5.4 · Yngre nydansk

Fremstillingen her i kapitlet er koncentreret om tryknormen og omfatter primært den egentlige ortografi og de internt sproglige forhold der er knyttet til brugen af sprogets grafiske mindstestørrelser, bogstaverne, og som der traditionelt er givet regler for brugen af i retskrivningsordbøger og retskrivningslærer. Ortografiske spørgsmål som i særlig grad hænger sammen med morfologiske og morfologisk-syntaktiske forhold, er dog behandlet i kap. 10.4 i bd. 3 om bøjningen i yngre nydansk. Det er således tilfældet med brugen af adverbielt -t (Det er virkelig(t) svært), brugen af forskellige pluralisendelser (nævninge/nævninger, job/jobs) og af konkurrerende ubestemte singularisformer som gymnasie/gymnasium, ligesom også brugen af verbernes finitte pluralisformer (Vi løbe/Vi løber) og af præteritum participiums bøjningsformer (Fuglene er fløjne/fløjet) ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 73-95.