelse og kommunikationsstrategier”. SiN, s. 61-78.

Kisbye, Torben 1982: Vikingerne i England – sproglige spor.

Kjer, I. & Rasmussen, Chr. 1893: Dansk-grønlandsk Ordbog.

Kjær, Gunnar 1991: Landet bag hav, om Argentina og om danskere og deres efterkommere i Argentina.

Kjær, Iver & Baumann Larsen, Mogens 1972: “Dansk i Amerika: Status og perspektiv”. SiN, s. 45-57.

– & Baumann Larsen, Mogens 1978: “Problems and observations of American-Danish”. Weinstock, John (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics 3. Proceedings of the Third International Conference of Nordic and General Linguistics, s. 189-191.

– & Baumann Larsen, Mogens 1981: “Dansk i Dakota”. Årsskrift 1981. Carlsbergfondet. Frederiksborgmuseet. Ny Carlbergfondet, s. 25-31.

– & Baumann Larsen, Mogens 1992: “The Spoken Danish Language in the U.S. From Interaction to Recollection”. Flemming Larsen, Birgit & Bender, Henning (red.): Danish Emigration to the U.S.A., s. 106-123.

Kjærholm, Lars 1987: Introduktion til tamil.

Kjær Sørensen, Ruth & Hansen, Britta 1976: Tegnsprog. En undersøgelse af 44 døve børns tegnsprogskommunikation.

Kjølsen, Klaus & Sjøqvist, Viggo 1970: Den danske udenrigstjeneste 1770-1970.

Klar, Fr. 1963: Polakkerne i Danmark og deres præst Heinrich Deutscher. C.SS.R. 1882-1957.

Kleinschmidt, Samuel 1851: Grammatik der grönländischen sprache mit theilweisem einschluss des Labradordialects.

Kleivan, Inge 1965: “Sprogproblemet i folkeskolen i Grønland”. Tidsskriftet Grønland, nr. 6, s. 211-224.

– 1974-1975: “Examples of Greenlandic Humour with Regard to Culture Contacts and Inter-ethnic Relationships”. FOLK, bd. 16-17, s. 189-212.

– 1976: “Spillefilm og sprog i Grønland”. Tidsskriftet Grønland, nr. 3, s. 81-94.

– 1978a: ““Lamb of God” = “Seal of God”? Some semantic problems in translating the animal names of the New Testament into Greenlandic”. Gregersen, Kirsten mfl. (red.): Papers from the Fourth Scandinavian Conference of Linguistics, Hindsgavl, January 6-8, 1978, s. 339-345.

– 1978b: “Molbohistorierne på grønlandsk i Atuagagdliutit 1865 – billeder og tekst”. Tidsskriftet Grønland, nr. 5, s. 156-168.

– 1979: Volontør Viggo Møllers Dagbøger fra Godthåb 1871-1872.

– 1993: “Danskundervisning i Grønland før den anden verdenskrig”. Tidsskriftet Grønland, nr. 3, s. 88-99.

– 1995: “Undervisningsbøger fremstillet til den grønlandske skole og til Ilinniarfissuaq frem til midten af det 20. århundrede”. Thorleifsen, Daniel (red.): Ilinniarfissuaq Ukiuni 150-ini. Festskrift i anledning af Ilinniarfissuaqs 150-års jubilæum i 1995, s. 138-191.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bd. 1-22, 1956-1978.

Kluge, Friedrich 1901: Rotwelsch: Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen. Rotwelsches Quellenbuch.

Knudsen, K. 1845: “Om Lydene, Lydtegnene og Retskrivningen i det norske Sprog”. Nor. Tidsskrift for Videnskab og Literatur, bd. 3, hæfte 2, s. 39-122.

– 1876: Den landsgyldige norske uttale.

Kock, Axel 1906-1929: Svensk ljudhistoria, bd. 1-5.

Kolb, Eduard 1965: “Skandinavisches in den nordenglischen Dialekten”. Anglia, bd. 83, s. 127-153.

Kornerup, Bjørn 1947-1952: Ribe Katedralskoles Historie. Studier over 800 Aars dansk Skolehistorie, bd. 1-2.

Kornhall, David 1981: “Danska och svenska i Skåne”. ANF, bd. 96, s. 169-194.

Kries, Susanne 2003: Skandinavisch-schottische Sprachbeziehungen im Mittelalter: Der altnordische Lehninfluss.

Kristensson, Gillis 1967: A Survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Six Northern Counties and Lincolnshire.

Kristiansen, Tore mfl. 1991: “Ethnolinguistic vitality in ‘the Danish capital of America’”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, bd. 12, nr. 6, s. 421-448.

Kristjánsson, Lúðvík 1953: Vestlendingar, bd. 1.

Krogh, Tyge 2000: Det store natmandskomplot. En historie om 1700-tallets kriminelle underverden.

Kruezi, Selahetin 2003a: Matematika 1. Vash funduni shkola [Matematik I. For grundskolen].

– 2003b: Siklova hramipe thay drabaripe [Vi lærer at læse og skrive].

– 2009: 51 Ezopeske paramisya nakhavde pi romani qhib thay alavari e alavengo ano shov qhiba [51 historier af Æsop oversat til romani og en ordliste med oversættelse af ordene til syv sprog].

– 2014: O Roma & i Romani Qhib/Roma and the Romani language.

– 2017: Romat. Land of Man.

Kryger, Karin & Gasparski, Lisbeth 2002: Tranquebar. Kirkegårde og gravminder.

KUHist = Ellehøj, Svend mfl. (red.) 1979-2006: Københavns Universitet 1479-1979, bd. 1-14.

Kulturbrev, nr. 1-9. Udsendt 1988-1996 af Undervisningsministeriet til danske lektorer og danskundervisere ved universiteter i udlandet.

Kulturministeriet 2008: “Dansk i EU”. Sprog til tiden – rapport fra sprogudvalget, s. 118-125.

Kvaran, Guðrún 1994: “Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu”. Jónsson, Gunnlaugur A. (red.): Biblían og bókmenntirnar. Rit helgað minningu séra Jakobs Jónssonar, s. 129-153.

– 2011: “Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik”. SiN, s. 31-46.

Kühl, Karoline 2008: Bilingualer Sprachgebrauch von Jugendlichen im deutsch-dänischen Grenzgebiet.

– 2014: “Danske aflæggere i Nordeuropa. Færødansk, sydslesvigdansk og bokmål”. DT, bd. 14, s. 29-54.

– 2015a: “‘Det er easy at tale engelsk også’. Amerikadansk i 1960’erne og 1970’erne”. NyS, nr. 47, s. 39-64.

– 2015b: “South Schleswig Danish: Caught between disregard and privileges”. Muhr, R. mfl. (red.): Pluricentric languages. New Perspectives in Theory and Description, s. 243-256.

– 2018a: “Constructional Change Based on Cross-linguistic
Analogy Building in North American Danish”. Heegård Petersen, Jan & Kühl, Karoline (red.): Selected proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas, s. 63-70.

– 2018b: “‘Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude’. Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada”. Mål&M, 39. årg., nr. 1, s. 17-23.

– 2019: “New Denmark, Canada: An exceptional case of language maintenance in a Danish immigrant settlement”. Journal of Historical Sociolinguistics, bd. 5, nr. 1, s. 1-30.

– 2020: “Language shift and maintenance among Danish immigrants in the US”. The Bridge. Journal of the Danish American Heritage Society, bd. 43, nr. 1, s. 3-24.

– & Heegård Petersen, Jan 2017: “Var de gift eller blev de gift? Om biografiske overgangsprædikater i amerikadansk”. MUDS 16, s. 231-245.

– & Heegård Petersen, Jan 2018: “Word Order in American Danish Declaratives with a Non-Subject Initial Constituent”. Journal of Language Contact, bd. 11, nr. 3, 413-440.

– & Peterson, Elizabeth 2018: “The Remains of the Danes: The Final Stages of Language Shift in Sanpete County, Utah”. Journal of Language Contact, bd. 11, nr. 2, s. 208-232.

– mfl. 2017: “CoAmDa. Et nyt dansk talesprogskorpus”. DT, bd. 17, s. 131-160.

København-erklæringen af 29. marts 1955. Netpubl. på danmarkshistorien.dk.

Københavns Universitet 2017a: “Aktuelle studieordninger for tyrkisk”. Netpubl. på hum.ku.dk.

– 2017b: “Aktuelle studieordninger for persisk”. Netpubl. på hum.ku.dk.

Kølle, Christian 1792: Kort Beskrivelse over Snarøen, en liten Gaard ved Christiania.

Kaae, Bue (udg.) 1976: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613.

Kaarsen, Nicolai & Münier, Laurids 2016: “Flere elever på muslimske friskoler”. Kraka.dk 28. november 2016. Netpubl. på kraka.dk.

Ladefoged, Jakob 1998: “Romani elements in non-standard Scandinavian varieties”. Matras, Yaron (red.): The Romani elements in Non-Standard Speech, s. 133-161.

