Kapitel 14 · Lov, bibel og salmer

 • 14.1 · Juridisk sprog før 1700
  I moderne dansk bruges termen juridisk sprog ofte synonymt med kancellisprog eller kancellistil, dvs. et omstændeligt sprog med lange sætninger og snørklet syntaks. Når det gælder dansk i peri...
 • 14.2 · Juridisk sprog efter 1700
  Allerede i middelalderen vidste de det. Skulle der herske fred i landet, måtte man bygge samfundsordenen på regler, der regulerede menneskers samkvem. Og som foreskrev, hvad der skulle ske, når det...
 • 14.3 · Bibelsprog
  Bibelen er en samling af skrifter, der er blevet til i oldtiden. De gammeltestamentlige skrifter, der oprindeligt er skrevet på hebraisk, stammer fra det første årtusind f.Kr. Efterhånden kom de t...
 • 14.4 · Salmesprog
  Med salme betegnes i moderne dansk dels de kristne menighedssange, som i fællesskab afsynges ved gudstjenester og andre religiøse sammenkomster, dels mere fagsprogligt de gammeltestamentlige digte, ...