18.8 · Kolonierne

Danmark var en beskeden kolonimagt i troperne. I dette kapitel undersøges de tre vigtigste kolonier: nogle handelsforter i det nuværende Ghana i Vestafrika (Guldkysten), Tranquebar (eller Trankebar) på Indiens kyst og De Vestindiske Øer (eller Dansk Vestindien), som bestod af de caribiske øer Skt. Thomas, Skt. Croix og Skt. Jan (nu U.S. Virgin Islands).

Der er flere sproglige aspekter, der har med danskernes aktiviteter i troperne at gøre. Hvilke sprog talte danskerne og deres efterkommere i disse kolonier, både med hinanden og med de lokale? Hvordan har det danske sprog påvirket de lokale sprog, såvel de indfødtes som de slavegjortes sprog? Og hvordan har dansk ændret sig langt væk fra fædrelandet? Dette kapitel diskuterer næsten udelukkende de første to spørgsmål. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 121-134.

Intet ekstramateriale