Om Dansk Sproghistorie

Dansk Sproghistorie 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. I værkets seks bind beretter sprogforskere og andre eksperter om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien. Forfatterne fortæller også om hvordan man taler dansk i fx Island og EU og engang talte det på Guldkysten, ligesom de undersøger hvad der sker når andre sprog som latin, engelsk og tyrkisk dukker op inden for landets egne grænser. Dansk Sproghistorie 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.

Læs mere om værket i Ebba Hjorths indledning fra bind 1, Dansk tager form.

Gå til oversigten over de i alt 92 forfattere, og se hvem der skriver hvad – samt få en præsentationen af redaktionen bag Dansk Sproghistorie.

Kontakt

Ledende redaktør Ebba Hjorth
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Tlf. 33 13 60 06

 


Dansk Sproghistorie er støttet af Carlsbergfondet og udkommer på Aarhus Universitetsforlag.