15.2 · Højskolesangen

Den folkelige sang – i bestemt form – dækker over en praksis, nemlig fælles afsyngning af en bestemt samling sange, først og fremmest dem der er optaget i den danske folkehøjskoles sangbog, der nu har titlen Højskolesangbogen (i det følgende HS). Der henvises for de enkelte sange til udgave og nummer som fx 7/413. Ordet folkelig i denne betydning er knyttet til digteren N.F.S. Grundtvigs opfattelse af begrebet folk og hans program for udviklingen af en ny forståelse af hvad det vil sige at være dansker og en del af det danske folk. Han ville fremme den forståelse hos almuen at den tilhørte et folk der skulle kunne deltage i et folkestyre, og derfor måtte den oplyses om hvad det danske folk var, og tilegne sig en bevidsthed ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 149-162.