Litteratur i bind 6

Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten nedenfor og i litteraturhenvisninger i bind 6 i øvrigt. Værkforkortelser af typen ODS = Ordbog over det danske Sprog er anført og forklaret på deres alfabetiske plads i litteraturlisten.

Forkortelser af navnene på bøger og skrifter i Bibelen er forklaret i listen Forkortelser i bibelhenvisninger.

AM – om håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, fx AM 202, 8º
bd. – bind
bek. – bekendtgørelse, Bekjendtgjørelse
bl. – blad
cirk. – cirkulære
DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
f. – og følgende side
ff. – og følgende sider
fork. – forkortelse, forkortet
GKS – om håndskrift i Gammel Kongelig Samling (på KB), fx GKS 3605, 8o
KB – Det Kongelige Bibliotek, Det Kgl. Bibliotek
l. – linje
netpubl. – netpubliceret, netpublikation
NKS – om håndskrift i Ny Kongelig Samling (på KB), fx NKS 66, 8o
opdat. – opdateres, opdateret
opl. – oplag
optr. – optryk(t)
publ. – publiceret, publikation
r – recto, dvs. på forsiden af et blad, fx AM 202, 8º, bl. 32r
red. – redigeret, redaktør(er)
rk. – række
s. – side
sa. – samme
s.m. – sammen med
smst. – samme sted, sammesteds
sp. – spalte
udg. – udgave(r), udgiver(e), udgivet
u.å. – uden årstal
v – verso, dvs. på bagsiden af et blad, fx NKS 66, 8o, bl. 56v
årg. – årgang

 

ADL = Arkiv for Dansk Litteratur. Udg. af KB og DSL 2002 ff. Netpubl. på tekster.kb.dk.

Agerschou, Agnes 1941: “Vedels Forhold til de af ham benyttede Tekster, saaledes som det fremtræder i Hundredvisebogen”. APhS, bd. 15, s. 253-325.

Akhøj Nielsen, Marita 1994: “Metrisk bestemt syntaks, især hos Anders Sørensen Vedel”. SNFÅrsb 1992-1993, s. 67-74.

– 1996: “Salmisten i det danske kirkekor?”. Vartovbogen, s. 104-119.

– 1997: “Om Anders Sørensen Vedels udgivelsesprincipper”. F. Lundgreen-Nielsen mfl. (red.), s. 181-203.

– 2000: “Barok og brugslyrik. Den litterære stil i Vinter-Parten og kirkesalmebogen af 1699”. Hymnologiske Meddelelser, årg. 28, nr. 4, 1999, s. 229-252.

– [2002]: “[Forfatterportræt af] Leonora Christina”. Netpubl. på ADL.

– 2004: Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder, bd. 1-2.

– 2006: “Vedel og den danske stil”. SNFStud 2004-2005, s. 49-61.

– 2020: “I et snævert, mørkt fængsel? Om tilblivelsen af Leonora Christinas Jammers Minde”.

Akhøj Nielsen, Marita (red.): Forskningens skønhed. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 80-års-fødselsdagen den 16. april 2020, s. 163-176.

Albeck, Gustav 1934: “N.F.S. Grundtvigs Digtning om Peter Villemoes”. Fem danske Studier tilegnet Vilh. Andersen den 16. Oktober 1934, s. 5-24.

– 1948: “Indskriften paa Oddens Mindestøtte”. Grundtvig-Studier 1948, s. 32-41.

– mfl. 1965: Dansk Litteratur Historie, bd. 2.

– (udg.) 1979: N.F.S. Grundtvigs Dag- og Udtogsbøger, bd. 1-2.

Albeck, Ulla 1936-1937: “Dansk Barok og Holberg”. APhS, bd. 11, s. 174-181.

– 1939: Dansk Stilistik. 2. udg., 1945; 3. udg., 1953; 4. udg., 1963; 5. udg., 1965; 6. udg., 1968 (2. opl., 1969); 7. udg., 1973.

– 1942: Stil og Teknik i Blichers Noveller.

Algot Sørensen, Bengt 1996: “Blomst og stjerne. Billedtyper og billedteorier i tysk litteratur omkring 1800”. Kritik, nr. 119, s. 20-28.

ANDERSEN = ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker, bd. 1-18. Udg. 2003-2007 af Klaus P. Mortensen mfl.

Andersen, Benny 1952: “Dronningens elsker”. Heretica, januar 1953, s. 33-36.

– 1960: Den musikalske ål.

– 1962: Kamera med køkkenadgang.

– 1963: Nikke Nikke Nambo og andre danske børnerim og remser. 2. udg., 1966.

– 1964a: Den indre bowlerhat.

– 1964b: Lille Peter dille og andre udenlandske børnerim og remser.

– 1965: Snak.

– 1967: Snøvsen og Eigil og Katten i sækken.

– 1968: Tykke Olsen m.fl. Fortællinger og monologer.

– 1969: Det sidste øh og andre digte.

– 1972: Svantes viser.

– 1973: Barnet der blev ældre og ældre.

– 1978: Under begge øjne.

– 1981a: Oven visse vande.

– 1981b: broen.

– 1983: Over skulderen. Blå historier.

– 1985a: Hymner og ukrudt.

– 1985b: Tiden og storken.

– 1988: Over adskillige grænser.

– 1991: Chagall & skorpiondans.

– 1995: Verdensborger i Danmark og andre digte om danskere. Engelsk oversættelse sa. år ved Cynthia La Touche Andersen: Cosmopolitan in Denmark – and Other Poems about the Danes.

– 1996: Samlede digte.

– 2001: Sjælen marineret.

– 2005: Spredte digte.

Andersen, H.C. 24. marts 1846: “[Dagbogsnotat]”. H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875, bd. 3, udg. 1974 af Helga Vang Lauridsen & Tue Gad, s. 82.

– 1848: De to Baronesser. Udg. i ANDERSEN, bd. 5, s. 297-529.

AndersenHCEv = H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale eventyrhæfter, bd. 1-7. Udg. 1963-1990 af Erik Dal. Netpubl. på ADL.

Andersen, Jens 1997: Til døden os skiller – et portræt af Tove Ditlevsen.

– 2003: Andersen. En biografi, bd. 1-2.

Andersen, M. 1889: Ligtale over Marie Andersen i Skagen død d. 25. August, begravet d. 30. August 1889.

Andersen, Poul 1940: Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger.

Andersen, Vilhelm 1893: Danske Studier.

– 1899-1900: Adam Oehlenschläger. Et Livs Poesi, bd. 1-3.

– 1924: “Den danske Litteratur i det nittende Aarhundredes første Halvdel”. Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 3.

APhS = Acta Philologica Scandinavica, bd. 1-34/35, 1926-1988.

Arrebo, Anders 1661: Hexaëmeron rhythmico-danicum. Udg. i ArreboSS, bd. 1, s. 1-264.

ArreboSS = Arrebo, Anders: Samlede Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1965-1983 af Vagn Lundgaard Simonsen. Netpubl. på ADL og RSD.

Auring, Steffen mfl. 1984: Dansk litteraturhistorie, bd. 5: Borgerlig enhedskultur 1807-48.

Baden, Jacob 1780: Symbola ad augendas linguæ vernaculæ copias e Saxonis Grammatici interpretatione Vellejana.

– 1785: Forelæsninger over det Danske Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik. 2. udg., 1792; 3. udg., 1801/1804; 4. udg. (uændret optr.), 1812/1813.

Baggesen, Jens 1814: “[Anmeldelse af] Corregio. Sørgespil af Adam Oehlenschläger”. Jens Baggesens danske Værker, bd. 12, s. 93-99. Udg. 1847 af August Baggesen.

Baggesen, Søren 1965: Den blicherske novelle.

Bang, Herman 1879: Realisme og Realister. Kritiske Studier og Udkast. Udg. 2001 af Sten Rasmussen.

– 1879-1884: Vekslende Themaer, bd. 1-4. Udg. 2006 af Sten Rasmussen.

– 1880a: Haabløse Slægter. Udg. 2008 af Jesper Gehlert Nielsen i BangR&N, bd. 1, s. 9-399.

– 1880b: Tunge Melodier. Studier. Udg. 2010 af Per Dahl og Birgitte Dalsgård i BangR&N, bd. 6, s. 45-168.

– 4. oktober 1884: “Branden”. Nationaltidende. Udg. 2006 i H. Bang 1879-1884, bd. 3, s. 1317-1321. Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

– 1886: Stille Eksistenser. Fire Livsbilleder. Udg. 2010 af Per Dahl og Birgitte Dalsgård i BangR&N, bd. 7, s. 7-292.

– 1887: Stuk. Udg. 1987 af Knud Michelsen og Sten Rasmussen, 2. reviderede udg. 2005. Også udg. i 2008 af Sten Rasmussen i BangR&N, bd. 2, s. 201-472.

– [ca. 1887]: “[Brev nr.] LV [til Peter Nansen]”. Herman Bangs Vandreaar. Fortalt i Breve til Peter Nansen. Udg. 1918 af Lauritz Nielsen, s. 224-227.

– 22. februar 1887: Brev til forlægger Poul Langhoff dateret “Prag. Tirsdag 22.2.87”. Netpubl. på bangsbreve.dk.

– 1889: Tine. Udg. 1986 af Marie Hvidt og Villy Sørensen. Også udg. i 2008 af Esther Kielberg i BangR&N, bd. 3, s. 7-186.

– 1890a: Under Aaget. Noveller. Udg. 2010 af Per Dahl og Birgitte Dalsgård i BangR&N, bd. 7, s. 295-406.

– 1890b: ““Impressionisme”. En lille Replik”. Tilskueren, august 1890, s. 692-694.

