Kapitel 2 · Historie og sprog

 • 2.1 · Sproghistorie og sprogteori
  At dette kapitel overhovedet forekommer i en dansk sproghistorie, er i sig selv et statement. Begrundelsen er for det første at det ikke er alle teorier om sprog der placerer lige netop en sproghisto...
 • 2.2 · Sproghistoriske perioder
  Dansk Sproghistorie og før den andre tilsvarende værker opererer med en opdeling af længere tidsforløb i sprogets udvikling. Denne opdeling er først og fremmest et praktisk redskab, der har til f...
 • 2.3 · Sprog og identitet
  Hvilken sammenhæng er der mellem det at tale dansk og være dansker? For de fleste forekommer sammenhængen formodentlig umiddelbart indlysende. De kan da også henvise til at der har været talt dan...
 • 2.4 · Sprogfamilien
  At to eller flere sprog er i slægt med hinanden, skal forstås bogstaveligt. Nøjagtigt som når bestemte mennesker eller andre levende væsener siges at være beslægtede, angiver slægtskab mellem ...
 • 2.5 · Sproghistorie og andre historier
  Gennem sproget tilflyder der os fra jernalderen og vikingetiden over middelalderen og fremover en stadig stigende strøm af informationer. Sproget er – sammen med genstande eller billeder af genstan...