10.3 · Ældre nydansk

Beskrivelserne af ordbøjningen i middelalderdansk (jf. kapitel 10.2) viser hvordan de enkelte ordklassers bøjningssystemer er ændret ved at nogle kategorier er bortfaldet og mange kraftigt forenklet. Omkring år 1500 minder bøjningssystemet overordnet meget om det nutidsdanske, vi finder næsten de samme bøjningskategorier. Når man sammenholder ældre nydansk bøjning med nutidsdansk, viser det sig at forskellene findes dels i hvilke bøjningskategorier der kommer til udtryk i de enkelte ordklasser, dels i bøjningskategoriernes medlemmer og hvordan de udtrykkes. Endvidere kan man registrere variation og kategoriskift i mange enkeltord.

Det er karakteristisk for ordbøjningen i ældre nydansk at man ofte, som i nutidsdansk, ikke kan bestemme bøjningsformen af et ord uden at have den ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 73-92.

Intet ekstramateriale