– 1896: Ludvigsbakke. Roman. Udg. 1986 af Flemming Conrad og Mette Winge. Også udg. i 2008 af Flemming Conrad i BangR&N, bd. 3, s. 189-483.

– 1903: Ludvigsbakke. Roman. 2. udg.

– 1908: “Jonas Lie [nekrolog]”. Tilskueren, 1908, s. 666-681. Udg. i O. Harsløf (udg.) 1977.

BangR&N = Bang, Herman: Romaner og noveller, bd. 1-10. Udg. 2008-2010 af DSL, red. af Jesper Gehlert Nielsen mfl.

Barnwell, Jeppe 2020: “Livets mening på Lakolk strand. Horisontal fordomsfrihed i Peter Seebergs roman Ved havet”. K&K. Kultur og klasse, nr. 130, s. 135-159.

Begtrup, Holger (udg.) 1901: N.F.S. Grundtvig: Nyårsmorgen. Behrendt, Poul 2010: “Efterskrift”. K. Blixen 1942/2010, s. 403-481.

Benjamin, Walter 1996: “Fortælleren”. Benjamin, Walter: Fortælleren og andre essays. Oversat af Peter Kirkegaard mfl., s. 37-67.

Berlingske Tidende Aften 15. november 1887: “[Anonym anmeldelse af Herman Bangs Stuk]”. Udg. i O. Harsløf (udg.) 1977, s. 103-107.

Berntsen, Arent 1656: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed.

Bertolt, Oluf (udg.) 1925: Tre danske Arbejderes Livserindringer.

Beyer, Absalon Pederssøn [ca. 1570]: “Om Norgis rige”. Historisktopografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele, forfattede i Norge i det 16de Aarhundrede. Udg. 1895 af Gustav Storm, s. 1-114.

Bibelen 1740. Se Christian 6.s Bibel 1740.

Biehl, Charlotta Dorothea (oversætter) 1776-1777: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra.

Billeskov Jansen, F.J. 1939: Holberg som Epigrammatiker og Essayist, bd. 2.

– 1944-1958: Danmarks Digtekunst, bd. 1-3.

– 1951: Studier i Søren Kierkegaards litterære Kunst.

– 1958: Danmarks Digtekunst, bd. 3.

Bing, Jens 1993: “Forord”. R. Storm Petersen 1993, s. 7-19.

Bjerring-Hansen, Jens 2015: Ludvig Holberg på bogmarkedet. Studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet.

BlicherN = Blicher, Steen Steensen: Noveller. Udg. 1991 af Esther Kielberg, 2. opl. 1999. Netpubl. på ADL.

BlicherSS = Blicher, Steen Steensen: Samlede Skrifter, bd. 1-33. Udg. 1920-1934 af Jeppe Aakjær mfl.

Blicher, Steen Steensen 1814: “Hiemvee”. Udg. i BlicherSS, bd. 3, 1920, s. 130-137.

– 1820: “Til Glæden”. Udg. i BlicherSS, bd. 5, 1920, s. 173-174.

– 1824: “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog”. Udg. i BlicherN, s. 7-32.

– 1827: “Røverstuen”. Udg. i BlicherN, s. 33-68.

– 1828: “Ak! Hvor forandret!”. Udg. i BlicherN, s. 90-109.

– 1829: “Hosekræmmeren”. Udg. i BlicherN, s. 110-123.

– 1833: Samlede Noveller, bd. 1.

– 1834: “Juleferierne”. Udg. i BlicherN, s. 151-198.

– 1837: “Svithiod”. Udg. i BlicherSS, bd. 20, 1928, s. 178-216.

– 1838: “Trækfuglene”. Udg. i BlicherSS, bd. 21, 1928, s. 98-137.

– 1839a: “Høstferierne”. Udg. i BlicherSS, bd. 24, 1929, s. 124-206.

– 1839b: “Skytten paa Aunsbjerg”. Udg. i BlicherN, s. 199-212.

– 1841: “De tre Helligaftener”. Udg. i BlicherN, s. 213-221.

– 1842: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Udg. i BlicherN, s. 258-292.

Blixen, Karen 1935: Syv fantastiske Fortællinger. Udg. 2012 af Nicolas Reinecke-Wilkendorff og Lasse Horne Kjældgaard.

– 1937: Den afrikanske Farm. Udg. 2007 af Nicolas Reinecke-Wilkendorff og Lasse Horne Kjældgaard.

– 1942: Vinter-Eventyr. Udg. 2010 af Nicolas Reinecke-Wilkendorff mfl.

– 1957: Sidste Fortællinger. Udg. 2016 af Nicolas Reinecke-Wilkendorff og Charlotte Engberg.

Bondesson, Pia 1982: Karen Blixens bogsamling på Rungstedlund. En katalog.

Borchsenius, Otto 12. december 1880: “[Anonym anmeldelse af Herman Bangs Haabløse Slægter]”. Ude og Hjemme. Udg. i M. Winge (udg.) 1972, s. 26-29.

Bording, A. 1984: Bording, Anders: Digte. Samlede Skrifter, bd. 1-2. Udg. 1984 af Erik Sønderholm. Netpubl. på ADL.

Borup, Ernst J. & Schrøder, Frederik (udg.) 1930: Haandbog i N.F.S. Grundtvigs Skrifter, bd. 2: Folkelige Grundtanker.

Borup, Morten (red.) 1940: Georg og Edv. Brandes Brevveksling. Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, bd. 3.

Borup Jensen, Thorkild 1987: Benny Andersen. Et forfatterskabsportræt.

– 2003: Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne.

Brandes, Edvard 4. november 1887: “Herman Bangs nye Bog”. Politiken. Udg. i O. Harsløf (udg.) 1977, s. 80-87.

– 23. august 1896: “Johannes V. Jensen: Einar Elkær-Danskere”. Politiken. Udg. 1968 i Carl Bergstrøm-Nielsen: Edvard Brandes. Litterære Tendenser. Artikler og Anmeldelser, s. 178-182.

– 19. december 1896: “Nye Bøger”. Politiken.

Brandes, Georg 1869: ““Det uendeligt Smaa” og “det uendeligt Store” i Poesien”. Illustreret Tidende, nr. 522, s. 447-448.

– 1870: “H.C. Andersen som Eventyrdigter”. Kritiker og Portraiter, s. 301-371.

– 1876: “Studier over Christian Winther”. Det nittende Aarhundrede. Maanedsskrift for Literatur og Kritik, april, s. 1-70.

– 1877: Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids. Optr. i BrandesSS, bd. 2, s. 249-418.

– 1899: “Adam Oehlenschläger: Aladdin (1886)”. Optr. i BrandesSS, bd. 1, s. 215-265.

– 1905: “Johannes V. Jensen”. Politiken 24. oktober 1904. Optr. i BrandesSS, bd. 15, s. 293-298.

– 1921: Michelangelo Buonarroti, bd. 1-2.

BrandesSS = Brandes, Georg: Samlede Skrifter, bd. 1-18. Udg. 1899-1910. Netpubl. på ADL.

Branner, H.C. 1939: “Hannibals Træsko”. Om lidt er vi borte, s. 61-83.

Brask, Peter 2007: “Kingo en detail. Tema og komposition i Farvel-Verden-digtene på baggrund af Kingos dødedigte”. Blicher, Henrik mfl. (red.): Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie. Festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen, s. 107-124.

Brix, Hans 1925: Danmarks Digtere. Fyrretyve Kapitler af dansk Digtekunsts Historie.

Brostrøm, Torben & Lund, Jørn 1991: Flugten i sproget. H.C. Andersens udtryk.

Brunse, Niels (oversætter) 2010-2018: William Shakespeare: Samlede skuespil i ny oversættelse, bd. 1-6 (Hamlet i bd. 4, 2013).

Brøndum-Nielsen, Johs. 1911: “Holberg og det 19. århundrede i dansk litteratur”. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst & industri, bd. 34, s. 233-244.

– 1934: “Dækket direkte tale”. Norrild, Svend (red.): Festskrift til Vilhelm Andersen, s. 349-357.

– 1943: “Er Holbergs Sprog dansk eller norsk?”. Berlingske Aftenavis 27. april og 11. maj (kronikker).

– 1953: Dækning – Oratio tecta i dansk Litteratur før 1870.

Buch, Charlotte & Sletten, Iben Stampe 2008: Det multidiskursive klasseværelse. Lærer- og elevroller i et dialogisk perspektiv.

Bugge, Knud Eyvin (udg.) 1968: Grundtvigs skoleverden i tekster og udkast, bd. 1-2.

Bukdahl, Lars 2002: “Robert Storm Petersen”. Mai, Anne-Marie (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 1, s. 206-211.

– 27. december 2002: “Sjov for sjov i Danmark”. Weekendavisen.

– 2007: “Ansjosen blåner ej. Om det kontinuerlige stævnemøde mellem humor og avantgarde i dansk litteratur og det, der (ikke) ligner”. Kritik, nr. 185, s. 61-71.

Bønnebøger = Middelalderens danske Bønnebøger, bd. 1-5. Udg. 1946- 1982 af Karl Martin Nielsen.

Cappelørn, Niels Jørgen mfl. (red.) 2002: Tekstspejle. Om Søren Kierkegaard som bogtilrettelægger, boggiver og bogsamler.

Cazden, Courtney B. 1988: Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning.

CCD = Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi, bd. 1-10. Udg. 1960- 1973 af Erik Kroman mfl.

Cervantes. Se C.D. Biehl (oversætter).

Christensen, Georg & Grundtvig, Stener 1924: Breve fra og til N.F.S. Grundtvig, bd. 1 (1807-1820).

Christensen, Marie 1942: Erindringer. Et Livs Indsats for danske Husassistenter.

