19.3 · Fransk

Fra 1100‑tallet og et par århundreder frem blev Paris det førende lærdomscenter i Europa. Efter kristendommens indførelse i Danmark søgte unge ambitiøse gejstlige danske mænd, såsom Eskil, Absalon, Saxo og Peder Sunesen, i højmiddelalderen til Paris for at hente ny viden på de teologiske lærdomsskoler. Alene i 1200‑tallet har man kendskab til, at 75 “skolarer” fik en magistergrad med hjem fra det franske (E. Jørgensen 1915, s. 10). I 1275 blev der ligefrem oprettet et Collegium Dacicum for de danske studenter. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 235-243.

Intet ekstramateriale