9.6 · Nyere indvandrersprog

Dette kapitel giver en kort beskrivelse af ord og enkelte vendinger som siden slutningen af 1990’erne er registreret hos blandt andet unge sprogbrugere i Danmark. Ordene stammer fra nyere indvandrersprog. Med nyere indvandrersprog menes i denne sammenhæng de sprog som er kommet til Danmark i forbindelse med indvandringen af såkaldte gæstearbejdere i 1960’erne og familiesammenførte og flygtninge i 1980’erne og 1990’erne (jf. kap. 19.11 i bd. 5). Den nyere indvandring har blandt andet medført at der i Danmark i dag tales over 120 forskellige sprog (K. Risager 2006). De fleste af disse har relativt få brugere sammenlignet med landets store indvandrersprog. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bind 2, s. 465-318.