17.5 · Normer og normering

Ved sprognormering eller sproglig normering (eller med en anden betegnelse: sprogrøgt, jf. illustrationen s. 342 og H. Galberg Jacobsen 1973, s. 9‑15, og 1985/1995, s. 97 ff.) forstås her i kapitlet bestræbelser på at gribe ind i sproget og styre dets udvikling i en bestemt retning (offensiv sprognormering), herunder også bestræbelser på at fastholde en eksisterende sprogbrug eller sproglig praksis over for ændringsforsøg (defensiv sprognormering). Hensigten med en offensiv sprognormering vil ofte være at ændre en eksisterende sprogbrug i mere ensartet eller konsekvent retning, og offensiv sprognormering vil derfor ofte være synonymt med standardisering eller harmonisering. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 337-364.