Kapitel 11 · Syntaks

  • 11.1 · Runetiden
    Behandlingen af syntaks fylder bemærkelsesværdigt lidt i forskningslitteraturen om den runeskrevne periode i Danmark. Når syntaks endelig behandles, er fokus oftest på den allerældste tid, nemlig...
  • 11.2 · Fra gammeldansk til nutidsdansk
    Syntaksen har længe været temmelig stedmoderligt behandlet i udforskningen af det danske sprogs historie. Selv om der foreligger flere specialundersøgelser af syntaktiske forhold, findes der ingen ...