Landstingsforordning 21. maj 2002, nr. 8, om folkeskolen.

Lang, Erik John Nielsen 2005: New Denmark, New Brunswick: New approaches in the study of Danish migration to Canada, 1872-1901.

Lang, James T. 1972: “Hogback monuments in Scotland”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, bd. 105, s. 206-235.

– 1984: “The Hogback. A Viking Colonial Monument”. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History, bd. 3, s. 83-176.

– 1991: Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, bd. 3: York and Eastern Yorkshire.

Langen, Ulrik 2008: Den afmægtige – en biografi om Christian 7.

Langgård, Karen 2001: “Discourse practices in Nuuk, Greenland. Language usage and language attitudes of students at the Gymnasium, a pilot project”. The Canadian Journal of Native Studies, bd. 21, nr. 2, s. 235-274.

– 2005: “Sproglige dilemmaer på det grønlandske arbejdsmarked”. Carlsen, Aksel V. (red.): Arbejdsmarkedet i Grønland – fortid, nutid og fremtid, s. 141-159.

Lapidge, Michael 1999: “Oda[, archbishop of Canterbury]”. Lapidge, Michael mfl. (red.): The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, s. 339-340.

Larsen, Amund B. 1907: Kristiania Bymål. Vulgærsproget med Henblik på den utvungne Dagligtale.

Larsen, Christian, Nørr, Erik & Sonne, Pernille 2013: “Da skolen tog form. 1780-1850”. DSkH, bd. 2.

Larsen, Helge [1979-1984]: “Ingeborg Stemann”. DBL, 3. udg.

Larsen, Jens 1950: Virgin Islands Story. A History of the Lutheran State Church, Other Churches, Slavery, Education, and Culture in the Danish West Indies, now the Virgin Islands.

Larsen, Karl 1912-1914: De, der tog hjemmefra, bd. 1-4.

Larsen, Kay 1930: En Dansk Officers Kongofærd.

Larsen, Niels-Erik 1984: “Statistical Investigations of Language Death in a North Frisian Community”. Clarkson, I. & Ureland, P.S. (red.): Scandinavian Language Contacts, s. 191-220.

– 1986: “Sprogskiftet og flersprogetheden i Nordfrisland. Sprachwechsel und Mehrsprachigkeit in Nordfriesland”. Slesvigland, årg. 7, nr. 3, s. 82-87.

Larsson, Kent 2005: “The development of Swedish from the mid-16th century to 1800”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1270-1281.

Lausten, Martin Schwarz 2000: De fromme og jøderne. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i pietismens tid (1700-1760).

– 2002: Oplysning i kirke og synagoge. Forholdet mellem kristne og jøder i den danske oplysningstid (1760-1814).

Lawaetz, Eva 1980: Black education in the Danish West Indies from 1732 to 1853. The pioneering efforts of the Moravian Brethren.

Lawaetz, H. 1902: Brødremenighedens Mission i Dansk-Vestindien 1769-1848. Bidrag til en Charakteristik af Brødremenigheden og dens Gerning og af den farvede Races Stilling til Christendommen.

Laxness, Halldór 1959: Islands klokke.

Lebech, Johannes 2009: “Forsvar for det danske sprog på rette sted”. Netpubl. på Radikale.net (21. april 2009).

Lech, Gillis 1925: Skånemålens böjningslära.

Lechanteur, Fernand 1985: La Normandie Traditionelle, bd. 2.

Leem, Knud 1923: Professor Knud Leems Norske maalsamlinger fraa 1740-aar. Udg. af Torleiv Hannaas.

Lektoratsordningen 2005 = Dansk på universiteter i udlandet. Lektoratsordningen og Lektoratsudvalget 2005. Udg. af Lektoratsudvalget/Ministeriet for Teknologi, Videnskab og Udvikling, september 2006. Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

Lektoratsordningen 2020 = “Lektoratsordningen – dansk sprog og kultur i udlandet” [2020]. Netpubl. på ufm.dk.

Lepelley, René 1993: “La côte des Vikings. Toponymie des rivages du Val de Saire (Manche)”. Annales de Normandie, bd. 43, nr. 1, s. 17-39.

Líð, Regin í 1909: Bábelstornið. Genudg. 1987 af Emil Thomsen.

Lidin, Olof 2008: “Ingeborg Stemann, initiativtagare till Dansk-Japansk Selskab”. Borggreen, Gunhild mfl. (red.): Dansk-Japansk Selskab. De første 50 år, s. 8-9.

Liebst, Bente 1996: “Peoples and Languages in the Danish West Indies in the 18th Century. – Was there a Danish Language Policy?”. Pinkert, Ernst-Ullrich (red.): Language and Cultural Hegemony, s. 111-127.

Lieth, Lars von der 1967: Dansk døve-tegnsprog.

Líndal, Sigurður 1993: “Nokkrar stofnanir og embætti, sem nefnd eru í æviskrám”. Haraldsson, Gunnlaugur (red.): Lögfræðingatal 1736-1992, s. 72-77.

Lindberg, Bo 1984: De lärdes modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets Sverige.

Lindqvist, Natan 1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning.

Lockwood, William B. 1950: “Notes on the Faroese Language To-day”. Transactions of the Philological Society, bd. 49, nr. 1, s. 88-111.

Lov 22. marts 1880, nr. 42, om Foranstaltninger til Undervisning af Døvstumme.

Lov 23. marts 1948, nr. 137, om Færøernes Hjemmestyre.

Lov 29. november 1978, nr. 577, om Grønlands Hjemmestyre.

Lov 12. juni 2009, nr. 472, om Grønlands Selvstyre.

Lov 26. maj 2014, nr. 517, om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Varetagelse af dansk tegnsprog).

Lovsamling for Island. 1749-1772, bd. 3. Udg. 1854.

Lovsamling for Island. 1792-1805, bd. 6. Udg. 1856.

Lovsamling for Island. 1826-1831, bd. 9. Udg. 1860.

Lovsamling for Island. 1844-1847, bd. 13. Udg. 1866.

Lovsamling for Island. 1857-1859, bd. 17. Udg. 1877.

Lowen, Mark 2010: “Montenegro embroiled in language row”. BBC News 19. februar 2010. Netpubl. på news.bbc.co.uk/2/hi/8520466.stm.

Lund, Jørn 2011: “Hvad skal vi med de nordiske sprog og sprogene i Norden i globaliseringens tidsalder?” SiN, s. 9-14.

– 2015a: “Forord. Et erindringsessay om Island”. A. Hauksdóttir mfl. (red.), s. 15-20.

– 2015b: “Nordisk sprogforståelse. Hvor lykkes det i praksis, og hvor lykkes det ikke?”. SiN, s. 97-106.

Lund, Niels 1976: “King Edgar and the Danelaw”. Mediaeval Scandinavia, bd. 9, s. 181-195.

Lundskær-Nielsen, Tom & Holmes, Philip 2010: Danish: A Comprehensive Grammar. 2. udg. af R. Allan mfl. 1995.

Lyngbye, Hans Chr. 1820: “Noget om Færøerne, især om de der brugelige Bryllupsskikke”. Magazin for Rejseiagttagelser, bd. 1, s. 203-221.

Lynge, Hans 1978: Nûk. Hvad der i vore dage huskes fra Godthåbs fortid.

MacRitchie, David 1894: Scottish Gypsies under the Stewarts.

Madsen, Emil 1913-1914: “De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika”. Geografisk Tidsskrift, bd. 22, s. 68-77.

Magens, J.M. 1770: Grammatica over det Creolske Sprog, som bruges paa de trende Danske Eilande, St. Croix, St. Thomas og St. Jans i America.

– 1781: Die Nywe Testament van ons Heer Jesus Christus ka set over in die Creols tael en ka giev na die ligt tot dienst van Die Deen Mission in America. 2. udg. 1818; optr., 2010.

Magnússon, Árni 1916 = Arne Magnusson. Embedsskrivelser og andre offentlige aktstykker. Udg. af Kr. Kålund.

Maho, Jacques Le 2002: “Les Normands dans la vallée de la Seine (IXe-Xe siècles)”. É. Ridel (red.) 2002, s. 26-63.

Majgaard Jensen, Marianne 2001: “Ingeborg Stemann”. Dansk Kvindebiografisk Leksikon, bd. 1-4. Red. 2000-2001 af Jytte Larsen mfl. 2000-2001. Onlineudg. 2001.

Mallet, Paul-Henri 1755: Introduction a l’histoire de Dannemarc, ou l’on Traite de la Religion, des Loix, des Moeurs & des Usages des Anciens Danois.

Malmström, Sten 1975: Svensken i Danmark. En språklig hjälpreda.

Markedsføringsloven. Se Inatsisartutlov 9. december 2015.

Marushiakova, Elena & Popov, Vesselin 2018: “Roma Labelling: Policy and Academia”. Slovenský národopis, bd. 66, nr. 4, s. 385-418.

Marzolf, Marion Tuttle 1979: The Danish-language press in America.

