17.4 · Danskfaget i skolen

Kernen i danskfaget har gennem skolens historie været at opnå færdigheder i og viden om det danske sprog (færdighedsaspektet) og at beskæftige sig med det indhold, som sproget er bærer af (dannelsesaspektet). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 321-336.