3.5 · Fonetikker

Fonetikker omfatter såvel selvstændige (større eller mindre) fremstillinger – bøger eller artikler – som dele af større værker som fx grammatikker eller retskrivningslærer

..

Den første betydelige danske fonetiker var Jacob Madsen Aarhus (1538-1586). Hans værk De literis libri duo ‘To bøger om bogstaverne’ (1586) er lærd med store diskussioner af klassiske autores (og især påvirket af Petrus Ramus = Pierre de la Ramée, 1515-1572), men rummer originale iagttagelser om hans danske modersmål, fx at trykstærk kortvokal i udlyd følges af et pust ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 279-297.