19.6 · Polsk

I nyere tid udgjorde polakker frem til 1960 den største etniske indvandrergruppe i Danmark. En stor koncentration fandtes på Lolland‑Falster og Sydsjælland, hvor en import af polske sæsonarbejdere til landbruget 1893‑1929 havde ført til fast bosættelse. Verdenskrigen 1914‑1918 var en medvirkende årsag hertil, idet en stor del af arbejderne blev forhindret i at rejse hjem. Det var overvejende landsbyungdom med kun få års skolegang, der var rejst ud på grund af mangel på arbejde i hjemlandet. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 265-274.