Kapitel 21 · Forfattersprog

 • 21.11 · Søren Kierkegaard
  Det kan diskuteres, om Søren Kierkegaard først og fremmest var digter, filosof eller teolog. Var han det ene, så var han det bestandigt i kraft af de øvrige. Hans digterværker var kendetegnet ved...
 • 21.20 · Klaus Rifbjerg
  Hvormed kan man mest træffende sammenligne det rummelige, rige sprog, Klaus Rifbjerg gjorde ud af sit modersmål, tilsat elementer fra indtil flere fremmede tungemål? Her kommer nogle bud: Det er en...
 • 21.19 · Benny Andersen
  Der er personlige grunde til, at Benny Andersen så ubetinget var den populæreste blandt de danske digtere i den sidste menneskealder. Det har med hans charmerende, beskedne, til tider lidt undselige...
 • 21.18 · Per Højholt
  Per Højholt er en af de mest sprogbevidste forfattere i den danske modernisme, og det er vanskeligt at give en karakteristik af ét gennemgående sprog eller én gennemgående stil i forfatterskabet....
 • 21.17 · Peter Seeberg
  Peter Seebergs prosa kan umiddelbart forekomme upåfaldende. Udtrykket er Per Højholts, som forestiller sig sin forfatterkollega på en vigeplads ved en hovedvej: “slap man Peter Seeberg løs såda...
 • 21.16 · Karen Blixen
  Karen Blixen indtager en særlig stilling i dansk litteratur. Dels fordi hun sammen med H.C. Andersen og Søren Kierkegaard tilhører den ganske lille gruppe af danske forfattere, der med rette kan ka...
 • 21.15 · Robert Storm Petersen
  Det er nok de færreste der i første omgang tænker på Robert Storm Petersen som forfatter eller sprogmenneske. Andre, mere visuelle sider af det mangefacetterede værk og dets ophavsmand trænger s...
 • 21.14 · Johannes V. Jensen
  Johannes V. Jensen ytrede sig gennem sit over halvtredsårige virke som forfatter i flere forskellige medier og genrer. Han var både journalist, essayist, videnskabsformidler og digter, hvilket gav s...
 • 21.13 · Herman Bang
  At Herman Bangs sprogbrug afveg fra samtidens gængse forestillinger om god prosa, ses af kritikkens reaktion på den. Både som journalist og som skønlitterær forfatter blev han mødt med en forarg...
 • 21.12 · J.P. Jacobsen
  Jens Peter Jacobsen er en temmelig paradoksal figur i den danske litteraturhistorie. På den ene side er han et af Danmarks væsentligste bidrag til verdenslitteraturen: Jacobsens lyrik og prosa har b...
 • 21.1 · Anders Sørensen Vedel
  I den danske renæssance står Anders Sørensen Vedel centralt. Han var veluddannet, internationalt orienteret, fagligt vidtfavnende og udfoldede et mangfoldigt forfatterskab på såvel latin som dans...
 • 21.10 · H.C. Andersen
  Da Adam Oehlenschläger med Digte (1803) gav sit romantiske program kunstnerisk form, varsledes afgørende ændringer af det danske litteratursprog. I sit lyrisk-dramatiske ungdomsforfatterskab satte ...
 • 21.9 · N.F.S. Grundtvig
  N.F.S. Grundtvig er den af de danske digtere, der bidrager mest til udviklingen og hævdelsen af det danske sprog i 1800-tallet. Det sker gennem adskillige eksperimenter i hans eget poetiske og prosai...
 • 21.8 · Steen Steensen Blicher
  Steen Steensen Blicher var Danmarks første egentlige novelleforfatter, og som sådan har han haft umådelig betydning for efterfølgende tiders danske prosakunst. I begyndelsen af 1820’erne opgav h...
 • 21.7 · Adam Oehlenschläger
  Forår i troperne – sådan betegnede Georg Brandes gennembruddet i Adam Oehlenschlägers ungdomsværker – “pludseligt, som under et tropisk Foraar, var hans Poesi skudt i Vejret, havde fuldstæn...
 • 21.6 · Ove Malling
  I 1775 udsendtes Forordning Angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de publiqve Latinske Skoeler (Forordning 11. maj 1775), som er blevet kaldt den guldbergske skoleforordning. Den er benævnt efter...
 • 21.5 · Johannes Ewald
  Johannes Ewald blev en eksperimenterende og provokerende fornyer af sin tids danske litterære stilarter. Men desværre hersker der et misforhold imellem, hvad han skrev, og hvad han fik publiceret i ...
 • 21.4 · Ludvig Holberg
  Ludvig Holbergs forfatterskab strækker sig over næsten hele den første halvdel af 1700-tallet, fra debutarbejdet Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier (1711) til det sidste, po...
 • 21.3 · Thomas Kingo
  Thomas Kingo er den tidligste danske digter, hvis poesi stadig er almindelig kendt. Gennem mere end 300 år har hans salmer været en umistelig del af dansk kultur. Derimod har vurderingen af hans ver...
 • 21.2 · Leonora Christina
  Allerede i levende live blev Leonora Christina en myte, og efter hendes død har hendes skæbne haft sin plads i danmarkshistorien. Men hendes forfatterskab kunne først vurderes efter fortjeneste, da...