Hvem skriver hvad?

BIND 1 · Dansk tager form

           Dansk Sproghistorie · Ebba Hjorth

1         Kilderne

            1.1        Sprogets kilder · Bent Jørgensen

2         Historie og sprog

           2.1       Sproghistorie og sprogteori · Frans Gregersen

            2.2       Sproghistoriske perioder · Bent Jørgensen

            2.3       Sprog og identitet · Esben Albrectsen

            2.4       Sprogfamilien · Adam Hyllested

            2.5       Sproghistorie og andre historier · Bent Jørgensen

3         Sprogbeskrivelser

            3.1       Sproghistorier · Bente Holmberg

            3.2       Ordbøger · Ebba Hjorth

            3.3       Grammatikker · Lars Heltoft

            3.4       Retskrivningshåndbøger · Henrik Galberg Jacobsen

            3.5        Fonetikker · Hans Basbøll

4         Skrift

            4.1       Runer · Michael Lerche Nielsen

            4.2       Den ældste bogstavskrift · Aage Andersen

            4.3       På sten og mur · Niels Haastrup

            4.4       Ældre nydansk håndskrift · Aage Andersen

            4.5       I det offentlige rum · Bent Jørgensen

            4.6       På tryk · Ervin Nielsen

            4.7       Nyere håndskrift · Bent Rohde

            4.8       Lysende skrift · Henrik Birkvig

            4.9       Stenografi · Finn Holle

            4.10    Punktskrift · John Heilbrunn & Kurt Nielsen

 

BIND 2 · Ord for ord for ord

5         Ortografi

            5.1       Runetiden · Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund

            5.2       Gammeldansk · Britta Olrik Frederiksen

            5.3       Ældre nydansk · Hanne Ruus

            5.4       Yngre nydansk · Henrik Galberg Jacobsen

6         Tegnsætning

            6.1       Før 1500 · Ebba Hjorth

            6.2       Efter 1500 · Henrik Galberg Jacobsen

7         Udtale

            7.1       Runetiden · Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund

            7.2       Gammeldansk · Britta Olrik Frederiksen

            7.3       Ældre nydansk · Simon Skovgaard Boeck

            7.4       Yngre nydansk · Jørn Lund & Lars Brink

            7.5       Stød, tryk og tonegang · Lars Brink

8         Ordforråd

            8.1       Arveord, låneord og fremmedord · Eva Skafte Jensen

            8.2       Orddannelse · Bent Jørgensen

            8.3       Runesproget og gammeldansk · Marita Akhøj Nielsen

            8.4       Ældre nydansk · Simon Skovgaard Boeck

            8.5       Yngre nydansk · Henrik Andersson

            8.6       Fagsprog · Anne Duekilde

            8.7       Slang · Peter Stray Jørgensen

            8.8       Navne · Vibeke Dalberg

9         Ord fra andre sprog

            9.1       Græsk og latin · Johnny Christensen & Niels Grotum

            9.2       Tysk · Vibeke Winge

            9.3       Romanske sprog · Henrik Lorentzen

            9.4       Engelsk · Pia Jarvad

            9.5       Nordiske sprog · Else Bojsen

            9.6        Nyere indvandrersprog · Pia Quist

 

BIND 3 · Bøjning og bygning

10       Bøjning

            10.1     Runetiden · Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund

            10.2    Gammeldansk · Britta Olrik Frederiksen

            10.3    Ældre nydansk · Hanne Ruus

            10.4    Yngre nydansk · Henrik Galberg Jacobsen

11        Syntaks

            11.1     Runetiden · Sebastian Møller Bak

            11.2     Fra gammeldansk til nutidsdansk · Lars Heltoft under medvirken af Marita Akhøj Nielsen

12       Dialekter

            12.1     Udforskning og kilder · Karen Margrethe Pedersen (KU)

            12.2    Udtale · Lars Brink

            12.3    Ordforråd · Viggo Sørensen

            12.4    Orddannelse · Karen Margrethe Pedersen (KU)

            12.5    Bøjning · Karen Margrethe Pedersen (KU)

            12.6    Syntaks · Karen Margrethe Pedersen (KU)

            12.7    Ortografi · Viggo Sørensen

13        Sociolekter

            13.1     Sociale strukturer og sproglig variation · Inge Lise Pedersen

            13.2    Udtale · Inge Lise Pedersen

            13.3    Ordforråd · Inge Lise Pedersen

            13.4    Bøjning · Inge Lise Pedersen

            13.5    Syntaks · Inge Lise Pedersen

            13.6    Ortografi · Inge Lise Pedersen

 

