20.2 · Tale på skrift

Dette kapitel skal forsøge at beskrive hvad der kendetegner talt sprog sådan som vi kan afdække det fra ældre kilder. Det uomgængelige metodiske problem der er knyttet til denne opgave, har med overleveringens karakter at gøre. Der findes ikke optagelser af talt dansk fra før 1889 hvor den første fonograf kom til landet. Alle gengivelser af talt sprog der er ældre, er formidlet gennem skriften. Det indebærer et stort problem, da man ikke kan forvente at skriveren har tilstræbt nøjagtighed i gengivelsen af talen; man må tværtimod regne med at det til tider ikke har været et ideal at gengive talt sprog som anderledes end skriftligt. Det siger sig selv at visse kilder er bedre egnede til at finde ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 39-56.