12.1 · Udforskning og kilder

Man skelner mellem traditionelle dialekter og moderne dialekter. De traditionelle dialekter indeholder et stort antal dialekttræk, herunder træk – eller kombinationer af træk – der kan lokaliseres til et snævert geografisk område. De moderne dialekter indeholder langt færre dialekttræk og ofte kun træk, der er fælles for et større område. Og de adskiller sig fra de traditionelle dialekter ved at have en mindre fast, mere variabel struktur. De kaldes også for regionalsprog.

De traditionelle dialekter blev indtil slutningen af 1800-tallet talt af næsten alle, der boede på landet og ikke hørte til embedsstanden eller godsejerstanden. Og endnu i perioden 1900-1950 talte de fleste landboere dialekt, især i randområderne. Men i vore dage er de traditionelle dialekter ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 229-233.

Intet ekstramateriale