Matras, Chr. (udg.) 1970: Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog af J.C. Svabo, bd. 2. Indledning og registre.

– (udg.) 1973: Evangelium Sankta Matteusar. Prentaða týðing Schrøters 1823 og óprentaðu viðmerkingarnar, bd. 1-2.

Matras, Daniel 1628: Le petit dictionaire françois-danois. Et lidet Frantzøskt oc Danskt Dictionarium.

– 1633: Proverbes, sentences et mots dorez.

Matras, Yaron 2002: Romani. A Linguistic Introduction.

– & Tenser, Anton (red.) 2020: The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics.

Maurud, Øivind 1976: Nabospråksforståelse i Skandinavia. En undersøkelse om gjensidig forståelse av tale- og skriftspråk i Danmark, Norge og Sverige.

Meier, Gudrun mfl. (red.) 2010: Christian Georg Andreas Oldendorp, Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Cruz und Sanct Jan. Kommentarband.

Meinert Jensen, Mads & Tychsen, Svend 1981: Omfanget af fremmedsprogsundervisning i grundskolen og de fortsatte skoleuddannelser.

Melsteð, Páll 1913: Brjef frá Páli Melsteð til Jóns Sigurðssonar.

Meyer, Meyers Fremmedordbog = Meyer, Ludvig 1924: Fremmedordbog, 8. udg. ved J.P.F.D. Dahl og F.V. Dahl. Fotografisk optr., 1970 og 1998. Netpubl. 2014 af DSL med titlen Meyers Fremmedordbogdsl.dk. 1. udg., 1837.

Meyer, Raphael 1918: Jiddisch.

Mikkelsen, Jonhard & Skála, Anfinnur í (red.) 2007: Ensk-føroysk orðabók. English-Faroese dictionary.

Mikkelsen, Morten 2009: “Dansk sprog fravælges ved EU-møder”. Kristeligt Dagblad 18. april 2009.

Miklosich, Franz 1876: “Zigeunerische Elemente in den Gaunersprachen Europas”. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, bd. 83, s. 535-562.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2014: “Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning”. Netpubl. på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163933.

Minken, Anne 2009: Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller.

Miskow, Johan 1904: “Rejsende”. DSt, s. 129-140.

– 1909: “Mere om Romanier og rejsende”. DSt, s. 104-108.

– 1920: “Sindier og Romanier. Med særligt Henblik paa Lolland-Falster”. Lolland-Falsters Historiske Samfund, s. 114-120.

– & Brøndal, Viggo 1923: “Sigøjnersprog i Danmark”. DSt, s. 97-145.

Modersmål-Selskabet 2009 = Dansk i verden. Modersmål-Selskabets Årbog 2009.

Molbech, Christian 1833: Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, bd. 1-2., 2. udg., 1859.

– 1851: Historisk-biographiske Samlinger, og Bidrag til den danske Sprog- og Literaturhistorie i ældre og nyere Tid.

Moldenhawer, Bolette 1997: “Forskning og udviklingsarbejde inden for integrationen. En landsdækkende undersøgelse af elevernes sproglige baggrund i de to første integrationsårgange”. Forskningsrapport om integration samt sprogkundskaber og sprogundervisning i folkeskolen, s. 17-63.

Molesworth, Robert 1694: An Account of Denmark, As it was in the Year 1692.

Monrad, H.C. 1822: Bidrag til en Skildring af Guinea-Kysten og dens Indbyggere, og til en Beskrivelse over de danske Colonier paa denne Kyst, samlede under mit Ophold i Afrika i Aarene 1805 til 1806.

Mortensen, Enok 1941: Danish-American Life and Letters. Genoptrykt 1979.

MUDS 1 ff. = [Rapport fra] 1. [osv.] Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 1987 ff. Udg. af Institut for Nordisk mv., Aarhus Universitet. Netpubl. på muds.dk.

Mulder, William 1957: Homeward to Zion. The Mormon Migration from Scandinavia.

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren & Hartmann, Ellen 1944: Farlige Ord og lumske Ligheder i Svensk og Dansk. 2. udg., 1948; 3. udg., 1962.

Murphy, Patricia Gill 1977: The education of the New World Blacks in the Danish West Indies/U.S. Virgin Islands. A case study of social transition. Ph.d.-afhandling, University of Connecticut.

Musset, Lucien 1955: “Les destins de la propriété monastique durant les invasions normandes (IXe-XIe s.), l’exemple de Jumièges”. Jumièges Congrès scientifique du XIIIe centenaire, bd. 1, s. 48-55.

– 1959: “Pour l’étude des relations entre les colonies scandinaves d’Angleterre et de Normandie”. Mélanges de linguistique et de philologie. Fernand Mossé in memoriam, s. 330-339.

– 1963: “Bibliographie critique [à propos de R. P. de Gorog 1958]”. Études germaniques, bd. 18, s. 365-367.

– 1975: “Pour L’Étude Comparative de Deux Fondations Politiques des Vikings: Le Royaume D’York et Le Duché de Rouen”. Northern History, bd. 10, nr. 1, s. 40-54.

– 1979: “Participation de Vikings venus des pays celtes à la colonisation scandinave de la Normandie”. Cahiers du Centre de recherches sur les pays du Nord et du Nord-Ouest, bd. 1, s. 107-117.

Muysken, Pieter 1995: “Studying variation in older texts: Negerhollands”. Journal of Pidgin and Creole Languages, bd. 10, nr. 2, s. 335-347.

Mylius-Erichsen, L. 1903: Den jydske Hede før og nu. Studier og Skildringer.

Müller, W.J. 1676: Die Africanische auf der Guineischen Gold-Cust gelegene Landschafft Fetu.

Myschetzky, Anne 1988: “Den russiske kirke i Bredgade, København”. Nørgård-Sørensen, Jens (red.). Den russiske kirke i 1000-året, s. 138-150.

Møllebro, Maria 2012: Málspilla – Færøsk sprogpolitiks påvirkning af unges sprogbrug og sprogholdninger.

Møller, Erik Dybdal 2007: Danskere som indvandrere. Det dansk-argentinske eksempel.

Mål&M = Mål & Mæle, 1974 ff. Red. af Erik Hansen mfl.

NAOB = Det Norske Akademis ordbok. Udg. 2017 af Det Norske Akademi. Netpubl. på naob.no.

Nellemann, George 1967: Den polske indvandring til Lolland-Falster. Særtryk af Lolland-Falsters historiske Samfunds Årbog.

– 1977: Fremmedarbejderbørn. Roepolakkernes efterkommere og deres skæbne i det danske samfund.

– 1981: Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere. Et studie af landarbejder-indvandringen 1893-1929 og indvandrernes integration i det danske samfund i to generationer.

Nes, Oddvar 2005: “The development of Norwegian local dialects and Dano-Norwegian from the mid-16th century to 1800”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1291-1301.

Nielsen, Jørgen Erik 1976: Den samtidige engelske litteratur og Danmark 1800-1840, bd. 1-2.

Nielsen, Niels Åge 1950: “Om bagtunge-r’ets opkomst”. S&K, s. 58-64.

– 1979: “Dansk sprog [ved Københavns Universitet]”. KUHist, bd. 9, s. 93-144.

Niemelä, Peter 2014: Døve kunstnere i Danmark gennem 400 år.

NordicLanguages = The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, bd. 1-2, 2002-2005. Red. af Oskar Bandle mfl.

Noreen, Adolf 1903-1924: Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning, bd. 1-5, 7, 9.

Norges litteraturhistorie. Fra runene til Norske Selskab, bd. 1, 1974. Red. af Edvard Beyer.

Norske middelalderdokumenter. Udg. 1973 af Sverre Bagge mfl.

Norvin, William 1937-1940: Københavns Universitet i Reformationens og Orthodoxiens Tidsalder, bd. 1-2.

Nothwendiger Einblick 1833 = Nothwendiger Einblick ins sogenannte Juden-Ebräisch, oder Wörterbuch für die Gojim, die lernen solle zu seyn Chochum, und wollen begreifen schmußen als a Bargißrol. Herausgegeben von einem Occidentalen.

Nowak, Jan A. 1995: Polsk-Dansk Ordbog. 2. udg., 2010.

NS = Nordiske sprogproblemer 1956-1968. 7 bd., udg. af Dansk Sprognævn. Fortsætter som Sprog i Norden (1970 ff., se SiN).

Nyegaard, A.C. 1871: De Dövstummes Haandalphabet samt et Udvalg af deres lettere Tegn.

Nyholm, Christopher 1894: “Præsten Christopher Nyholms Optegnelser”. Meddelelser fra Genealogisk Institut, 1. hæfte, s. 117-120.

Nyrop, K. 1914: “Natmændene og deres sprog”. Politiken, 1-2. januar 1914 (kronik).

NyS = NyS. Nydanske studier & almen kommunikationsteori/Nydanske Sprogstudier, bd. 1 ff., 1970 ff.

Nyt fra Danmarks Statistik 16. marts 2018.

Nørgård-Sørensen, Jens 1996: “Russian studies in Denmark”. Russian Linguistics, bd. 20, s. 47-51.