Christian 3.s Bibel 1550 = Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Udg. i faksimile 1928. Udg. 2018 af Marita Akhøj Nielsen, netpubl. på dsl.dk.

Christian 5.s Danske Lov 1683 = Kong Christian Den Femtis Danske Lov. Udg. 1891 og 1911 af V.A. Secher (genudg. 1929) og i faksimile 1971. Netpubl. 2003 af Bjørn Andersen (på grundlag af udg. 1929) på bjoerna.dk/DanskeLov/index.htm.

Christian 6.s Bibel 1740 = BIBLIA, Det er Den gandske Hell. Skriftes Bøger (..).

Christiansen, Einar 17. januar 1897: “[Anmeldelse af] Herman Bang: Ludvigsbakke”. Illustreret Tidende, årg. 38.

Christiansen, Erik 1967: Gennem Århus i træsko.

Clausen, Peder 1633: Snorre Sturlesøns Norske Kongers Chronica.

Claussøn, Peder. Se Clausen, Peder.

Collin, Edvard 1882: H.C. Andersen og det Collinske Huus.

Corsaren 1840-1855. Årg. 1840-1846 red. af Meïr Aron Goldschmidt, udg. 1977-1981 af Uffe Andreasen.

Cour, Paul la 1935: “Nye Bøger”. Tilskueren. Maanedsskrift, årg. 52, 2. halvbind, s. 335-353.

Dahl, Per 1999: “1700-tallets essay. Et dansk eksempel: J.S. Sneedorff ”. Andersen, Frits mfl. (red.): 1700-tallets litterære kultur, s. 97-111.

Dahlerup, Verner 1896: Det danske Sprogs Historie i almenfattelig Fremstilling. Tysk oversættelse, 1905. 2. udg., 1921.

– (udg.) 1926: Holbergs Breve.

Dal, Erik 1960: Judichær. Hans værk og hans kilder. Indledning til Danske Metrikere II. DM, bd. 2A.

Dalhoff, Else 1969: “Anders Sørensen Vedels Saxo-oversættelse”. Dansk prosahistorie, bd. I,2, kapitel VI, s. 187-193. Duplikeret udg.

Damsgaard Olsen, Thorkil 2002: “Adelig selvforståelse. Standsideologien i Niels Hemmingsens ligprædikener over danske adelsfolk”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 4, s. 115-131.

Daniel, Gabriel 1713: Histoire de France, depuis l’Etablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules. Dédiée au Roy, Par le P. G. Daniel, de la Compagnie de Jesus, bd. 1-3.

Dansk Literatur-Tidende 1835. “[Anonym anmeldelse af H.C. Andersens] Improvisatoren”. Dansk Literatur-Tidende, nr. 17-18.

– 6. januar 1836: “[Anonym anmeldelse af H.C. Andersens Eventyr, fortalte for Børn, 1. og 2. hæfte]”. Dansk Literatur-Tidende, nr. 1.

Danske Dialekttekster, bd. 1-5, 1967-1977.

Danske Lov 1683. Se Christian 5.s Danske Lov 1683.

[David, C.N.] 1829: “Kjærlighed paa Nicolai-Taarn, eller hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i een Act af H. C. Andersen”. Maanedsskrift for Litteratur, bd. 1, s. 543-452.

Davidsen, Maria 1999: “Impressionisme hos H.C. Andersen – på hvilke præmisser og med hvilke implikationer er det muligt at tale om en tidlig impressionisme hos H.C. Andersen?”. Synsvinkler, nr. 22, s. 44-56.

– mfl. (red.) 2005: Peter Seeberg og Hald. At åbne arkivet.

DBL = Dansk Biografisk Leksikon, bd. 1-19, 1887-1905, udg. af C.F. Bricka. 2. udg., bd. 1-27, 1933-1944, udg. af Povl Engelstoft. 3. udg., bd. 1-16, 1979-1984, udg. af Sv. Cedergreen Bech mfl., netpubl. på Lex.dk.

DDO = Den Danske Ordbog, bd. 1-6, 2003-2005. Netpubl. (opdat.) 2009 ff. på dsl.dk. Udg. af DSL.

DF = Danske Folkemaal/Folkemål, bd. 1-41, 1927-1999 (fortsættes som DT).

DG = Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. 1-6, 1915-1929. Udg. af Henrik Bertelsen. Fotografisk optr., 1979, med nye tillæg af Caroline C. Henriksen og Carl Behrend.

DgF = Danmarks gamle Folkeviser, bd. 1-12. Udg. 1853-1976 af Svend Grundtvig mfl.

DgK = Danmarks gamle Købstadslovgivning, bd. 1-5. Udg. 1951-1961 af Erik Kroman & Peter Jørgensen.

DgL = Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. 1-8, 1933- 1961. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

DgO = Danmarks gamle Ordsprog, bd. 1 ff., 1977 ff. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen.

Diderichsen, Paul 1960: Udkast til Dansk Prosahistorie. Upubl. forelæsningsnoter v. Flemming Lundgreen-Nielsen.

– 1968: Dansk Prosahistorie, bd. I,1.

Ditlevsen, Tove 1943: Barndommens Gade. Udg. 2021 af Nicolas Reinecke-Wilkendorff.

– 1. september 1973 “En Sibylles bekendelser”. Politiken (kronik). Optr. i En sibylles bekendelser, 1976, s. 17-24.

– 2018: Små hverdagsproblemer. Tove Ditlevsens brevkasse i Familie Journal 1956-1976. Red. af Jakob Sandvad & Ida Edel Salling-Jensen.

DK = Danske Runeindskrifter. Runedatabase, red. 2009 af Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Netpubl. på runer.ku.dk.

DM = Danske Metrikere, bd. 1-2, 1953-1960. Udg. af Arthur Arnholtz mfl.

Doctor, Jens Aage 1966: “Ewalds levnetsbog”. Høirup, Henning, mfl. (red.): Guldalderstudier. Festskrift til Gustav Albeck den 5. Juni 1966, s. 47-71.

Dreyer, Kirsten (udg.) 1997: H.C. Andersens brevveksling med Lucie og B.S. Ingemann, bd. 1.

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

DSkH = Dansk Skolehistorie, bd. 1-5, 2013-2015. Red. af Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith.

DSST = Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase. Samling af digitaliserede tekster fra ca. 1400-1700, red. af Hanne Ruus & Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Netpubl. på duds.nordisk.ku.dk.

DSt = Danske Studier 1904 ff. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. Netpubl. på danskestudier.dk.

Due, Otto Steen (oversætter) 1999: Homers Iliade.

– 2002: Homers Odyssé.

Dyrerim = De gamle danske dyrerim. Udg. 1908 af Johs. Brøndum- Nielsen. E III,8. Håndskrift i Karen Brahes Bibliotek.

Eegholm Pedersen, Sv. 1960: “Norvagismer hos Holberg?” DSt, s. 19-31.

– 1964: “Lidt om sproget i Grønnegadekomedierne”. Dal, Erik mfl. (red.): Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3. 9. 1964, s. 79-87.

– 1991: ““Holberg og Die Europäische Fama. En Kildestudie til Holbergs første Bøger”. Fund og Forskning, bd. 30, s. 51-66.

– 2004: “Lidt Holbergfilologi. Randnoter til komedierne”. DSt, s. 42-60.

– 2006: “Holbergordbogen – en nordisk forfatterskabsordbog”. LexicoNordica, bd. 13, s. 147-168.

Eilschov, Frederik Christian 1747: Cogitationes de scientiis vernacula lingva docendis cum specimine terminologiæ vernaculæ.

Elleström, Lars (red.) 2010: Media Borders, Multimodality and Intermediality.

Enquist, Per Olov 1983: “Fra forfatterens notater”. Fra regnormenes liv. Et familiemaleri fra 1856, s. 89-95. Dansk oversættelse af “Arbetsnoteringar”, 1981.

Erichsen, Svend 6. oktober 1937: “En Mesterbog af Isak Dinesen”. Social- Demokraten.

Eriks Sjællandske Lov. Udg. i DgL, bd. 5.

Erslev Andersen, Jørn 2005: “Tid? Peter Seebergs Ved havet”. M. Davidsen mfl. (red.) Peter Seeberg og Hald. At åbne arkivet, s. 38-64.

Ewald, Johannes 1764: Lykkens Tempel. En Drøm. Udg. i EwaldSS, bd. 1, s. 62-81.

– 1767: [Kollegiedisputatsen] De Poëseos natura et indole. Udg. i EwaldSS, bd. 1, s. 114-124. Da. oversættelse i K.L. Rahbek (red.) 1822, s. 97-115, forbedret i F.L. Liebenberg (udg.) 1850-1855, bd. 7, s. 205-217.

– 1769: Adam og Ewa eller Den Ulykkelige Prøve. Et dramatisk Stykke i fem Handlinger med Mellem-Sange. Udg. i EwaldSS, bd. 1, s. 145- 265.

– 1770: Rolf Krage. Et Sørgespil, i fem Handlinger. Udg. i EwaldSS, bd. 1, s. 271-382.

– 1772: Mester Synaals Fortelling, I-II. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 266-312.

– ca. 1773a: Herr Panthakaks Historie. Udg. i EwaldSS, bd. 4, s. 1-85.

– ca. 1773b: De Fremmede. Udg. i EwaldSS, bd. 4, s. 86-233.

– 1775a: Balders Død. Et heroisk Syngespil i tre Handlinger. En Priisdigt. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 19-84.

– 1775b: Rungsteds Lyksaligheder. En Ode. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 88-90.

– 1779a: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. En Priisdigt. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 146-220.

– 1779b: “Kong Christjan stoed ved høien Mast”. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 187-188. Netpubl. på dansksproghistorie.dk.

– 1780a: Poenitenten. En Ode. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 254-256.

