21.8 · Steen Steensen Blicher

Steen Steensen Blicher var Danmarks første egentlige novelleforfatter, og som sådan har han haft umådelig betydning for efterfølgende tiders danske prosakunst.

I begyndelsen af 1820’erne opgav han at blive lyriker og dramatiker på niveau med samtidens førende digtere. Han forestillede sig at han kunne tjene mere på en kort og underholdende historie end på at stræbe efter at blive optaget på det litterære parnas. Det var umiddelbart en resignation, men blev senere en pragmatisk indsigt i den fiktive prosas mulighedsfelt. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 197-208.