Nørr, Erik 2000: “Den lærde skole i det 19. århundrede”. Jespersen, Leon mfl. (red.): Dansk forvaltningshistorie. Stat, forvaltning og samfund fra middelalderen til 1901, bd. 1, s. 788-806.

Nørregaard, Georg 1966a: Danish settlements in West Africa 1658-1850.

– 1966b: Guldkysten. De danske etablissementer i Guinea. Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. 8.

Oddsson, Gunnlaugur 1819: Orðabók, sem inniheldr flest fágiæt, framandi og vandskilinn orð, er verða fyrir í dønskum bókum.

ODS = Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, 1919-1956. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS-S).

ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement, bd. 1-5, 1992-2005. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS).

ODT. Se Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Ogier, Charles 1634: Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634: Clausen, Julius & Rist, P.Fr. (udg.): Memoirer og Breve, bd. 20, 1914.

Ohlsson, Stig Örjan 1972: “Svenskt sje– och tje– i kontrastiv belysning”. Arkiv för nordisk filologi, bd. 87, s. 140-164.

– 1978: Skånes språkliga försvenskning, bd. 1.

Okasha, Elisabeth 1971: Hand-List of Anglo-Saxon Non-Runic Inscriptions.

Ólason, Páll Eggert 1924: Upptök sálma og sálmalaga í lútherskum sið á Íslandi.

Ólason, Vésteinn 1979: Sagnadansar.

Oldendorp, Christian Georg Andreas 1777: Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan, insbesondere der dasigen Neger und der Mission der evangelischen Brüder unter denselben. Udg. 2000 af Gudrun Meier & Hartmut Beck.

Olrik, Hans 1892: Se “Viborgbispen Gunners Levned”.

Olsen, Poul Erik 1991: “Emigration from Denmark to Canada in the 1920s”. H. Bender & B. Flemming Larsen (red.), s. 125-145.

Olséni, Nils 1887: Södra Luggudemålets ljudlära.

– u.å., sandsynligvis 1890’erne: Södra Luggudemålets böjningslära. Håndskrevet manuskript, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Olszewski, Edward 1993: Emigracja polska w Danii 1893-1993.

Oqaasileriffik 2001: Rapport fra Konference om sprogpolitik.

Orðafar – Bræv frá Málnevndini 1986 ff. Udg. af Føroyska Málnevndin. Netpubl. på malrad.fo/ordafar.php?l=fo.

Ordbog over Dansk Tegnsprog 2008. Netpubl. på tegnsprog.dk. Nye udg. 2010 og 2016.

Ortved, Edw. 1913: Praktisk polsk Tolk. Polski-duński podręcznik.

Ostermann, H. 1940: Nordmænd paa Grønland 1721-1814, bd. 1-2.

– 1945: Danske i Grønland i det 18. Aarhundrede.

Ottósson, Kjartan G. 1990: Íslensk málhreinsun. Sögulegt yfirlit.

Overskou, Th. 1854-1876: Den danske Skueplads, bd. 1-7.

Padden, Carol A. & Gunsauls, Darline Clark 2003: “How the Alphabet Came to be Used in a Sign Language”. Sign Language Studies, bd. 4, nr. 1, s. 10-33.

Page, R.I. 1971: “How long did the Scandinavian language survive in England? The epigraphical evidence”. Clemoes, Peter & Hughes, Kathleen (red.): England before the Conquest. Studies in Primary Sources presented to Dorothy Whitelock, s. 165-181.

– 1999: An introduction to English runes, 2. udg.

Pagter Mortensen, Grete (red.) 2009: “Dansk i EU”. Modersmål-Selskabet 2009, s. 125-136.

Pálsson, Gunnar 1984: Bréf Gunnars Pálssonar, bd. 1.

Pálsson, Heimir 1976: “Inngangur”. Þorláksson, Jón: Kvæði, frumort og þýdd. Úrval, s. 7-61.

Pálsson, Sveinn 1803: Spurníngaqver heilbrygdinnar. Oversat efter den danske oversættelse af B.C. Fausts Forsøg til en Sundheds Catechismus.

Pamp, Bengt 1985: “De skånska ortnamnens övergång från dansk till svensk skriftspråksnorm”. Jørgensen, Bent (red.): Stednavne i brug. Festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum, s. 188-210.

– 1990: “Skånskan och makterna”. Bergh, Birger & Teleman, Ulf (red.): Språkets makt, s. 79-87.

Patourel, John le 1976: The Norman Empire.

Pedersen, Fritz 1990: Skyd Zigeunerne. Zigeunernes Holocaust under nazismen 1933-45.

Pedersen, Karen Margrethe (KU) 2009a: “Bornholmsk Dialektsyntaks”. H. Hovmark mfl. (red.), s. 249-262. Optr. i 2014, s. 233-249.

– 2014: Struktur og variation. Udvalgte artikler. Udgivet i anledning af 70-årsdagen den 11. april 2014.

Pedersen, Karen Margrethe (SDU) 1997: “Han vedblev at tale – sønderjysk”. PLUK, nr. 2, s. 1-7.

– 2000a: Dansk sprog i Sydslesvig. Det danske sprogs status inden for det danske mindretal i Sydslesvig, bd. 1-2.

– 2000b: “Dansk i Sydslesvig – funktion, status og sprogpolitik”. Holmen, A. & Normann Jørgensen, J. (red.): Sprogs status i Danmark i år 2011, s. 91-127.

– 2005: “Realiteter og rettigheder inden for sprog og identitet i det danske og tyske mindretal før og efter København-Bonn Erklæringerne i 1955”. Kühl, J. (red.): København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, s. 339-399.

– & Stolberg, Doris 2020: “Dänisch als Minderheitensprache in Deutschland”. Beyer, Rahel & Plewnia, Albrecht (red.): Handbuch der Sprachminderheiten in Deutschland, s. 17-65.

Petersen, Hjalmar P. 2007: “Føroyskt-danskt málsamband: Athall, tillaging, eingangstillaging og málbygging”. Fróðskaparrit, bd. 54, s. 8-20.

– 2009: Gender Assignment in Modern Faroese.

– 2010: The Dynamics of Faroese-Danish Language Contact.

– 2011: “Færøsk-dansk”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, årg. 29, nr. 2, s. 293-313.

Petersen, Margrethe 1996: Bonniers store Håndarbejdsleksikon. Teknikker og traditioner, bd. 13.

Petersen, N.M. 1853-1864: Bidrag til den danske Literaturs Historie, bd. 1-6.

Petersen, Peter 1974: “Language and Loyalty: Governor Harding and Iowa’s Danish-Americans During World War I”. The Annals of Iowa, bd. 42, nr. 6, s. 405-417.

Petersen, Robert 1976: “Dansk i Grønland”. Mål&M, 3. årg., nr. 1, s. 21-25.

– 1979a: “Københavnergrønlandsk”. B. Basse & K. Jensen (red.), s. 187-191.

– 1979b: “Dansk påvirkning af grønlandsk syntaks”. B. Basse & K. Jensen (red.), s. 113-120.

Petersen, Sophie 1946: Danmarks gamle Tropekolonier.

Petersen, Ulrik (død 1735):  Udtalelse i R. Mejborg: Nordiske Bøndergaarde, bd. 1, 1892, s. 26.

Peterson, Elizabeth & Kühl, Karoline 2016: “Nisser taler ikke engelsk. En svanesang over dansk i Sanpete County, Utah”. Mål&M, 37. årg., nr. 3, s. 4-10.

Pétursson, Sigurður 1996: “Latin Teaching in Iceland after the Reformation”. Ekrem, Inger mfl.: Reformation and Latin Literature in Northern Europe, s. 106-122.

Pétursson, Þorsteinn 1947: Sjálfsævisaga. Síra Þorsteins Péturssonar á Staðarbakka.

Plum, Ole Munk mfl. 1979: Dansk-tegn ordbog.

Pons-Sanz, Sara M. 2007: Norse-derived Vocabulary in late Old English Texts. Wulfstan’s works, a case story.

Pontoppidan, Erik 1668: Gram­matica Dani­ca. Optr. i DG, bd. 2, s. 1-426.

Pope, Mildred K. 1952: From Latin to Modern French with especial consideration of Anglo-Norman. Phonology and morphology, 2. udg.

Poulsen, Jóhan Hendrik W. 1983: “Færøsk sprog”. Molde, Bertil & Karker, Allan (red.): Språkene i Norden, s. 124-136.

Poulsen-Hansen, Lars P. 1993: “Rasmus Æreboes oversættelse af den russiske lov Sobornoe Ulosjenije”. Christensen, Svend Aage & Gottlieb, Henning (red.): Danmark og Rusland i 500 år, s. 153-174.

Poulsen-Hansen, Lars P. (udg.) 2013: Den Ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721.

Preisler, Bent 1999: Danskerne og det engelske sprog.

Price, Neil S. 1989: The Vikings in Brittany. Samtidig udg. som The Saga-book of the Viking Society, bd. 22, nr. 6, s. 319-440.

