8.1 · Arveord, låneord og fremmedord

Der er tradition for at inddele et sprogs ordstof i arveord, låneord og fremmedord. Ifølge en gængs definition kalder man de ord arveord der har været i sproget så langt tilbage man har kilder, og endda før det. Låneord kalder man ord der er kommet ind i dansk, men som har tilpasset sig dansk udtale, stavning og bøjning. Fremmedord kalder man ord som ikke har deres oprindelse i dansk, men som bruges i dansk med bibeholdelse af den fremmedsproglige udtale, stavning eller bøjning eller (dele af) et af disse elementer (E. Hansen & J. Lund 1994, s. 31 f.). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 259-268.