9.5 · Nordiske sprog

For at konstatere en påvirkning fra ét sprog til et andet må man have helt klare forestillinger om de to sprogs forskellighed. Derfor vil det ofte være vanskeligt at sige med sikkerhed hvilket sprog der har påvirket hvilket andet blandt sprog der har så meget tilfælles som de nordiske sprog. Det gælder i særlig grad ordforrådet: Det er her oplevelsen af sprogfællesskabet er mest intens. Det er let nok at bestemme låneord fra de sprog i Norden som ikke har oprindelse i det fællesnordiske, nemlig grønlandsk, finsk og samisk. Fra grønlandsk har vi anorak, inuit, kajak, kamik, fra finsk jenka ‘en slags selskabsdans’, sauna, sisu ‘kampvilje ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 453-464.

Intet ekstramateriale