9.3 · Romanske sprog

De romanske sprog er en stor gruppe af indoeuropæiske sprog der alle er udviklet af latin. Af disse sprog er det især fransk og italiensk og i mindre grad spansk og portugisisk der har påvirket det danske ordforråd, idet det dog er fransk der står for langt den største del. Fransk har endda også haft indflydelse på orddannelsen, fx i form af produktive orddele som fx -ere i verber (garantere, servere), -tion og -ør i substantiver (kulmination, reparatør), -abel og -øs i adjektiver (diskutabel, mirakuløs). Mere sporadisk forekommer indslag fra andre romanske sprog, fx catalansk og provencalsk, og fra geografiske varianter, fx spansk og portugisisk i Latinamerika. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 413-428.

Intet ekstramateriale