9.2 · Tysk

Dansk har modtaget lån fra tysk i to omgange. Den tidligste og stærkeste påvirkning skete fra nedertysk og fandt sted i den middeldanske periode, mens de højtyske lån følger fra ældre nydansk. Såvel den nedertyske som den højtyske indflydelse på dansk beskrives i dette kapitel. En mere udførlig, samlet behandling foreligger i bogen Pebersvend og poltergejst (V. Winge 2000; jf. også T. Johannisson 1968). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 401-412.

Intet ekstramateriale