BIND 4 · Dansk i brug

14       Lov, bibel og salmer

            14.1     Juridisk sprog før 1700 · Britta Olrik Frederiksen

            14.2    Juridisk sprog efter 1700 · Henrik Galberg Jacobsen

            14.3    Bibelsprog · Bodil Ejrnæs

            14.4    Salmesprog · Marita Akhøj Nielsen

15       Viser, sange og ordsprog

            15.1     Folkeviser · Dorthe Duncker

            15.2    Højskolesangen · Nanna Damsholt

            15.3    Lejlighedsdigte og festsange · Ebbe Preisler

            15.4    Ordsprog og talemåder · Merete K. Jørgensen

16       Sprog og medier

            16.1     Aviser, radio og tv · Ib Poulsen

            16.2    E-mail, chat og sms · Ditte Laursen

17       Dannelse og uddannelse

            17.1     Læse- og skrivekyndighed før 1800 · Charlotte Appel

            17.2    Læse- og skrivekyndighed efter 1800 · Vibeke Sandersen

            17.3    Breve og brevbøger · Vibeke Sandersen

            17.4    Danskfaget i skolen · Jens Raahauge

            17.5    Normer og normering · Henrik Galberg Jacobsen

            17.6    Dansk som andetsprog · Anne Holmen

 

BIND 5 · Dansk i samspil

18       Dansk i Verden

            18.1     Norge · Berit Sandnes

            18.2    Færøerne · Jógvan í Lon Jacobsen

            18.3    Island · Auður Hauksdóttir

            18.4    Grønland · Birgitte Jacobsen

            18.5    England · Gillian Fellows-Jensen

            18.6    Normandiet · Gillian Fellows-Jensen

            18.7    De nye hjem · Peter Bakker

            18.8    Kolonierne · Peter Bakker

            18.9    Skåne · Ulf Teleman

            18.10  Sydslesvig · Karen Margrethe Pedersen (SDU)

            18.11  EU · Carol C. Henriksen

            18.12  Norden · Henrik Galberg Jacobsen

            18.13  Udenlandske universiteter · Henrik Galberg Jacobsen

19       Andre sprog i Danmark

            19.1     Latin · Peter Zeeberg

            19.2    Tysk og nederlandsk · Vibeke Winge

            19.3    Fransk · Ulla Gjedde

            19.4    Engelsk · Niels Davidsen-Nielsen

            19.5    Russisk · Jens Nørgård-Sørensen

            19.6    Polsk · Bodil Wieth-Knudsen

            19.7    Romani · Peter Bakker

            19.8    Jiddish · Morten Thing

            19.9    De nordiske sprog · Else Bojsen

            19.10  Grønlandsk · Per Langgård

            19.11  Nyere indvandrersprog · Jacob Steensig

            19.12  Dansk tegnsprog · Elisabeth Engberg-Pedersen

 

BIND 6 · Forfatternes dansk

20      Sprog og stil

            20.1    Stilidealer og stilforskydning · Torben Jelsbak

            20.2    Tale på skrift · Simon Skovgaard Boeck

            20.3    Talesprogsgenrer · Bettina Perregaard

            20.4    Oversættelser · Erik Skyum-Nielsen

21       Forfattersprog

            21.1     Anders Sørensen Vedel · Marita Akhøj Nielsen

            21.2    Leonora Christina · Marita Akhøj Nielsen

            21.3    Thomas Kingo · Marita Akhøj Nielsen

            21.4    Ludvig Holberg · Svend Eegholm-Pedersen

            21.5    Johannes Ewald · Flemming Lundgreen-Nielsen

            21.6    Ove Malling · Erik Hansen

            21.7    Adam Oehlenschläger · Henrik Blicher

            21.8    Steen Steensen Blicher · Henrik Ljungberg

            21.9    N.F.S. Grundtvig · Flemming Lundgreen-Nielsen

            21.10  H.C. Andersen · Laurids Kristian Fahl & Jesper Gehlert Nielsen

            21.11  Søren Kierkegaard · Jesper Gehlert Nielsen

            21.12  J.P. Jacobsen · Nikolaj Zeuthen

            21.13  Herman Bang · Flemming Conrad

            21.14  Johannes V. Jensen · Lars Handesten

            21.15  Robert Storm Petersen · Torben Jelsbak

            21.16  Karen Blixen · Nicolas Reinecke-Wilkendorff

            21.17  Peter Seeberg · Anders Juhl Rasmussen & Jeppe Barnwell

            21.18  Per Højholt · Nikolaj Zeuthen

            21.19  Benny Andersen · Thorkild Borup Jensen

            21.20 Klaus Rifbjerg · Erik Skyum Nielsen