– 1780b: Følelser ved Den hellige Nadvere. En Ode, tilegnet hans Høiærværdighed Hr. Dr. Schønheyder. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 257-258.

– 1780c: Til Sielen. En Ode. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 259-262.

– 1780d: Til min M** paa hans Broders Fødselsdag. Udg. i EwaldSS, bd. 3, s. 313-315.

– 1780-1791: Samtlige Skrifter, bd. 1-4. 2. opl., 1814-1816.

EwaldSS = Ewald, Johannes: Samlede Skrifter efter Tryk og Haandskrifter, bd. 1-6. Udg. 1914-1924 af Hans Brix mfl. Fotografisk optr., 1969, med teksttillæg udg. af Erik M. Christensen. Netpubl. på ADL.

Eyben, W.E. von 1962: “Juridisk stil og sprogbrug”. Juridisk Grundbog, s. 480-517; 2. udg., 1967; 3. udg. 1975.

Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1900: Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling.

Feldborg, A.A. (oversætter) 1807: Great and Good Deeds of Danes, Norwegians, and Holsteinians. Collected by Ove Malling. 2. udg., 1822.

Fenger, Ole 1976: “Ærekrænkelse. Danmark”. KLNM, bd. 20, sp. 546-548.

Fludernik, Monika 2006: Einführung in die Erzähltheorie.

Fog-Nielsen, Einar 2005: Anonymiseret citat fra begravelsesprædiken fra sommeren 2005 i det i øvrigt upublicerede materiale til E. Fog- Nielsen 2006.

– 2006: At sige verden ret farvel. En analyse af prædikener ved 927 begravelser. Begravelsestalens teologi og struktur – med en statistisk beskrivelse af salmevalget i dag.

Forordning 11. maj 1775 Angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de publiqve Latinske Skoeler. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 15.

Frederiksen, Emil 1944: “Grundtvigs Sakse”. Fra Saxo Grammaticus til Hjalmar Gullberg, s. 27-39.

Friis, Oluf 1919: “Naturbesjæling (‘Indføling’) hos Oehlenschläger”. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, bd. 11 , s. 55-84.

Frow, John 2006: Genre. The New Critical Idiom.

Fugmann, Kjeld 2007: Storm P.’s litterære univers – Forfatteren Robert Storm Petersen.

Galberg Jacobsen, Henrik 2010: Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005, bd. 1-2. Netpubl. på rohist.dsn.dk (under “Litteratur”) og på dansksproghistorie.dk.

– 2015b: “Indledning til [Ludvig Holbergs] Orthographiske Anmerkninger [1726]”. Netpubl. i LHS.

Galschiøt, M. 1876: “[Anmeldelse af J.P. Jacobsens Fru Marie Grubbe]”. Dagbladet 19. december 1876. Udg. 1972 i Ottosen, Jørgen: Omkring Fru Marie Grubbe, s. 22-25.

Gandrup, Richardt 28. september 1935: “[Anmeldelse af] Syv fantastiske Fortællinger”. Aarhuus Stiftstidende.

– 13. oktober 1937: “[Anmeldelse af] Karen Blixens Bog om Afrika”. Aarhuus Stiftstidende.

Garff, Joakim 1998: ““Bagved Øiet ligger Sjælen som et Mørke””. Garff, Joakim mfl. (red.): Studier i Stadier. Søren Kierkegaard Selskabets 50-års Jubilæum, s. 12-28.

– 2000: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi.

GDS = Hansen, Erik & Heltoft, Lars 2011: Grammatik over det Danske Sprog, bd. 1-3.

Gelsted, Otto 1913: Johannes V. Jensen.

Gerner, Henrich 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679. Optr. på grundlag af 2. udg. i DG, bd. 3, s. 11-146.

Gjesing, Knud Bjarne 2004: “Relativitetens etik. Om Peter Seeberg som moralsk forfatter”. K&K. Kultur og klasse, nr. 97, s. 35-48.

GL = Uldaler, Nelly & Wellejus, Gerd 1968 (red.): Gammeldansk Læsebog.

Glismann, Otto 1966: “Om tilblivelsen af Leonora Christinas Jammers- Minde”. APhS, bd. 28, s. 75-102.

– 1997: Om at “handle mis” med en klassiker. Sprog og stil i “Jammers Minde” – En tekstkritisk undersøgelse af udgaverne.

GO = Gammeldansk Ordbog. Ordbog dækkende 1100-1515 under redigering på DSL med løbende publicering 2015 ff. af de redigerede artikler. Netpubl. på dsl.dk.

Gram, Hans 1735: “Hans Grams Bording-fortale”. Udg. 1985 af Erik Sønderholm: Fund og Forskning, bd. 27, s. 181-262.

Graves, Karoline 1927: En Almuekvindes Liv. Udg. af Arthur Fang. 3. udg., 2007 v. Hanne Brandt.

Gredal Jensen, Finn 2009: “Poul Martin Møller: Kierkegaard and the Confidant of Socrates”. Stewart, Jon (red.): Kierkegaard and his Danish Contemporaries, bd. 1: Philosophy, Politics and Social Theory, s. 101-167.

Gregersen, Frans & Pedersen, Inge Lise 1997: “Hovedsætningsordstilling i underordnede sætninger”. DF, bd. 39, s. 55-113.

Grundtvig, N.F.S. 1806: “Lidet om Sangene i Edda”. Udg. i GrundtvigUS, bd. 1, s. 117-134. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1808a: Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer. Udg. i GrundtvigUS, bd. 1, s. 243-368. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1808b: Indbydelse til Gamle Nordens Venner. Udg. i GrundtvigUS, bd. 1, s. 374-379. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1809-1811: Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord; Optrin af Norners og Asers Kamp. Udg. i GrundtvigUS, bd. 1, s. 383-545 og s. 549-744. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1810a: “Indskriften paa Oddens Mindestøtte”. Udg. i GrundtvigUS, bd. 1, s. 756.

– 1810b: “Om en Oversættelse af den poetiske Edda”. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 20. januar, 13. februar og 17. februar 1810, sp. 465-473, 588-590 og 594-598. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1810c: “Sværdet Tirfing. En Skemtesaga”. Idunna. En Nytaarsgave for 1811. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1812: Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng. Udg. i GrundtvigUS, bd. 2, s. 167-422. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1814a: Roskilde-Riim. Udg. i GrundtvigUS, bd. 2, s. 427-608. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1814b: Roskilde-Saga til Oplysning af Roskilde-Riim. Udg. i GrundtvigUS, bd. 2, s. 610-693.

– 1814c: “[Selvbiografisk tilbageblik]”. Udg. i GrundtvigUS, bd. 1, s. 135.

– 1814d: Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske- forstand. Udg. i GrundtvigUS, bd. 2, s. 401-417. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1815a: Europa, Frankrig og Napoleon, en dansk historisk Betragtning.

– 1815b: Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske. Udg. i GrundtvigUS, bd. 4, s. 7-76. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1816a: Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1816b: “Om dansk Poesie, Sprog og Historie”. Udg. i GrundtvigUS, bd. 3, s. 316-326. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1816c: Om Krønikens Dyrkning. Udg. i GrundtvigUS, bd. 2, s. 361-385. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1817a: “Paaske-Lilien”. Danne-Virke, et Tidsskrift, bd. 2. Netpubl. på GrundtvigV.

–1817b: Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum. Udg. i GrundtvigUS, bd. 3, s. 652-729 (uddrag med nyt forord og nyt slutafsnit). Netpubl. på GrundtvigV.

– 1818a: “[Stærkodder hos Kong Ingel. Uddrag]”. Udg. i GrundtvigUS, bd. 4, s. 117.

– 1818b: Om Tylvten til Vedkommende 2. Udg. i GrundtvigUS, bd. 3, s. 635-649. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1819: “Om Kirke, Stat og Skole. (Slutning)”. Danne-Virke, et Tidsskrift, bd. 4, s. 295-396.

– 1820: Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1824: Nyaars-Morgen. Et Rim. Udg. i GrundtvigUS, bd. 4, s. 249-343. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1826: “Om den gammeldanske Rim-Krønike”. Nyt Aftenblad, nr. 13, 15, 16, 17 og 18. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1827: Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente. Udg. i GrundtvigUS, bd. 5, s. 155-180. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1832: Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst. Udg. i GrundtvigUS, bd. 5, s. 378-767. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1833: Haandbog i Verdens-Historien efter de bedste Kilder. Et Forsøg, bd. 1. Udg. i GrundtvigUS, bd. 6, s. 7-531. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1836: Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet. K.E. Bugge (udg.) 1968, bd. 2, s. 7-56. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1838: “[Modersmaalet]”. K.E. Bugge (udg.) 1968, bd. 2, s. 79-83.

– 1839a: “Det Danske Samfund. Til 18de April”. Udg. i GrundtvigUS, bd. 8, s. 308-314. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1839b: “5te Novbr 1839”. F. Lundgreen-Nielsen (udg.). Grundtvig- Studier 1992, s. 7-19.

– 1839c: “28de Mai”. G. Christensen & H. Koch 1942, s. 150-151. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1844a: Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer. Udg. i GrundtvigUS, bd. 8, s. 493-788. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1844b: Skov-Hornets Klang mellem Skamlings-Bankerne. Udg. i GrundtvigUS, bd. 9, s. 20-36. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1845a: Danske Ordsprog og Mundheld. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1845b: Udkastet til en ny Trykkelov fra Literaturens Side betragtet og fraraadt.