Prince, J. Dyneley 1925: “The Gypsy Language of Denmark”. Journal of the American Oriental Society, bd. 45, s. 97-105.

Protten, Christian 1764: En nyttig Grammaticalsk Indledelse til tvende hidintil gandske ubekiendte sprog, Fanteisk og Acraisk (..).

Rahbek Rasmussen, Jens 2003: Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund 1800-1935.

Ralph, Bo 1978: “The development of the Palatal Fricatives in Nordic”. Weinstock, John (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics, bd. 3, s. 486-496.

Rask, Johannes Fr. 1754: En kort og sandfærdig Rejse-Beskrivelse Til og fra Guinea.

Rask, Rasmus Kristian 1811: Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog.

– 1824: “[Anmeldelse af] N.V. Dorph 1824”. Dansk Litteratur-Tidende for 1824, s. 613-617.

– 1828: Vejledning til Akra-Sproget på Kysten Ginea, med et Tillæg om Akvambuisk.

Rasmussen, Peter 1986: Um stöðu dönskukennslunnar. Menntamálaráðuneytið skólaþróunardeild.

Rasmussen, Petur Martin 1987: Den færøske sprogrejsning med særligt henblik på kampen om færøsk som kirkesprog i national og partipolitisk belysning.

Rasmussen, Stig T. 1988: “Arabisk”. J. Gimbel (red.), s. 110-123.

Raunkiær, Ingeborg 1917: Lægen Paul Iserts breve fra dansk Guinea 1783-87.

Ravn, Peter 1982: Polsk Bibliografi 1850-1980. Bibliografi over polsk skøn- og faglitteratur på dansk, dansk faglitteratur om Polen samt oversat udenlandsk faglitteratur om Polen fra 1850-1980.

Reinhardt, C.E.F. 1862: Kommunitetet og Regentsen fra deres Stiftelse indtil vore Dage, et Bidrag til det kjøbenhavnske Universitets og Studenterlivs Historie. Særtryk af Historisk Tidsskrift, bd. 3, rk. 3.

Renaud, Jean 2009: “Dansk i Frankrig eller … Når franskmænd lærer dansk”. Modersmål-Selskabet 2009, s. 85-94.

– & Ridel, Élisabeth 2000: “Le Tingland. L’emplacement d’un þing en Normandie?”. Nouvelle Revue d’Onomastique, nr. 35-36, s. 303-306.

Rerup, Lorenz [1979-1984]: “Paul Verrier”. DBL, 3. udg.

Riad, Tomas 2002: “The phonological systems of Old Nordic II: Old Swedish and Old Danish”. NordicLanguages, bd. 1, s. 896-911.

Rian, Øystein 1997: Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648. Danmark-Norge 1380-1814, bd. 2.

Ridel, Élisabeth 2000: “Viking maritime heritage in Normandy from a British Isles perspective”. Northern Studies, bd. 35, s. 79-93.

– 2002a: “Bateaux de type scandinave en Normandie (Xe-XIIIe siècle)”. Ridel, Élisabeth (red.): L’Héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest, s. 289-319.

– 2002b: “La Hague, terre des Vikings. Entre mythe et réalité”. É. Ridel (red.) 2002, s. 34-43.

– 2004: “The linguistic heritage of the Scandinavians in Normandy”. Adams, Jonathan & Holman, Katherine (red.): Scandinavia and Europe 800-1350. Contact, Conflict, and Co-existence, s. 149-159.

– 2005: “Les premiers mots lexicaux d’origine scandinave attestés en Normandie dans les textes latins du XIe siècle”. Bauduin, Pierre (red.): Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie, s. 253-271.

– 2009: Les Vikings et les mots. L’apport de l’ancien scandinave à la langue française.

– (red.) 2002: Les Vikings en France. Une synthèse inédite. Normandie, Bretagne, Vallée de la Seine, Aquitaine, Midi.

Rimbert 1884: Vita Anskarii. Auctore Rimberto. Accedit Vita Rimberti. Udg. af G. Waitz.

Ringsted, Palle (red.) 1992: Americana. Manuskripter og breve vedr. Nord-, Syd- og Mellemamerika i Håndskriftafdelingen. Registratur.

Rink, Signe 1887: Grønlændere og Danske i Grønland.

– 1888: Koloni-Idyller fra Grønland.

Rinsche, Adriane & Portera-Zanotti, Nadia 2009: Studies on translation and multilingualism. The size of the language industry in the EU, nr. 1.

Risager, Karen 2005: “Sproglige eksklusionshierarkier – de hundrede sprogs betydning”. Fra Minoritetsstudiers værksted, nr. 2, s. 1-21.

– 2006: “Hvilke sprog tales der i Danmark?”. Sprogforum, nr. 36, s. 13-14.

Rischel, Jørgen 1979: “Om tilpasningen af danske døbenavne til grønlandsk udtale”. B. Basse & K. Jensen (red.), s. 163-171.

– (udg.) 1963. Se L.J. Debes 1673.

Roesdahl, Else 2001: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude, 7. udg.

Roger, André Salomon 1757: Lettres sur le Dannemarc.

Romaine, Suzanne 1994: Bilingualism, 2. udg.

Roslyng-Jensen, Palle 2007: Danskerne og besættelsen. Holdninger og meninger 1939-1945.

Rossem, Cefas van 2017: The Virgin Islands Dutch Creole Textual Heritage: Philological Perspectives on Authenticity and Audience Design.

– & Voort, Hein van der 1996: Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts.

Rosznecki, Stanislaw W. 1896: Polakkerne i Danmark 1659. Efter Jan Paseks Erindringer.

Rothe, Casper Peter 1755: Herr B*** Forslag om Det Danske Sprogs Indførsel udi Frankerige.

Ryge Petersen, Søren 1975: Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sysdslesvigsk kommune i 1973.

Rygaard, Jette 2004: “En tv-historie”. Jacobsen, Birgitte mfl.: Grønlænder og global – grønlandsk sprog, litteratur og medier i 25-året for Hjemmestyrets indførelse, s. 163-203.

– 2016: “KNR – lille TV-station blandt giganter”. Marquardt, Ole mfl. (red.): Grønland i tal. Kilder og cases gennem 300 år, s. 173-188.

Römer, Ludewig Ferdinand 1760a: Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea (..).

– 1760b: A reliable account of the Coast of Guinea (1760), by Ludewig Ferdinand Römer. Oversat og udgivet af Selena Axelrod Winsnes 2000.

– 1769: Nachrichten von der Küste Guinea, mit einer Vorrede D. Erich Pontoppidan, aus dem Dänischen übersetzt.

Rørdam, Holger Fr. 1853-1856: “Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrönike, 1415-1669. Af Jakob Clausen”. Kirkehistoriske Samlinger 1853-1856, s. 156-204.

– 1880-1881: “Til Oplysning om Taterne her i Landet i det 16de Aarhundrede”. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, bd. 8, s. 161-164.

– 1895-1897: “Kjøbenhavns Universitets Forhandlinger fra 1604 til 1608”. Kirkehistoriske Samlinger 1895-1897, s. 512-533 og 768-801.

S = P.H. Sawyer 1968: Anglo-Saxon Charters. An annotated list and bibliography.

Sabino, Robin 2012: Language Contact in the Danish West Indies. Giving Jack His Jacket.

Samuels, M.L. 1985: “The Great Scandinavian Belt”. Eaton, Roger mfl. (red.): Papers from the 4th International Conference on English Historical Linguistics. Amsterdam, April 10-13, 1985, s. 269-281.

Sanders, Hanne 2008: Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred.

Sandøy, Helge 1996: Talemål.

– 2001: “Færøysk i vestnordisk språkhistorie”. Braunmüller, Kurt & í Lon Jacobsen, Jógvan (red.): Moderne lingvistiske teorier og færøsk, s. 125-154.

Sawyer, Peter 1988: Da Danmark blev Danmark. Fra ca. år 700 til ca. 1050. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 3.

Saxo Grammaticus [ca. 1200]: Gesta Danorum. Danmarkshistorien, bd. 1-2, 2005. Latinsk tekst udg. af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg.

Schmidt, Knud Rahbek 1963: “Slawistik und Ostforschung in Dänemark”. Osteuropa, bd. 7-8, s. 465-470.

Schuchardt, H. 1888: “Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch. I. Allgemeineres über das Negerportugiesische”. Zeitschrift für Romanische Philologie, bd. 12, s. 242-254.

– 1889: “Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch. V. Allgemeineres über das Indoportugiesische (Asioportugiesische)”. Zeitschrift für Romanische Philologie, bd 13, s. 476-516.

Schultz Hansen, Hans 1990: Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse.

Schultz-Lorentzen, C.W. 1928: “Kolonisproget i Grønland”. Det grønlandske Selskabs Aarsskrift 1927-28, s. 68-74.

Schönning, C. 1805: De ti Bud, det apostoliske Symbolum og Fader Vor, oversatte i det akraiske Sprog af C. Schönning, Kaptejn.

