Hvem skriver hvad?

BIND 1 · Dansk tager form

           Dansk Sproghistorie  |  Ebba Hjorth

1 Kilderne

            1.1 Sprogets kilder  |  Bent Jørgensen

2 Historie og sprog

           2.1 Sproghistorie og sprogteori  |  Frans Gregersen

           2.2 Sproghistoriske perioder  |  Bent Jørgensen

           2.3 Sprog og identitet  |  Esben Albrectsen

           2.4 Sprogfamilien  |  Adam Hyllested

           2.5 Sproghistorie og andre historier  |  Bent Jørgensen

3 Sprogbeskrivelser

           3.1 Sproghistorier  |  Bente Holmberg

           3.2 Ordbøger  |  Ebba Hjorth

           3.3 Grammatikker  |  Lars Heltoft

            3.4 Retskrivningshåndbøger  |  Henrik Galberg Jacobsen

            3.5 Fonetikker  |  Hans Basbøll

4 Skrift

           4.1 Runer  |  Michael Lerche Nielsen

           4.2 Den ældste bogstavskrift  |  Aage Andersen

           4.3 På sten og mur  |  Niels Haastrup

           4.4 Ældre nydansk håndskrift  |  Aage Andersen

           4.5 I det offentlige rum  |  Bent Jørgensen

           4.6 På tryk  |  Ervin Nielsen

           4.7 Nyere håndskrift  |  Bent Rohde

           4.8 Lysende skrift  |  Henrik Birkvig

           4.9 Stenografi  |  Finn Holle

           4.10 Punktskrift  |  John Heilbrunn & Kurt Nielsen

 

BIND 2 · Ord for ord for ord

5 Ortografi

           5.1 Runetiden  |  Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund

           5.2 Gammeldansk  |  Britta Olrik Frederiksen

           5.3 Ældre nydansk  |  Hanne Ruus

           5.4 Yngre nydansk  |  Henrik Galberg Jacobsen

6 Tegnsætning

           6.1 Før 1500  |  Ebba Hjorth

           6.2 Efter 1500  |  Henrik Galberg Jacobsen

7 Udtale

           7.1 Runetiden  |  Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund

           7.2 Gammeldansk  |  Britta Olrik Frederiksen

           7.3 Ældre nydansk  |  Simon Skovgaard Boeck

           7.4 Yngre nydansk  |  Jørn Lund & Lars Brink

           7.5 Stød, tryk og tonegang  |  Lars Brink

8 Ordforråd

           8.1 Arveord, låneord og fremmedord  |  Eva Skafte Jensen

           8.2 Orddannelse  |  Bent Jørgensen

           8.3 Runesproget og gammeldansk  |  Marita Akhøj Nielsen

           8.4 Ældre nydansk  |  Simon Skovgaard Boeck

           8.5 Yngre nydansk  |  Henrik Andersson

           8.6 Fagsprog  |  Anne Duekilde

           8.7 Slang  |  Peter Stray Jørgensen

           8.8 Navne  |  Vibeke Dalberg

9 Ord fra andre sprog

           9.1 Græsk og latin  |  Johnny Christensen & Niels Grotum

           9.2 Tysk  |  Vibeke Winge

           9.3 Romanske sprog  |  Henrik Lorentzen

           9.4 Engelsk  |  Pia Jarvad

           9.5 Nordiske sprog  |  Else Bojsen

           9.6 Nyere indvandrersprog  |  Pia Quist

 

BIND 3 · Bøjning og bygning

10 Bøjning

           10.1 Runetiden  |  Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund

           10.2 Gammeldansk  |  Britta Olrik Frederiksen

           10.3 Ældre nydansk  |  Hanne Ruus

           10.4 Yngre nydansk  |  Henrik Galberg Jacobsen

11 Syntaks

           11.1 Runetiden  |  Sebastian Møller Bak

           11.2 Fra gammeldansk til nutidsdansk  |  Lars Heltoft under medvirken af Marita Akhøj Nielsen

12 Dialekter

           12.1 Udforskning og kilder  |  Karen Margrethe Pedersen (KU)

           12.2 Udtale  |  Lars Brink

           12.3 Ordforråd  |  Viggo Sørensen

           12.4 Orddannelse  |  Karen Margrethe Pedersen (KU)

           12.5 Bøjning  |  Karen Margrethe Pedersen (KU)

           12.6 Syntaks  |  Karen Margrethe Pedersen (KU)

           12.7 Ortografi  |  Viggo Sørensen

13 Sociolekter

           13.1 Sociale strukturer og sproglig variation  |  Inge Lise Pedersen

           13.2 Udtale  |  Inge Lise Pedersen

           13.3 Ordforråd  |  Inge Lise Pedersen

           13.4 Bøjning  |  Inge Lise Pedersen

           13.5 Syntaks  |  Inge Lise Pedersen

           13.6 Ortografi  |  Inge Lise Pedersen

 