– 1847: Danske Kæmpeviser til Skole-Brug. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1848: Danskeren, et Ugeblad, bd. 1. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1849a: Danskeren, et Ugeblad, bd. 2. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1849b: “Den Danske Rigsdags Historie. II”. Danskeren, et Ugeblad, bd. 2, s. 609-624. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1849c: “Hvem har dog igrunden Ret: Danskerne eller Holsten- Gottorperne? (Slutning.)”. Danskeren, et Ugeblad, bd. 2, s. 769-783. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1849d: “Trykkeforordningen fra 1799”. Danskeren, et Ugeblad, bd. 2, s. 65-78.

– 1850a: Danskeren, et Ugeblad, bd. 3.

– 1850b: “Bog-Væsen, Trykke-Frihed og Presse-Lov i Danmark. V”. Danskeren, et Ugeblad, bd. 3, s. 801-816.

– 1851a: Danskeren, et Ugeblad, bd. 4.

– 1851b: “Dansk Oplysning. IV”. Danskeren, et Ugeblad, bd. 4, s. 369-383.

– 1859: “Enten Dansk-Nordisk eller Tysk og Dansk?”. Fædrelandet 24.1.1859, s. 1-2.

– 1870: “Christus-Riget” i Sang-Værk, bd. 2 (Sang-Værk til Den Danske Kirke-Skole), s. 385-386.

Grundtvig, Svend (udg.) 1882: Grundtvig og Ingemann. Brevvexling 1821-1859.

GrundtvigUS = Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, bd. 1-10. Udg. 1904-1909 af Holger Begtrup.

GrundtvigV, GV = Grundtvigs Værker. Udg. 2010- af Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet. Netpubl på grundtvigsværker.dk.

Grønbech, Vilhelm 1956: Sprogets Musik, 2. opl.

Habermas, Jürgen 1962: Strukturwandel der ÖffentlichkeitUntersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Dansk oversættelse 2009: Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring. Undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund.

Hagedorn Thomsen, Hans 1984: Sprogets fornuft. Om sproget i Ludvig Holbergs Moralske Tanker.

Handesten, Lars 2000: Johannes V. Jensen. Liv og værk.

Hansen, Anton 1951: Drengen drømte –.

Hansen, Erik 1992: “Efterskrift”. O. Malling 1777/1992, s. 567-592.

Hansen, P. 1902: Illustreret dansk Litteraturhistorie. 2. udg., bd. 1-3.

Hansen, Søren Peter 1993: “Tro øret mindre end øjet. Om middelalderens billedkunst og ordsprog”. Blicher, Henrik (red.): Gode ord er bedre end guld. Ordsprog i perspektiv, s. 51-59.

Hansen, Aage 1954: “Om studiet af Holbergs sprog”. DSt, s. 49-59.

– 1961: Sproget i Holbergs komedier. Upubl. foredragsmanuskript på DSL/KB.

Hareng, Alexis 1953: En Aften i Kolera-Aaret.

Harsløf, Olaf (udg.) 1977: Omkring Stuk.

Hauberg Mortensen, Finn 1976: “H.C. Andersen og den litterære dannelse”. Breitenstein, Jørgen mfl. (red.): H.C. Andersen og hans kunst i nyt lys, s. 69-103.

– 1978: “Om Oehlenschlägers fælheder”. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, nr. 4, s. 377-393.

– 1993: “I familiens skød”. Mylius, Johan de mfl. (red.): Andersen og Verden, s. 115-130.

– 2004: “[Forfatterportræt af] Søren Kierkegaard”. Netpubl. på ADL.

Hauen, Niels von 1741: Et lidet Orthographisk Lexicon Eller Ord-Bog Hvorudi korteligen handles I.) Om Skrive-rigtigheden og de feyl, som derimod begaaes II.) Om Eens-lydende ords skrive-maade og bemærkelse.

Hayles, N. Katherine 2008: How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics.

Heede, Dag mfl. 2014: Livsbilleder. Fotografiske portrætter af Herman Bang.

Heiberg, Johan Ludvig 1830: “Om vore nationale Forlystelser”. Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 84-86. Udg. i Prosaiske Skrifter, bd. 8, 1861, s. 475-495.

– 1861-1862: Prosaiske Skrifter, bd. 1-11.

Heltoft, Kjeld 2001: “Det nye katalog”. Bro-Jørgensen, Marianne mfl. (red.): Peter Seeberg. Tingenes spejl. Museumstekster 1960-1997, s. 16-17.

Henriksen, Aage 1954: Kierkegaards romaner.

– 1984: De ubændige. Om Ibsen – Blixen – hverdagens virkelighed – det ubevidste.

Henriques, Axel 19. januar 1881: “[Anmeldelse af Herman Bangs Haabløse Slægter]”. Dagsavisen. Udg. i M. Winge (udg.) 1972, s. 66-71.

Hesselaa, Birgitte 28. juli 1982: “Ti minutters salighed har altid været meget længe”. Danmarks Radio, P1.

Heyden, Sebald [ca. 1530] [Dialogsamlingen] Formulae puerilium colloquiorum.

Hirdskrå 1594 = Den Norske HIrdskraa, Eller Gaards Ræt, Huor aff forfaris kand, Huorledis Rigit vdi fordum dage vaar skickit. Oc huorledis Kongerne vdi de dage haffue huldit Hoff. Oc huad huer Hoffsindere, Oc andre Vndersaatte deris Kald oc Embede haffuer verit, Saa mange som haffuer hafft nogen Bestilling. Vdset aff Gammel Norske paa Danske.

Hjorth, Poul Lindegård november-december 1971: [Håndskrevne A6-sedler med udskrifter fra Storm P.s “Min Ven Sofus” (1920b)]. DSL’s arkiv.

Holberg, Ludvig 1711: Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier. Netpubl. i LHS.

– 1713: Anhang til den Historiske Introduction. Netpubl. i LHS.

– 1716: Introduction Til Naturens- Og Folke-Rettens Kundskab (..).

– 1719-1720: Peder Paars. Poema Heroico-comicum. Førstetryk 1719-1720, eftertryk sa. år. Tredie Edition (= 2. udg.) 1920, netpubl. i LHS.

– 1722: Fire Skiemte-Digte. Netpubl. i LHS. 2. udg., 1728. Rev. udg. 1746 i Mindre Poetiske Skrifter.

– 1723a: Den politiske Kandstøber. Netpubl. i LHS.

– 1723b: Jean de France. Netpubl. i LHS.

– 1723c: Jeppe paa Bierget. Netpubl. i LHS.

– 1723d: Just Justesens Betenkning over Comoedier. Netpubl. i LHS.

– 1724a: Barselstuen. Netpubl. i LHS.

– 1724b: Den 11. Junii. Netpubl. i LHS.

– 1724c: Juele-Stue. Netpubl. i LHS.

– 1724d: Mascarade. Netpubl. i LHS.

– 1726a: Metamorphosis Eller Forvandlinger Ved Hans Mikkelsen Borger og Indvaaner udi Callundborg, Med Nogle Orthographiske Anmerkninger. Netpubl. i LHS.

– 1726b: “Orthographiske Anmerkninger”. 1726a, s. 92-120. Optr. i DG, bd. 4, s. 155-184. Netpubl. i LHS.

–1728-1743: Levnedsbreve = [Latinsk selvbiografi i tre dele], udg. 1728, 1737, 1743. Udg. 1943 af F.J. Billeskov Jansen (Ludvig Holbergs Memoirer; 2. udg. 1963). Netpubl. i LHS m. oversættelser af A. Kragelund (1965) og Ole Thomsen (2018).

– 1729: Dannemarks og Norges Beskrivelse. Netpubl. i LHS.

– 1732-1735: Dannemarks Riges Historie, bd. 1-3. Netpubl. i LHS. 2. udg., 1753-1754.

– 1738: AlmindeligKirke-Historie, bd. 1-2. Netpubl. i LHS.

– 1741: Niels Klim Nicolai Klimii iter subterraneum (‘Niels Klims underjordiske rejse’). Netpubl. i LHS sammen med Peter Zeebergs oversættelse til dansk.

– 1744: Moralske Tanker. Netpubl. i LHS.

– 1745: Heltindehistorier, bd. 1-2. Netpubl. i LHS.

– 1746: Mindre Poetiske Skrifter. Se L. Holberg 1722.

– 1748-1754: Epistler, bd. 1-5 (bd. 1-2, 1748; bd. 3, 1750; bd. 4, [1750]; bd. 5, 1754). Netpubl. i LHS.

– 1751: Moralske Fabler. Netpubl. i LHS.

– : Ad virum perillustrem (..). Se 1728-1743.

– : Danmarkshistorien. Se 1732-1735.

– : Epistlerne. Se 1748-1754.

HolbO = Holberg-Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog, bd. 1-5, 1981-1988. Red. af Aage Hansen & Sv. Eegholm-Pedersen. Netpubl. 2011 af DSL med titlen Holbergordbog holbergordbog.dk.

Holm, P.A. 1891: Ligtale over Gaardmand i Aborg Lars Pedersens Hustru Margrethe f. Mikkelsen.

Holt, C.J. 1904: Ligtale over Detailhandler Laurs Christensen, holdt i Nazaretkirken den 3. Juli 1904.

Homer. Se O.S. Due (oversætter) og C. Wilster (oversætter).

Hr. Michael 1514: De vita hominis. Hær begyndher en lidel bogh. Hwilcken ther trachterer om alth mænnisckens leeffneth. Fran thet fførstæ som mennisckæn ffødhes. Och til hanss ydersthæ dødæ dag. Och sidhen fframdeles til then ydersthæ: och strænghæ domædag. Met stoer wnderwijssningh och lærdom: til mennisckens nytthæ. Och siælsæns saligheed.

Huitfeldt, Arild 1603: Danmarckis Rigis Krønnicke, fran Kong Dan den første, oc indtil Kong Knud den 6. som er redigeret til visse Aar oc Tid.

