21.5 · Johannes Ewald

Johannes Ewald blev en eksperimenterende og provokerende fornyer af sin tids danske litterære stilarter. Men desværre hersker der et misforhold imellem, hvad han skrev, og hvad han fik publiceret i sin levetid. Derved fik han langtfra den indflydelse på 1800-tallets romantikere, som han og de havde fortjent.

Det kladde- og variantmateriale fra Ewalds efterladte papirer, som tryktes 1920-1924 (EwaldSS, bd. 5-6), vidner om hans sprogbevidsthed. Den resulterede i markante stilarter, som han enten lancerede eller bragte til et nyt højdepunkt på dansk. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 159-169.