BIND 4 · Dansk i brug

14 Lov, bibel og salmer

           14.1 Juridisk sprog før 1700  |  Britta Olrik Frederiksen

           14.2 Juridisk sprog efter 1700  |  Per Andersen

           14.3 Bibelsprog  |  Bodil Ejrnæs

           14.4 Salmesprog  |  Marita Akhøj Nielsen

15 Viser, sange og ordsprog

           15.1 Folkeviser  |  Dorthe Duncker

           15.2 Højskolesangen  |  Nanna Damsholt

           15.3 Lejlighedsdigte og festsange  |  Ebbe Preisler

           15.4 Ordsprog og talemåder  |  Merete Korvenius Jørgensen

16 Sprog og medier

           16.1 Aviser, radio og tv  |  Ib Poulsen

           16.2 E-mail, sms, chat og sociale medier  |  Ditte Laursen & Marianne Rathje

17 Dannelse og uddannelse

           17.1 Læse- og skrivekyndighed før 1800  |  Charlotte Appel

           17.2 Læse- og skrivekyndighed efter 1800  |  Vibeke Sandersen

           17.3 Breve og brevbøger  |  Vibeke Sandersen

           17.4 Danskfaget i skolen  |  Jens Raahauge

           17.5 Normer og normering  |  Henrik Galberg Jacobsen

           17.6 Dansk som andetsprog  |  Anne Holmen

 

BIND 5 · Dansk i samspil

18 Dansk i Verden

           18.1 Norge  |  Berit Sandnes

           18.2 Færøerne  |  Jógvan í Lon Jacobsen

           18.3 Island  |  Auður Hauksdóttir

           18.4 Grønland  |  Birgitte Jacobsen

           18.5 England  |  Gillian Fellows-Jensen

           18.6 Normandiet  |  Gillian Fellows-Jensen

           18.7 De nye hjem  |  Peter Bakker

           18.8 Kolonierne  |  Peter Bakker

           18.9 Skåne  |  Ulf Teleman

           18.10 Sydslesvig  |  Karen Margrethe Pedersen (SDU)

           18.11 EU  |  Carol C. Henriksen

           18.12 Norden  |  Else Bojsen

           18.13 Udenlandske universiteter  |  Henrik Galberg Jacobsen

19 Andre sprog i Danmark

           19.1 Latin  |  Peter Zeeberg

           19.2 Tysk og nederlandsk  |  Vibeke Winge

           19.3 Fransk  |  Ulla Gjedde

           19.4 Engelsk  |  Niels Davidsen-Nielsen

           19.5 Russisk  |  Jens Nørgård-Sørensen

           19.6 Polsk  |  Bodil Wieth-Knudsen

           19.7 Romani  |  Peter Bakker

           19.8 Jiddish  |  Morten Thing

           19.9 De nordiske sprog  |  Else Bojsen

           19.10 Grønlandsk  |  Per Langgård

           19.11 Nyere indvandrersprog  |  Jacob Steensig

           19.12 Dansk tegnsprog  |  Elisabeth Engberg-Pedersen

 

BIND 6 · Forfatternes dansk

20 Sprog og stil

           20.1 Stilidealer og stilforskydning  |  Torben Jelsbak

           20.2 Tale på skrift  |  Simon Skovgaard Boeck

           20.3 Talesprogsgenrer  |  Bettina Perregaard

           20.4 Oversættelser  |  Erik Skyum-Nielsen

21 Forfattersprog

           21.1 Anders Sørensen Vedel  |  Marita Akhøj Nielsen

           21.2 Leonora Christina  |  Marita Akhøj Nielsen

           21.3 Thomas Kingo  |  Marita Akhøj Nielsen

           21.4 Ludvig Holberg  |  Svend Eegholm-Pedersen

           21.5 Johannes Ewald  |  Flemming Lundgreen-Nielsen

           21.6 Ove Malling  |  Erik Hansen

           21.7 Adam Oehlenschläger  |  Henrik Blicher

           21.8 Steen Steensen Blicher  |  Henrik Ljungberg

           21.9 N.F.S. Grundtvig  |  Flemming Lundgreen-Nielsen

           21.10 H.C. Andersen  |  Laurids Kristian Fahl & Jesper Gehlert Nielsen

           21.11 Søren Kierkegaard  |  Jesper Gehlert Nielsen

           21.12 J.P. Jacobsen  |  Nikolaj Zeuthen

           21.13 Herman Bang  |  Flemming Conrad

           21.14 Johannes V. Jensen  |  Lars Handesten

           21.15 Robert Storm Petersen  |  Torben Jelsbak

           21.16 Karen Blixen  |  Nicolas Reinecke-Wilkendorff

           21.17 Peter Seeberg  |  Anders Juhl Rasmussen & Jeppe Barnwell

           21.18 Per Højholt  |  Nikolaj Zeuthen

           21.19 Benny Andersen  |  Thorkild Borup Jensen

           21.20 Klaus Rifbjerg  |  Erik Skyum Nielsen