7.5 · Stød, tryk og tonegang

Det karakteristiske knirk ved stødets artikulation i nutidsdansk opstår ved, at stemmelæberne danner et ufuldstændigt lukke og svinger uperiodisk. Derved adskiller stødet i dag sig fra stødet for ca. 150 år siden, hvor der efter al sandsynlighed var tale om et fuldstændigt lukke i stemmelæberne. Sådan hørte i hvert fald fremragende fonetikere som briten Henry Sweet (1873/74, s. 97) og tyskeren Eduard Sievers (1881, s. 168) det, og danskerne Karl Verner (1881/1903, s. 98) og Otto Jespersen (1890, s. 74 f.; 1899, s. 297; 1906, s. 53) var heller ikke i tvivl om, at det var et lukke. Først i 1922 (s. 64) modificerede Jespersen sin stødbeskrivelse lidt. I 1943 fandt Henrik Abrahams i 200 stød fordelt på tre meddelere så at sige ingen fuldstændige lukker (s. 25), og tilsvarende ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 229-254.