– 1604: Den Geistlige Histori offuer alt Danmarckis Rige, Det er: Enn Kort Crønicke Huorledis Bisperne sammesteds, Oc den Christelige Religion vdi disse Lande er forfremmet, opuoxt oc forekommen indtil vor tid. Sammeledis it Register om de Norske Bisper.

Hultberg, Helge 1988: Kierkegaard på vrangen.

Hundredvisebogen. Se A.S. Vedel 1591.

Høigaard, [Hans Nielsen] 1909: Ligtale holdt i Navtrup Kirke den 27. Februar 1909 over Karoline Anine Sørensen Dalgaard.

Højholt, Per 1949: Hesten og solen.

– 1956: Skrift paa vind og vand.

– 1962: Det ubestemte. Studier i præcision.

– 1963: Poetens hoved.

– 1966a: Min hånd 66.

– 1966b: Show.

– 1967: Cézannes metode.

– 1968: Turbo.

– 1969a: +1.

– 1969b: 6512.

– 1971: Punkter.

– 1972: Intethedens grimasser. Essays.

– 1974: Volumen.

– 1977: Praksis, 1: Revolver.

– 1982: Praksis, 4: Lynmuseet og andre blindgyder.

– 29. november 1982: “Jeg er en metafor”. Information.

– 1984: Gittes monologer. Samlet udgave.

– 1989: Praksis, 9: Det gentagnes musik.

– 1995: “Copyright”. Seeberg, Ditte mfl. (red.): Peters ABC. En hilsen på halvfjerdsårsdagen den 22. juni 1995, s. 16-18.

– 2001a: Auricula.

– 2001b: Blindgyder.

– 2007: Hans Henrik Mattesen. En monografi.

– & Kærgaard, Jo Dam 1999: Den tydelige solsort.

Høst, Sigurd 1914: “Holberg og Daniel”. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, bd. 2, s. 132-135.

Høysgaard, Jens 1752: Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax. Optr. i DG, bd. 5, s. 1-506.

Haastrup, Niels 1991: “Dansk-latinske parlører i genremæssig og leksikografisk sammenhæng eller om dansk og latinsk kurant”. Alenius, Marianne & Friis-Jensen, Karsten: Latin og nationalsprog i Norden, s. 251-268.

Haastrup, Ulla 1992: “Ræven og gæssene”. Danske kalkmalerier. Sengotik 1500-1536, s. 208-211.

Ingemann, B.S. 1862: Levnetsbog I-II og Tilbageblik paa mit Liv og min Forfatter-Periode fra 1811 til 1837. Udg. 1862 af J. Galskjøt og 1998 af Jens Keld.

Jacobsen, J.P. 1872: “Mogens”. Udg. i JacobsenJP.SV, bd. 3, s. 121-180, og i JacobsenJP.L&P, s. 105-138.

– 1874: “Arabesk. Til en Haandtegning af Michel Angelo”. Flyvende Blade for Literatur, Kunst og Samfundsspørsmaal, bd. 1, nr. 16, s. 123. Udg. i JacobsenJP.L&P, s. 92-95.

– 1876: Fru Marie Grubbe. Udg. 1989 af Jørn Erslev Andersen. 2. reviderede udg., 2003.

– 1880: Niels Lyhne. Udg. 1986 af Jørn Vosmar og Klaus Nielsen. 3. udg., 2015.

– 1882a: Mogens og andre Noveller. Udg. i JacobsenJP.L&P, s. 103-170.

– 1882b: “Fra Skitsebogen”. Ude og Hjemme 1. januar 1882. Udg. i JacobsenJP.L&P, s. 157-162.

JacobsenJP.D&U = Jacobsen, J.P.: Digte og Udkast. Udg. 1886 af Edvard Brandes og Vilhelm Møller, 2. opl. 1900, ny udg. 1970, 2007 (2. opl. 2017).

JacobsenJP.L&P = Jacobsen, J.P.: Lyrik og prosa. Udg. 1993 af Jørn Erslev Andersen og Esther Kielberg. Netpubl. på ADL.

JacobsenJP.SV = Jacobsen, J.P.: Samlede Værker. Udg. 1924-1929 af Morten Borup. Netpubl. på ADL.

Jakobson, Roman 1960: “Closing Statement: Linguistics and Poetics”. Sebeok, Thomas A. (red.): Style in Language, s. 350-377.

Jammers Minde = Leonora Christinas Jammers Minde. Udg. 1998 af Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj Nielsen under medvirkning af Ingelise Nielsen. Netpubl. på ADL.

Jelsbak, Torben 1999: “Barokken i dansk digtning. En receptionshistorie”. DSt, s. 86-119.

– 2003: “Hold Kæft! Storm P’s talemaskiner og dansk ekspressionisme”. Den Blå Port, hæfte 59/60, s. 90-99.

– 2005: Ekspressionisme. Modernismens formelle gennembrud i dansk malerkunst og poesi.

Jensby, Anne Julie 2002: “Faldets poesi. En læsning af Peter Seebergs roman Ved havet, 1978”. Nordica. Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, årg. 19, s. 199-231.

Jensen, Anker 1929: Studier over H.C. Andersens sprog.

Jensen, Anne E. 1968: Studier over europæisk drama i Danmark 1722- 1770, bd. 1-2.

Jensen, C.E. 16. oktober 1887: “[Anmeldelse af Herman Bangs Stuk]”. Social-Demokraten. Udg. i O. Harsløf (udg.) 1977, s. 58-64.

Jensen, Johannes V. 1896: Danskere. 2. uændrede udg., 1972.

– 1898: Einar Elkær. 2. uændrede udg., 1967.

– 1898 ff.: Himmerlandshistorier. Udg. i 2018 i to bind af Per Dahl og Aage Jørgensen.

– 30. maj 1898: “Tyre”. Politiken.

– 1899: Intermezzo. Dolores. Forsvundne Skove. Louison.

– 1900-1901: Kongens Fald. Udkom oprindeligt som tre små romaner: Forårets Død (1900a), Den store Sommer (1900b) og Vinteren (1901a).

– 1901b: Den gotiske Renaissance.

– 1901c: “Kristoffer”. Udg. 1973 af Niels Birger Wamberg i samlingen Mørkets frodighed. Tidlige myter, s. 88-89.

– 1904: Madame D’Ora. Udg. 1997 af Sven Hakon Rossel i Madame D’Ora. Hjulet.

– 1906: Digte. Udg. 2006 af Anders Thyrring Andersen mfl. i Samlede Digte, bd. 1, s. 11-77, og bd. 2, s. 56-94.

– 10. juli 1906: “Igen Brooklynbroen”. Pressen.

– 1907: Myter og Jagter.

– 4. januar 1907: “Vedel”. Politiken.

– 1908: Bræen. Del af Den lange Rejse.

– 1908-1922: Den lange Rejse.

– 1916: Aarbog 1916.

– 1919: Norne-Gæst. Del af Den lange Rejse.

– 1921: Christofer Columbus. Del af Den lange Rejse.

– 1922: Cimbrernes Tog. Del af Den lange Rejse.

– 1923a: Æstetik og Udvikling. Efterskrift til Den lange Rejse.

– 1923b: Aarstiderne.

–1925: “Baalfærdssang”. Opr. trykt i Aarets Højtider. Udg. 2006 af Anders Thyrring Andersen mfl. i Samlede Digte, bd. 1, s. 264-265, og bd. 2. s. 198-199.

– 1927: Dyrenes Forvandling.

– 1931: “Som Dreng skar jeg Skibe”. Den Jydske Blæst, s. 7-17.

– 1932: “Steen Steensen Blicher”. Udg. 1980 i Johs. E. Tang Kristensen (udg.): Digte til Steen Steensen Blicher samlede på litteraturens mark, s. 80-81.

– 10. juni 1941: “Om Sproget. Retskrivningen”. Politiken. Fork. optr. med titlen “Tegnsætningen” i 1942a, s. 87-94.

– 1942a: Om Sproget og Undervisningen.

– 1942b: “Vers og Oplæsning”. 1942a, s. 78-86.

Jensen, Karoline 1976: Jomfru Jensens erindringer.

Jeppesen, Niels 1951: Samtaler med Henrik Pontoppidan.

Johanne Nielsdatters Tidebog, udg. i Bønnebøger, bd. 1, s. 1-151.

Johansen, Marianne 2011: “Agency and responsibility in reported speech”. Journal of Pragmatics bd. 43, s. 2845-2860.

Judichær, Søren Poulsen Gotlænder 1671: Prosodia Danica, Eller Danske Riimkunst. Optr. i DM, bd. 2, s. 69-376.

Juhl Rasmussen, Anders 2018: Under stadig skælven. Peter Seebergs arkiv og værk.

– 2021: “”En jævnbyrdighed for alle formater tværs gennem system og prioritering”. Peter Seebergs totalarkiv”. Juhl Rasmussen, Anders & Kromann, Thomas Hvid (red.): Danske forfatterarkiver, s. 223-247.

JyL = Jyske Lov. Udg. i DgL, bd. 2-4, og i uddrag i GL, s. 73 ff. Netpubl. 2006 af Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen på SMN som Jyske Lov (NKS 295, 8vo). Faksimile i CCD, bd. 10 (C 37) og på Haandskrift.ku.dk som “bladrebog”, udg. af Den Arnamagnæanske Samling (AM 4, 4°).

Jørgensen, Bent 1990: Danskernes navne.

Jørgensen, Jens Anker mfl. (red.) 2005: Hovedsporet. Dansk litteraturs historie.

Jørgensen, John Chr. 2003: “Jeg, der kender Pressens Melodier…”. Herman Bangs journalistik.

Kabell, Aage 1948: Kierkegaardstudiet i Norden.

