21.7 · Adam Oehlenschläger

Forår i troperne – sådan betegnede Georg Brandes gennembruddet i Adam Oehlenschlägers ungdomsværker – “pludseligt, som under et tropisk Foraar, var hans Poesi skudt i Vejret, havde fuldstændigt fornyet det danske Sprog, tilført det friske Safter, givet det ny Gang og ny Klang” (G. Brandes 1899, s. 231). Det er anerkendende ord fra en kritiker, der annoncerede sit moderne gennembrud i 1870’erne som et opgør med udlevet national romantik. På den baggrund kunne man forvente, at Oehlenschläger som ærkeromantikeren i dansk litteratur ville være en saga blot. Sådan så Georg Brandes ikke på det: Oehlenschlägers ungdomsforfatterskab – og til det regner man normalt Digte, 1803, dobbeltbindet Poetiske Skrifter ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 183-196.

Intet ekstramateriale