Bind 5 · Dansk i samspil

Dansk har haft stor indflydelse på de lokale sprog i de lande som gennem historien har været en del af Danmark. Den situation beskrives sammen med danske udvandreres fortsatte brug af deres modersmål i de nye hjemlande. Særlige kapitler beskriver brugen af dansk i EU og brugen af dansk som kommunikationsmiddel med andre nordboer i dag og den internordiske sprogforståelse. Endelig gennemgås hvilken rolle undervisning i dansk sprog spiller ved udenlandske universiteter mv.

Gennem historien har andre sprog end dansk i perioder været talt i og haft indflydelse i Danmark. Tidligere eksempler er latin, tysk, fransk, romani, jiddish. Nu er det nyere indvandrersprog som serbokroatisk, tyrkisk, kurdisk, urdu og arabisk. Politisk, økonomisk og kulturelt samarbejde med andre lande har kunnet og kan betinge brugen af andre sprog i Danmark. Det gælder russisk og ikke mindst engelsk. De øvrige nordiske sprog og grønlandsk høres også i Danmark. Til slut beskrives dansk tegnsprog i et særligt kapitel.