Kalkar = Kalkar, Otto 1881-1918: Ordbog til det ældre danske sprog (1300- 1700), bd. 1-5. Fotografisk optr., 1976, med nyt bind 6. Netpubl. af DSL på dsl.dk.

Karker, Allan 1967: “Introduktion”. Anders Sørensen Vedel: Den Danske Krønicke. Saxo-oversættelse 1575, faksimileudgave, s. 7-27.

– 1973: “Latin Influence on late 16th Century Danish Syntax”. Due, O.S. mfl. (red.): Classica et Mediaevalia. Francisco Blatt septuagenario dedicata, s. 608-616.

– 1993: Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie. 2. udg., 2001.

Kierkegaard, Søren 1835-1854: Journaler AA-KK og NB-NB36. Netpubl. på SKS, bd. 17-26.

– 1838: Af en endnu Levendes Papirer. Netpubl. på SKS, bd. 1, s. 7-57.

– 1841: Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates. Netpubl. på SKS, bd. 1, s. 61-357.

– 1843a: Enten-Eller. Første Deel. Netpubl. på SKS, bd. 2, s. 7-432.

– 1843b: Frygt og Bæven. Netpubl. på SKS, bd. 4, s. 99-210.

– 1843c: “Forførerens Dagbog”. Netpubl. på SKS, bd. 2, s. 291-432.

– 1845: “In vino veritas”. Netpubl. på SKS, bd. 6, s. 15-84.

– 1846a: Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. Netpubl. på SKS, bd. 7, s. 7-573.

– 1846b: Stadier paa Livets Vei. Netpubl. på SKS, bd. 6, s. 7-454.

– 1855: Øieblikket, Nr. 1-10. Netpubl. på SKS, bd. 13, s. 125-418.

Kingo, Thomas 1674: Aandelige Siunge-Koors Første Part. Udg. 1995 af Marita Akhøj Nielsen i KingoDU, s. 49-137. Netpubl. på ADL.

– 1674-1681: Aandelige Siunge-Koor, Første Part og Anden Part. Udg. i KingoSS, bd. 3.

– 1681: Aandelige Siunge-koors Anden Part. Udg. 1995 af Marita Akhøj Nielsen i KingoDU, s. 163-281. Netpubl. på ADL.

– 1689: “SOm dend Gyldne Sool frembryder”. Udg. 1995 af Marita Akhøj Nielsen i KingoDU, s. 384-386.

KingoDU = Kingo, Thomas: Digtning i udvalg. Udg. 1995 af Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på ADL.

KingoSS = Kingo, Thomas: Samlede Skrifter, bd. 1-7. Udg. 1939-1974 af Hans Brix mfl. Netpubl. på ADL.

Kirmmse, Bruce H. (red.) 1996: Søren Kierkegaard truffet. Et liv set af hans samtidige.

Kjældgaard, Lasse Horne 2001: Mellemhverandre. Tableau og fortælling i Søren Kierkegaards pseudonyme skrifter.

Kjær, Iver & Holbek, Bengt 1970: Ordsprog i Danmark. 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 600 år.

Klein, A. 1889: Ligtale over Enkemand, Gaardmand Hans Carl Bruun Knudsen af Ikast Kirkeby den 19. Maj 1889.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bd. 1-22, 1956-1978.

KMK = Karl Magnus’ Krønike 1480, 1509, 1534. Udg. af Poul Lindegård Hjorth 1960. Netpubl. i uddrag i DSST.

Knudsen, Trygve 1967: “Holberg og fremmedordene”. Skrifttradisjon og litteraturmål. Artikler og avhandlinger i utvalg. Festskrift i anledning av professor dr. Trygve Knudsens 70 års dag 23 juni 1967, s. 87-108.

Koch, Carl Henrik 2004: Den danske idealisme 1800-1880. Ebbesen, Sten & Koch, Carl Henrik: Den danske filosofis historie, bd. 4.

Kofoed, Niels 1967: Studier i H.C. Andersens fortællekunst.

Kolsrud, Sigurd 1923: “Skrivemåten i Holbergs eldste bøker”. Holberg Aarbog 1923, s. 162-177.

Kristensen, Tom juni 1925: “Den unge Lyrik og dens Krise”. Tilskueren, juli 1925, s. 31-43. Optr. i Mellem Krigene. Artikler og Kroniker, 1946, s. 11-24.

– 30. april 1934: “Den danske Bog, der erobrede Amerika”. Politiken.

Kristiansen, Tore 1999: “Unge sprogholdninger i Næstved 89 og 98”. DF, bd. 41, s. 139-162.

Krogh, Line 2010: Leonora Christinas Jammers Minde. Udg. og bearbejdet af Line Krogh.

Kroon, Sigurd mfl. (udg.) 1993-2008: A Danish Teacher’s Manual of the Mid-Fifteenth Century (Cod. AM 76, 8°). Volume 1. Transcription and Facsimile. Addendum: The Gotfred of Ghemen Print of The Danish Lucidarius (1510). Volume 2. Commentary and Essays.

Kuhn, Hans 1990: Defining a Nation in Song. Danish patriotic songs in songbooks of the period 1832-1870.

Kure-Jensen, Lise 1993: “Isak Dinesen in English, Danish, and Translation: Are We Reading the Same Text?”. Pelensky, Olga Anastasia (udg.): Isak Dinesen. Critical Views, s. 314-321.

Labov, William & Joshua Waletzky 1967: “Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience”. Helm, June (red.): Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society, s. 12-44. Ny udg. 1997 i Journal of Narrative and Life History, bd. 7, hæfte 4, s. 3-38.

Larsen, Amund B. & Stoltz, Gerhard 1912: Bergens bymål.

Larsen, Karl 1895: Dansk Soldatersprog til Lands og til Vands.

– 1895-1896: “Om dansk Argot og Slang”. Dania, bd. 3, s. 49-79, 229-237.

– 1896: Udenfor Rangklasserne. Se 1896-1899.

– 1896-1899: Københavnerfortællinger. Udenfor Rangklasserne [1896], Kresjan Vesterbro [1897], I det gamle Voldkvartér [1899]. Udg. 1987 af Anne E. Jensen.

– 1897: Kresjan Vesterbro. Se 1896-1899.

– 1898: Danske Mænd.

Larsen, Martin (oversætter) 1943: “Hávamál”. Den ældre Edda og Eddica Minora, bd. 1, s. 74-95.

– 1946 “Sønnetabet (Sonatorrek)”. Den ældre Edda og Eddica Minora, bd. 2, s. 259-262. Opr. udg. 1886-1888 af Finnur Jónsson i Egils saga Skallagrímssonar tilligemed Egils större kvad, s. 362-367.

Lasson, Frans & Engelbrecht, Tom (udg.) 1996: Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62, bd. 1.

Lauremberg, Hans Willumsen 1652: Fire Skjæmtedigte i dansk Oversættelse fra 1652. Udg. 1889 af J. Paludan.

Lausten, K.M. 1907: Ligtale over Karen Marie Lausten den 13. juni 1907.

Leifer, Leif 1961: “Tysk og dansk i Jammersmindet”. DSt, s. 112-119.

Lembcke, Edvard (oversætter) 1861-1873: William Shakspeare’s Dramatiske Værker, bd. 1-18, opr. oversat af Peter Foersom (1845- 1850), omarbejdet af Edv. Lembcke.

– 1910-1911: Shakespeares samlede dramatiske Værker. Folkeudgave, bd. 1-5, 1910.

Leonora Christina 1654-ca. 1698: Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer. Udg. 1949 af Johs. Brøndum-Nielsen & C.O. Bøggild-Andersen. 2. udg., 1960. 1. udg. netpubl. på ADL.

– 1673a: Leonora Christinas franske selvbiografi. Diplomatarisk udgave og dansk oversættelse. Udg. 2021 af Marita Akhøj Nielsen og Lene Schøsler med ikonografi ved Thomas Lyngby.

– 1673b: En kongedatters liv. Leonora Christinas franske selvbiografi på moderne dansk ved Marita Akhøj Nielsen og Lene Schøsler.

– 1674-ca. 1698/1869: Leonora Christina Ulfeldt’s “Jammers-Minde”. Udg. 1869 af Sophus Birket Smith.

– 1674-ca. 1698/1998: Leonora Christinas Jammers Minde. Diplomatarisk udgave. Udg. 1998 af Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj Nielsen under medvirkning af Ingelise Nielsen. Netpubl. på ADL.

–1684: Leonora Christina: Hæltinners Pryd. Udg. 1977 af Christopher Maaløe.

Lerche, August 1937: Klasseopgaver til Læsestile og Referatstile for Skolens ældste Klasser.

LHH = Holberg. Ludvig Holbergs Hovedværker, bd. 1-22. Udg. 2016-2018 af L.K. Fahl mfl. Netpubl. på holbergsskrifter.dk.

LHS = Ludvig Holbergs Skrifter. En tekstkritisk og kommenteret udgave. Udg. 2009-2015 af DSL og Universitetet i Bergen. Netpubl. på holbergsskrifter.dk.

Liebenberg, F.L. 1845: Betænkning over den holbergske Orthographi.

– (udg.) 1850-1855: Johannes Ewalds samtlige Skrifter, bd. 1-8.

Liet, Henk van der (red.) 1998: Indfaldsvinkler. En forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad.

Lindgren, Astrid. Se A. Rud (oversætter).

Lindstrøm, Anders Ture 20. april 1987: “Portræt af Peter Seeberg”. Danmarks Radio, P1.

Linneballe, Poul & Ingerslev-Jensen, Povl (udg.) 1974: Oehlenschlägers Levnet fortalt af ham selv [1830-1831]. Med forord og kommentar, bd. 1-2.

