Kapitel 8 · Ordforråd

 • 8.1 · Arveord, låneord og fremmedord
  Der er tradition for at inddele et sprogs ordstof i arveord, låneord og fremmedord. Ifølge en gængs definition kalder man de ord arveord der har været i sproget så langt tilbage man har kilder, o...
 • 8.2 · Orddannelse
  Noget af det nærmeste, man kan komme et kik ned i orddannelsens grundsubstans, er et opslag i Pokornys indogermanske etymologiske ordbog (J. Pokorny 1959-1969). Den er ordnet alfabetisk efter ordrød...
 • 8.3 · Runesproget og gammeldansk
  Det begynder uanseligt, omkring år 150 e.Kr. De allertidligste sprogmindesmærker på dansk grund er runer, der er ridset ind i våben, smykker, amuletter, brakteater eller små brugsting som kamme, ...
 • 8.4 · Ældre nydansk
  Den ældre nydanske periode (1500-1700) afgrænses – groft sagt – af to udsagn om dansk sprog: I 1515 forklarer folkeoplyseren Christiern Pedersen hvorfor han oversætter religiøse tekster: At de...
 • 8.5 · Yngre nydansk
  Den periode, der kaldes yngre nydansk, altså det, vi forstår ved moderne dansk, regnes normalt for at omfatte årene fra 1700 til i dag. Man har dog også argumenteret for, at perioden først begynd...
 • 8.6 · Fagsprog
  Fagsprog adskiller sig fra almensproget ved at indeholde ord og udtryk som har en nøje fastlagt definition inden for et vist fagområde, og det kræver fagkundskab i større eller mindre grad at fors...
 • 8.7 · Slang
  Slang er ikke pænt sprog. Mængden og arten af slang på et givet tidspunkt afspejler tidens normer for hvor grænsen går mellem det pæne sprog, normalsproget, og det mindre pæne. Slangbrug er der...
 • 8.8 · Navne
  Proprier, egennavne eller blot navne, er en del af ordforrådet. De udgør ovenikøbet en betydelig del af ordforrådet, faktisk en større del end de ikke-propriale ord, hvis man tæller leksikalske ...