Scragg, Donald 2006: The return of the Vikings. The Battle of Maldon 991.

Searle, Eleanor 1984: “Fact and pattern in heroic history: Dudo of St.-Quentin”. Viator 15, s. 119-138.

– 1986: “Frankish rivalries and Norse warriors”. Anglo-Norman Studies, bd. 8, s. 198-213.

– 1988: Predatory Kinship and the Creation of Norman Power. 840-1066.

Sebald, Peter 1994: “Christian Jacob Protten Africanus (1715-1769) – erster Missionar einer deutschen Missionsgesellschaft in Schwarzafrika”. Wagner, Wilfried (red.): Kolonien und Missionen: Referate des 3. Internationalen Kolonialgeschichtlichen Symposiums 1993 in Bremen, s. 109-121.

Sebro, Louise 2010: Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i dansk Vestindien, 1730-1770.

Seelow, Hubert 1989: Die Isländischen Übersetzungen der deutschen Volksbücher. Handschriftenstudien zur Rezeption und Überlieferung ausländischer unterhaltender Literatur in Island in der Zeit zwischen Reformation und Aufklärung.

Seip, Didrik Arup 1916: “Om skriftsprog og norsk uttale før 1800”. Maal og Minne, s. 129-146.

– 1958: “Norskhet i Språket hos Hans Egede og hans Sønner”. Myklebust, Olav Guttorm (red.): Hans Egede. Studier til 200-årsdagen for hans død 5. november 1958, s. 227-260.

– 1968: Norsk og nabospråkene i slutten av middelalderen og senere tid.

Selvstyreloven. Se Lov 12. juni 2009, nr. 472.

Senghas, Ann mfl. 2004: “Children creating core properties of language. Evidence from an emerging sign language i Nicaragua”. Science, nr. 305, s. 1779-1782.

Sensbach, Jon F. 2005: Rebecca’s Revival. Creating Black Christianity in the Atlantic World.

Sigtryggsson, Sigurður 1944: “Á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn”. Frón, 2. årg., s. 133-162.

Sigurðsson, Haraldur 1947: “Inngangur”. Pétursson, Þorsteinn: Sjálfsævisaga. Síra Þorsteins Péturssonar á Staðarbakka, s. v-xvi.

Sigurðsson, Ingi 2006: Erlendir straumar og íslenzk viðhorf. Áhrif fjölþjóðlegrar hugmyndastefnu á Íslendinga 1830-1918.

SIL International 2017: Ethnologue. Languages of the World. Netpubl. på ethnologue.com.

Simonsen, Gunvor & Olsen, Poul Erik 2017: “Slavesamfundet konsolideres 1740-1802. 1759 – det store oprør?”. Olsen, Poul Erik (red.): Vestindien. St. Croix, St. Thomas og St. Jan, s. 130-209.

SiN = Sprog i Norden/Språk i Norden. Årsskrift for de nordiske sprognævn, 1970 ff. Udg. af Dansk Sprognævn mv. (fortsættelse af NS). Netpubl. på ojs.statsbiblioteket.dk. Årg. 2012 ff. kun netpubl.

Sinding, Paul C. 1858: History of Scandinavia, from the early times of the Norsemen and Vikings to the present day. 7. opl., 1864; ny udg. 1866.

Sjöstedt, Gösta 1936: Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål.

Skafte Jensen, Minna 2004: “The Language of Eternity. The Role of Latin in Sixteenth-Century Danish Culture”. Pade, Marianne mfl. (udg): Friendship and Poetry. Studies in Danish Neo-Latin Literature, s. 93-124.

Skalberg, Harald 1928: “Dänische Lektoren und Professoren an der Universität Kiel 1811-1864”. Deutsch-Nordische Zeitschrift, 1. årg., hæfte 2, s. 87-110.

– 1932: Undervisningen i Dansk ved Universitetet i Kiel og i Hertugdømmernes lærde Skoler efter 1864. En Oversigt. (Supplement til H. Skalberg 1933).

– 1933: “Aktstykker [1780-1865] angaaende Det danske Docentur ved Kiels Universitet 1811-1864”. DaMag, 6. rk., bd. 6, s. 18-328.

Skarbinika Pedersen, Kristine 2008a: “Oversigt over undervisning i de ikke-vestlige sprog (modersmål) på de muslimske friskoler”. Aarhus Universitet. Upubl. redegørelse.

– 2008b: “Materialer på bibliotek.dk”. Aarhus Universitet. Upubl. redegørelse.

– 2008c: “Samlede oplysninger om modersmålsundervisning”. Aarhus Universitet. Upubl. redegørelse.

Skard, Vemund 1972: Norsk språkhistorie. 1523-1814, bd. 2.

Skarði Joensen, Sigrið av 2009: Vør. Greinir 1937-72.

Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie. Se DSH.

Skirbekk, Gunnar 2006: “Språkpolitikk i Norden med filosofiens briller”. SiN, s. 87-105.

Skolestyrelsen Helsingør 1993: Seminar on the Integration and Education of Gypsy Children in Elsinore/Snekkersten Denmark, 1-4 April 1993: Final Report.

Skovgaard-Petersen, V. 2002: “Da fremmedsprog blev skolefag”. S. Holm-Larsen (red.), s. 41-68.

Skrubbeltrang, Fridlev 1966: Dansk Vestindien 1848-1880. Politiske brydninger og social uro.

“Skýrsla um barnaskóla 1880-1881”. Tímarit um uppeldis og menntamál, 5. årg., 1892, s. 91-95.

Skårdal, Dorothy Burton 1986: “Danish-American Literature in Transition”. The Bridge. Journal of the Danish American Heritage Society, bd. 9, nr. 1, s. 55-69.

Slot, Line Vikkelsø 2015: “Tolkning i retsvæsenet”. Netpubl. på menneskeret.dk.

Sluijs, Robbert van 2017: Variation and change in Virgin Islands Dutch Creole. Tense, Modality and Aspect.

Smart, Veronica J. 1968: “Moneyers of the late Anglo-Saxon coinage 973-1016”. Rasmusson, N.L. & Malmer, B. (red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis, bd. 2, s. 193-277.

– 1973: “Cnut’s York Moneyers”. Sandgren, Folke (red.): Otium et Negotium. Studies in Onomatology and Library Science presented to Olof von Feilitzen, s. 221-231.

– 1986: “Scandinavians, Celts, and Germans in Anglo-Saxon England: the evidence of moneyers’ names”. Blackburn, M.A.S. (red.): Anglo-Saxon Monetary History. Essays in memory of Michael Dolley, s. 171-184.

– 2006: “‘Not the oldest known list’: Scandinavian moneyers’ names on the tenth-century English coinage”. Cook, Barrie J. & Williams, Gareth (red.): Coinage and History in the North Sea World, c. AD 500-1250. Essays in honour of Marion Archibald, s. 297-324.

Smith, Caspar Wilhelm 1882: Russisk Litteraturhistorie fra Peter den Store’s Tid til Begyndelsen af dette Aarhundrede.

Smith, Henrik 1520: Hortulus synonymorum. Udg. i faksimile 1974 af Inger Bom. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Socialstyrelsen 2019: Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år, 2. udg. Netpubl. på socialstyrelsen.dk.

S&K = Sprog og Kultur, bd. 1-28, 1932-1978. Red. af Peter Skautrup og H.P. Hansen.

Spenter, Arne 1977: “Zur Mehrsprachigkeit in der Gemeinde Rodenäs”. Nordfriesisches Jahrbuch, bd. 13, s. 166-177.

Sprog i Norden 2015. Tema: Den nordiske språkdeklaration.

Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik. Udg. 2003 af Kulturministeriet. Netpubl. på kum.dk.

Sprog til tiden 2008 = Sprog til tiden – rapport fra sprogudvalget. Udg. af Kulturministeriet som trykt publ. og som netpubl. på kum.dk.

Sprog til tiden 2009 = Sprog til tiden. Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport. Regeringen, marts 2009. Netpubl. på kum.dk.

Sprogpagten 1998 = Den europæiske Sprogpagt. Netpubl. på coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages og kum.dk/kulturpolitik/internationalt-kultursamarbejde/organisationer/europaraadet.

Sprogpolitikloven. Se Inatsisartutlov 19. maj 2010.

Sprogpolitisk redegørelse [fra regeringen] 2003. Netpubl. af Kulturministeriet 15.12.2003, trykt udg. 2004. Netpubl. på kum.dk.

Statistics Canada 1941.

Steensig, Jakob 1999: “Om sprogtypologi”. Løntoft, Jette (red.): Tosprogede småbørns tale- og sprogvanskeligheder, s. 53-104.

Stefánsson, Gunnar 1997: Útvarp Reykjavík. Saga Ríkisútvarpsins 1930-1960.

Stein, Peter 1989: “When Creole Speakers Write the Standard Language: An Analysis of some of the Earliest Slave Letters from St Thomas”. Pütz, Martin & Dirven, René (red.): Wheels within Wheels. Papers of the Duisburg Symposium on Pidgin and Creole Languages, s. 153-178.

