14.2 · Juridisk sprog efter 1700

Allerede i middelalderen vidste de det. Skulle der herske fred i landet, måtte man bygge samfundsordenen på regler, der regulerede menneskers samkvem. Og som foreskrev, hvad der skulle ske, når dette samkvem ikke fungerede. I fortalen til Jyske Lov fra 1241 hedder det således, at “Loven skal tilgodese æren og retfærdigheden, den skal være tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger” (O. Fenger & C.R. Jansen 1991, s. 5). For at kunne følge loven var det nødvendigt, at man kunne afkode, hvad loven faktisk regulerede. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 41-58.

Intet ekstramateriale