– & Voort, Hein van der (red.) 1996: Christian Georg Andreas Oldendorp. Criolisches Wörterbuch. Erster zu vermehrender und wo nöthig zu verbessernder Versuch [1767/68] herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Peter Stein sowie das anonyme, Johan Christopher Kørbitz Thomsen Kingo (J.C. Kingo) zugeschriebene, Vestindisk Glossarium herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Hein van der Voort.

Stemann, Ingeborg 1924: Praktyczny podrecznik jezyka duńskiego. Gramatyka, ćwiczenia, rozmówki.

– 1944: Manuel de la langue danoise.

– 1945: Polsk-dansk Lommeleksikon. Se også 1970.

– 1949: Dansk-polsk Lommeleksikon. Se også 1970.

– 1970: Polsk-dansk, dansk-polsk ordbog. Samlet udg. af 1945 og 1949.

– & Graz, Frederich 1934: Praktisches Lehrbuch der dänischen Sprache.

– & Nissen, Mogens 1962: Moderne dansk for udlændinge. Andet trin.

– mfl. 1938: Danish. A practical reader.

Stendevad Nielsen, Finn & Bakker, Peter 2011: “Goddeis genter! De omrejsendes sprog”. Mål&M, 34. årg., nr. 1, s. 13-18.

Stief, Carl 1979: “Slavisk Filologi”. KUhist, bd. 9, s. 325-352.

– 1985: “Die dänische Slawistik”. Hamm, Josef & Wytrzens, Günther (red.): Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern, s. 399-416.

Stilling, Niels Peter & Olsen, Anne Lisbeth 1985: Et nyt liv. Den danske udvandring til Nordamerika i billeder og breve.

Stjórnartíðindi fyrir Ísland, A-deild, 1946.

Stjórnartíðindi fyrir Ísland, B-deild, 1936.

Stolz, Thomas 1984: “Two chapters in Negro-Dutch (ND) etymology. (1) The Danish share in the ND-lexicon (2) Which forms should ND-verbs be derived from?”. Amsterdam Creole Studies, bd. 7, s. 35-52.

Storm, Joh. 1904: Norsk Retskrivning. I. Nystaverne og deres radikale Reform.

Stølen, Marianne 1993: Harmonien. An ethnohistorical sociolinguistic analysis of a Danish-American organization.

– 2010: The Story of Den Røde – A Danish-American Songbook. A century of identity formation in songbook use.

sundhed.dk 2019: “Ret til tolkebistand hos lægen”. Netpubl. på sundhed.dk.

Sundheds- og Ældreministeriet 2015: “Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven”. Netpubl. på retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169798.

Sundhedsstyrelsen 2010: Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark – udredning, operation, efterbehandling
og monitorering
, version, maj 2012. Netpubl. på sst.dk.

Sussex, Ronald & Paul Cubberley 2006: The Slavic Languages.

Svane, Gunnar O. (udg.) 1983: Nestors Krønike. Beretningen om de svundne år.

Sveinsson, Guðlaugur 1799: Stuttur Sida-Lærdómur fyrir gódra Manna Børn. Oversat efter den danske oversættelse af J.H. Campes Kort Sædelære for Skikkelige Folkes Børn.

Svensson, Lars 1981: Ett fall av språkvård under 1600-talet. Om historiskt a i äldre nysvenskt skriftspråk med särskild hänsyn till regleringen i tryckta kanslihandlingar under Gustav II Adolfs regering.

Svenstrup, Thyge & Helk, Vello 1993: Det mosaiske troessamfund i København med nedlagte troessamfund i provinsen.

Sæmundsson, Tómas 1907: Bréf Tómasar Sæmundssonar. Gefin út á hundrað ára afmæli hans 7. júní 1907.

Søllinge, Jette D. & Thomsen, Niels 1989: De danske aviser 1848-1917, bd. 2.

Sölvason, Sveinn 1754: Tyro Juris edur Barn í Logum. Sem gefur einfalda Undervisun um þa íslendsku Lagavitsku og nu brukanlegan Rettargangs mauta. Med samburde fornra og nyrra Rettarbota og Forordninga.

Sørensen, Knud 2003: “250 Years of English Influence on the Danish Language”. Sevaldsen, Jørgen (red.): Britain and Denmark. Political, Economic and Cultural Relations in 19th and 20th Centuries, s. 345-355.

Tarber, Christel 2000: Introduktion til det somaliske sprog. En lydlig og grammatisk sammenligning af dansk og somali.

Taylor, Simon 2004: “Scandinavians in Central Scotland -bý-place-names and their Context”. Williams, Gareth & Bibire, Paul (red.): Sagas, Saints and Settlements, s. 125-145.

Teleman, Ulf 1987: “Om grannspråksförståelse. Hinder och möjligheter”. SiN, s. 70-82.

– 2001: “Öresundsspråk”. Jarvad, P. mfl. (red.): Sproglige åbninger. E som Erik. H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001, s. 23-33.

– 2003: Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800.

– 2005: “Bakre r i svenskan. En alternativ hypotes”. Språk och stil, nr. 15, s. 27-52.

– 2007: “Svensk talspråkshistoria: tempo och riktning”. Elmevik, Lennart (udg.): Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria, s. 161-188.

Þ-. Se efter z.

Thackston, W.M. u.å.a: Kurmanji Kurdish. A Reference Grammar with Selected Readings. Netpubl. på fas.harvard.edu/~iranian/Kurmanji/kurmanji_1_grammar.pdf.

– u.å.b: Sorani Kurdish. A Reference Grammar with Selected Readings. Netpubl. på fas.harvard.edu/~iranian/Sorani/sorani_1_grammar.pdf.

Thiesen, Finn 1988a: “Tyrkisk”. J. Gimbel (red.), s. 54-73.

– 1988b: “Urdu-Hindi og Panjabi”. J. Gimbel (red.), s. 74-109.

– 1988c: “Persisk”. J. Gimbel (red.), s. 124-132.

Thing, Morten 2004: Jiddish bogfortegnelse. Jiddish tryk i Danmark.

– 2008: De russiske jøder i København 1882-1943.

– 2012: Jiddish Teater i København 1906-56.

Thomason, Sarah Grey & Kaufman, Terrence 1988: Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics.

Thomassen, Arnfinnur 1985: Færøsk i den færøske skole. Fra århundredskiftet til 1938.

Thomsen, Johnny 1996: “Brúka argjakonur lepastift ella nýta argjakvinnur varrastift”. Málting, nr. 16, s. 10-24.

Thomsen, Vilh. 1919: “Det russiske riges grundlæggelse ved Nordboerne”. Samlede afhandlinger, bd. 1, s. 231-414.

Thorarensen, Bjarni 1943: Bréf, bd. 1.

Thorup, C.E. 1882-1884: “Magister Morten Casper Wolfburg. Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede”. Kirkehistoriske Samlinger 1882-1884, s. 51-63.

Thráinsson, Höskuldur mfl. 2012: Faroese. An Overview and Reference Grammar, 2. udg.

Tilleman, Eric 1697: En liden enfoldig Beretning om Det Landskab Gvinea, Og dets Beskaffenhed, Langs ved Sø-Kanten, hvor udi kortelig mældes om alle dets Handel-Stæder, Fæstninger, Havne, Indvaanere, u-mælende Creaturer, Guld, Joordens Frugter, Saavelsom og hvis Vare og andet som der udi forhandles. Efter egen Forfarenhed og flittig Efterforskning sammenskreven af Eric Tilleman, Tilforn Lieutenant paa den Danske Fæstning Christians-Burg sammesteds.

Togeby, Lise 2002: Grønlændere i Danmark. En overset minoritet.

Tómasson, Sverrir 1992: “Erlendur vísdómur og forn fræði”. Ólason, Vésteinn (red.): Íslensk bókmenntasaga, bd. 1, s. 517-571.

Torp, Arne & Vikør, Lars 1993: Hovuddrag i norsk språkhistorie.

Townend, Matthew 2002: Language and History in Viking Age England: Linguistic relations between speakers of Old Norse and Old English.

Troels-Lund, Troels 1908: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. Illustreret Udgave, bd. 1.

Tuchtenhagen, Ralph 2012: “Hamburg als Zentrum der humanwissenschaftlichen Ostseeraumforschung – Ein historischer Grundriss”. Nordeuropaforum, bd. 22, s. 43-86.

Turner, R.L. 1962-1966: A comparative dictionary of Indo-Aryan languages.

Tweddle, Dominic mfl. 1995: Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture IV South-East England.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet u.å.: “Internationale skoler i Danmark”. Netpubl. på expatviden.dk.

Uhlmann, Ulla Börestam. Se Börestam, Ulla 1994.

Ullah, Noor 2011: Pashto Grammar.

Undervisningsministeriet 1982: Specialpædagogisk bistand til elever med hørevanskeligheder. Undervisningsvejledning for folkeskolen, bd. 2.

– 1991: Tegnsprog. Undervisningsvejledning for folkeskolen, bd. 5.

– 2007: Dansk tegnsprog i folkeskolen – god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse.

Ursin, Georg Frederik 1833: Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1832.

Valls, Lito 1981: What a pistarckle! A dictionary of Virgin Islands English Creole.

Valovics, Richard 1998: Tyrkisk i kontrastivt perspektiv.

Vázquez-Colón, Víctor 2008: Reading and writing life: Discourse analysis and sociology of language inquiry into the effects of Protestant literacy efforts within the slave communities of the Danish West Indies and Jamaica. Doktorafhandling, University of Puerto Rico.

VejlJM 1969 = Justitsministeriets Vejledning [nr. 224] af 15. oktober 1969 om sproget i love og andre retsforskrifter.

Venge, Mikael 1993: “Københavner-traktaten 1493 og de dansk-russiske forbindelser i 1500-tallet”. Christensen, Svend Aage & Gottlieb, Henning (red.): Danmark og Rusland i 500 år, s. 10-33.

Venkatachalapathy, A.R. 2009: “‘Written on leaves in the Malabarian manner’: Print and the cultural encounter in eighteenth century Tranquebar”. E. Fihl & A.R. Venkatachalapathy (red.), s. 131-146.

Verdensbiblioteket u.å: “Dit verdensbibliotek. Film, musik og bøger på mere end 10 sprog”. Netpubl. på statsbiblioteket.dk/sbci/verdensbiblioteket.

Verstraete-Hansen, Lisbeth 2008: “Fremmedsprog i danske virksomheder: Stadig en uudnyttet ressource?” Verstraete-Hansen, Lisbeth & Phillipson, Robert (red.): Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark, s. 30-32.

“Viborgbispen Gunners Levned”. Udg. 1922 af M.Cl. Gertz i Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi (..), bd. 2., s. 265-278 (optr. 1970). Oversat 1892 af Hans Olrik (optr. 1966).

Vikør, Lars S. 2001: The Nordic Languages. Their Status and Interrelations, 3. udg.

Vinje, Finn-Erik 1984: ““Damer sier kjød”. Dannet dagligtale den gang og nå”. Festskrift til Einar Lundeby 3. oktober 1984, s. 211-236.

Vistawide 2017: “World Languages and Cultures”. Netpubl. på vistawide.com/languages/top_30_languages.htm.

Volbehr, Friedrich & Weyl, Richard 1916: Professoren und Dozenten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665 bis 1915 (5. Oktober).

VSO = Dansk Ordbog, bd. 1-8, 1793-1905. Udg. af Videnskabernes Selskabs Bestyrelse.

Våra grannspråk. Lägesrapporter, förslag, idésamling, metodik, material, uttalsregler, adresser m.m. Udg. af Nordisk Ministerråd, 1978.

Wamberg, Bodil 1989: Johanne Luise Heiberg. Kærlighedens stedbarn.

Watkins, Donald K. 1981: “Danes and Danish on the Great Plains: Some Sociolinguistic Aspects”. The Bridge. Journal of the Danish American Heritage Society, bd. 4, nr. 2, s. 58-76.

Weil, Boris 2011: “Den russiske indvandring til Danmark efter 1917-revolutionen”. Lunding, Gitte mfl. (red.): I Dagmars skygge, s. 12-17.

Werlauff, E.C. 1954: Af min Ungdoms Tid. Danske, især kjøbenhavnske, Tilstande og Stemninger ved og efter Overgangen til det nittende Aarhundrede. E.C. Werlauff’s efterladte optegnelser ved Hans Degen.

Westergård-Nielsen, Christian 1946: Låneordene i det 16. århundredes trykte islandske litteratur.

Weyhe, Eivind 1993: “Færøske stednavnesamlinger – tilblivelse og tilgængelighed”. Weyhe, Eivind (red.): Útgáva og atgongd, s. 9-18.

– 2003: “Mariuvísa”. Í miðjum grasgarði. Rannsóknir í kvæðauppskriftum úr Suðuroy, s. 9-33.

Whitelock, D. (udg.) 1955: English Historical Documents c. 500-1042.

Wigforss, Ernst 1913-1918: Södra Hallands folkmål. Ljudlära.

Wikipedia 2017a: “Montenegrin alphabet”. Netpubl. på en.wikipedia.org.

– 2017b: “Kurdish languages”. Netpubl. på en.wikipedia.org.

Wilse, J.N. 1779: Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershus-Stift udi Norge (..).

Winge, Vibeke 1983: “Der komische Deutsche. Deutsche und Deutsch auf der dänischen Bühne zwischen 1720 und 1850”. Text & Kontext, bd. 11.1, s. 98-117.

– 1992: Dänische Deutsche – deutsche Dänen. Geschichte der deutschen Sprache in Dänemark 1300-1800 mit einem Ausblick auf das 19. Jahrhundert.

Winther Poulsen, Jóhan Hendrik 1993: “Some remarks on gøtudanskt”. Twenty-Eight Papers Presented to Hans Bekker-Nielsen on the Occasion of his Sixtieth Birthday 28 April 1993. NOWELE, bd. 21-22, s. 111-116.

– 2004a: “Danish Interference in Faroese”. Johansen, Anfinnur & Joensen, Hans (red.): Mál í mæti. Greinasavn eftir Jóhan Hendrik W. Poulsen útgivið í sambandi við sjeyti ára føðingardag hansara 20. juni 2004, s. 249-259.

– 2004b: “Om brug af stednavne i færøske familienavne”. Johansen, Anfinnur & Joensen, Hans (red.): Mál í mæti. Greinasavn eftir Jóhan Hendrik W. Poulsen útgivið í sambandi við sjeyti ára føðingardag hansara 20. juni 2004, s. 105-110.

– 2004c: “Úrval av nýggjyrðum Jóhan Hendriks”. Johansen, Anfinnur & Joensen, Hans (red.): Mál í mæti. Greinasavn eftir Jóhan Hendrik W. Poulsen útgivið í sambandi við sjeyti ára føðingardag hansara 20. juni 2004, s. 519-524.

– mfl. 1998: Føroysk orðabók.

Wolf, Jens Lauritzsøn 1651: Norrigia Illustrata, eller Norriges med sine underliggende Lande oc Øer, kort oc sandfærdige Beskriffvelse (..).

Wrisberg, Philip Wilhelm v. 1826: Jesu Biergprædiken, overs. i det accraiske Sprog: Med nogle Tillæg af Luthers lille Catechismus.

Wulff, Henrik R. 2001: “Fra lægelatin til lægeengelsk og lægedansk. En historisk gennemgang med et praktisk sigte”. Bibliotek for læger, nr. 193, s. 123-146.

Yndigegn Hansen, Carsten mfl. 2002: Unges holdninger til nabolandet. En forundersøgelse.

Zachariassen, Ulf 1988: “Mykines endnu en gang”. Namn och bygd, bd. 76, s. 139-147.

Zarudzki, Edward F.K. 2004: Polegli za polskę. Polscy i brytyjscy lotnicy na cmentarzach duńskich.

Þór, Jón Þ. 1979: “Inngangur”. Bréfabók Þorláks biskups Skúlasonar, s. XVII-XXVI.

Þórarinsson, Jón 1888: “Löggjöf um barnauppfræðing á Íslandi”. Tímarit um uppeldi og menntamál, 1. årg., s. 81-98.

Þórðarson, Björn 1947: Landsyfirdómurinn 1800-1919.

Þorkelsson, Jón 1910: Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bd. 2.

Þorláksson, Guðbrandur 1570-1571: Bréfabók Guðbrands biskups Þorlákssonar, bd. 1-7. udg. 1919-1942.

Þorláksson, Helgi 2003: “Frá kirkjuvaldi til ríkisvalds”. Saga Íslands, bd. 6, s. 1-458.

– 2004: “Undir einveldi”. Saga Íslands, bd. 7, s. 1-211.

Þorsteinsson, Björn 1985: Island.

– & Grímsdóttir, Guðrún Ása 1989: “Norska öldin. Með viðaukum eftir Sigurð Líndal”. Saga Íslands, bd. 4, s. 59-258.

– & Grímsdóttir, Guðrún Ása 1990: “Enska öldin. Með viðaukum eftir Sigurð Líndal”. Saga Íslands, bd. 5, s. 3-216.

Þorsteinsson, Steingrímur J. 1950: “Íslenzkar biblíuþýðingar”. Víðförli, bd. 4, s. 48-85.

Þráinsson, Höskuldur 2000: “Um áhrif dönsku á íslensku og færeysku”. Snædal, Magnús & Sigurðardóttir, Turíð (red.): Frændafundur 3: Fyrirlestrar frá íslenskri-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík 24.-25. júní 1998, s. 115-130.

– mfl. 2012. Se Thráinsson, Höskuldur.

ØMO = Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer, bd. 1 ff. Udg. 1992 ff. af Afdeling for Dialektforskning, Københavns Universitet.

Aarhus Universitet 2020: “Indien- og sydasienstudier”. Netpubl. på bachelor.au.dk/indienogsydasienstudier.