Lucidarius (AM 76, 8º) = Lærebogen Lucidarius i håndskriftet AM 76, 8º. Udg. 1993-2008 i S. Kroon mfl. (udg.).

Lund, Louise Fabian 17. april 1998: “Skriften er et redningsforsøg”. Weekendavisen.

Lundgreen-Nielsen, Flemming 1969: “Mulm og Skræk og Kamp og Død. Johs. Ewalds “Rolf Krage””. DSt, s. 5-19.

– 1980: Det handlende ord: N.F.S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik 1798-1819.

– 1992: “Danske Samfund 1839-1844”. Dansk Identitetshistorie. Folkets Danmark 1848-1940, s. 31-79.

– 1993: “Johs. Ewald og dansk identitet. I anledning af Ewalds 250-års dag”. Bogens Verden, årg. 75, nr. 6, s. 328-333.

– 1997: “Henrich Steffens. Katarakt og Lynild”. DSt, s. 187-196.

– 2007: “Grundtvig og censuren”. Grundtvig-Studier 2007, s. 44-90, med tilføjelse i Grundtvig-Studier 2008, s. 200.

– 2010a: “Johs. Ewalds oversættelse af Klopstocks Der Messias”. DSt, s. 68-94.

– 2010b: “N.F.S. Grundtvig og Saxo og Snorre”. Jørgensen, Gunnar mfl. (red.): Saxo og Snorre, s. 37-75.

– & Ruus, Hanne (red.) 1999-2002: Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700, bd. 1-4.

– mfl. (red.) 1997: Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500- 1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth.

Madvig, Johan Nicolai 1835: “[Anmeldelse af] Samlede Noveller af S.S. Blicher”. Maanedsskrift for Litteratur, bd. 13, s. 401-450.

Mai, Anne-Marie & Aabenhus, Jørgen 2005: “Forfatterne på Hald. Et interview med Henrik Have”. M. Davidsen mfl. (red.), s. 116-126.

Malling, Ove 1777: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. 6 nye opl., 1783-1885; 1777-udg. udg. 1992 af Erik Hansen.

Martensen, Hans Lassen 1883: Af mit Levned. Meddelelser, bd. 2.

Marx, Leonie 1986: Sproget taget på ordet. En studie i Benny Andersens forfatterskab.

Mehan, Hugh 1979: Learning Lessons. Social Organization in the Classroom.

[Molbech, Christian] 1830: “Digte af H.C. Andersen”. Maanedsskrift for Litteratur, bd. 3, s. 162-172.

Molbech, Christian 1833: Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, bd. 1-2. 2. udg., 1859.

Morgenbladet 30. oktober 1887: “[Anonym anmeldelse af Herman Bangs Stuk; Otto Borchsenius?]”. Morgenbladet. Udg. i O. Harsløf (udg.) 1977, s. 72-76.

Mortensen, Karl 1924: “Holberg og Peder Syv. Et Bidrag til Belysning af Holbergs Forhold til ældre dansk Litteratur”. Holberg Aarbog 1924, s. 98-136.

– 1937-1938: “Holbergiana”. APhS, bd. 12, s. 284-306.

– 1938-1939: “Holbergiana I. Holbergs første Vers”. APhS, bd. 13, s. 215-245.

– 1939-1940: “Holbergiana”. APhS, bd. 14, s. 31-64.

– 1942-1943: “Holbergiana”. APhS, bd. 16, s. 158-192.

Moth, Moths Ordbog = Håndskrevet ordbog i 62 foliobind fra årtierne omkring 1700 på KB. Udg. 2013 af DSL ved Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på dsl.dk.

Mylius, Johan de 1988: “Andersens anden revolution”. Litteraturbilleder. Æstetiske udflugter i litteraturen fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen, s. 37-60.

– 2004: Forvandlingens pris. H.C. Andersen og hans eventyr.

Møllehave, Johannes 1982: Tusind fluer med eet smæk. En bog om Storm P.s filosofi.

Møller, Erik 1993: Mundtlig fortælling – Fortællingens struktur og funktion i uformel tale.

Møller, P. L. 1842: ”[Anmeldelse af] En Digters Bazar. Af H. C. Andersen”]. Nye Intelligensblade, nr. 9, 29. maj 1842.

Møller, Poul Martin 1837: “Tanker over Muligheden af Beviser for Menneskets Udødelighed, med Hensyn til den nyeste derhen hørende Literatur”. Maanedsskrift for Litteratur, bd. 17, s. 1-72 og 422-453.

Møller, Vilhelm 11. december 1887: “Herman Bangs Stuk”. Nutiden (anmeldelse). O. Harsløf (udg.) 1977, s. 127-132.

Møller Kristensen, Sven 1938: Æstetiske Studier i dansk Fiktionsprosa 1870-1900.

– 1955: Impressionismen i dansk prosa 1870-1900. Med et tillæg om stiludviklingen efter år 1900. 2. udg. af S. Møller Kristensen 1938.

– 1965: Digteren og samfundet i Danmark i det 19. århundrede, bd. 1.

– 1980: Georg Brandes. Kritikeren liberalisten humanisten.

Maaløe, Christopher 1968: “Vedel og Holberg”. DSt, s. 97-99.

Nathansen, Henri 1912: Indenfor Murene. Skuespil i Fire Akter. Netpubl. på dansksproghistorie.dk. Delvis genudg. i Jul Hansen, Henrik mfl. 1973: Antologi af nordisk litteratur, bd. 8, s. 229-237.

Nexø, Martin Andersen 1932: Et lille Kræ. 4. udg., 1985.

Nielsen, Erling 1963: H.C. Andersen.

Nielsen, Niels Åge 1952: “Dansk og fremmed tale i Jammersmindet”. Runer og Rids. Festskrift til Lis Jacobsen. 29. januar 1952, s. 73-82.

Nilsson, Torbjörn 1965: Impressionisten Herman Bang. Studier i Herman Bangs författarskap till och med Tine.

Noesgaard, A. 1937: Hyppighedsundersøgelser [II]. Ord fra danske Forfattere, Aviser og Handelsstof.

Nyerup, Rasmus (udg.) 1820: Sange til den 10de April 1820.

Nørvig, Johs 1943: Steen Steensen Blicher. Hans Liv og Værker.

Ochs, Elinor & Lisa Capps 2001: Living Narrative. Creating Lives in Everyday Storytelling.

ODS = Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, 1919-1956. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS-S).

ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement, bd. 1-5, 1992-2005. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS).

Oehlenschläger, Adam 1800-1812: Æstetiske Skrifter 1800-1812. Udg. 1980 af F.J. Billeskov Jansen.

– 1803a: Digte. Udg. i uddrag i OehlenschlägerPS og i sin helhed i 2019 af Johan de Mylius.

– 1803b: “Guldhornene”. 1803a, s. 75-82. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 1, s. 19-25, og i 1803a/2019, s. 68-73).

– 1803c: “Sanct Hansaften-Spil”. 1803a, s. 213-304. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 1, s. 219-290, og i 1803a/2019, s. 171-240.

– 1805a: Poetiske Skrifter, bd. 1-2. Delvis udg. i OehlenschlägerPS, bd. 1, s. 48-69.

– 1805b: “Fortale”. 1805a, bd. 1, s. XIII-XXIV. Udg. i 1800-1812/1980, s. 23-28.

– 1805c: “Aladdin, eller Den forunderlige Lampe. Et Lystspil”. 1805a, bd. 2, s. 75-436. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 2, s. 61-379.

– 1807a: Nordiske Digte. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 3, s. 1-429.

– 1807b: “Fortale”. 1807a, s. III-XXXIV. Udg. i 1800-1812/1980, s. 29-49.

– 1807c: “Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil”. 1807a, s. 233-423. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 3, s. 225-391.

– 1808: Svar paa Hr. Capt. Abrahamsons Recension over mine nordiske Digte. En æsthetisk Afhandling. Udg. i 1800-1812/1980, s. 50-89.

– 1810: Axel og Valborg. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 4, s. 135-261.

– 1811: Corregio. Udg. i OehlenschlägerPS, bd. 4, s. 263-430.

– 1814: Helge. Udg. 1996 af Søren Baggesen.

– 1850-1851 = Oehlenschlägers Erindringer, bd. 1-4.

OehlenschlägerPS = Oehlenschläger, Adam: Poetiske Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1926-1930 af H. Topsøe-Jensen. Netpubl. på ADL.

Okkels, Hans Olav 1985: “Om ligprædiken”. Kristensen, Thomas (red.): I dødens skygge. 35 begravelsestaler, s. 7-11.

Olden-Jørgensen, Sebastian 2015: Ludvig Holberg som pragmatisk historiker. En historiografisk-kritisk undersøgelse.

– 2016: “Holbergs “sædvanlige Munterhed”. Humor og satire i Ludvig Holbergs historiske værker”. Bak, Sofie Lene mfl. (red.): “Kildekunst”. Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, bd. 1, s. 137-164.

– 2017: “Holberg som den danske litteraturs fader”. Bøggild Johannsen, Birgitte mfl. (red.): God Latin. Festskrift til Peter Zeeberg i anledning af hans 60-årsdag den 21. april 2017. Udg. i Renæssanceforum, bd. 12, s. 321-334. Netpubl. på www.renaessanceforum.dk.

Olsen, Frederik Christian 1837: “[Anmeldelse af H.C. Andersens] Improvisatoren”. Maanedsskrift for Litteratur, bd. 18, s. 61-87.

Pap. = Søren Kierkegaards Papirer, bd. 1-16. 2. forøgede udg. 1968-1978 ved Niels Thulstrup.

Pavekrøniken. Se A.S. Vedel 1571a.

Pedersen, Karen Margrethe (KU) 2021: “Konnektiv inversion – og adverbierne óg og også”. Bjerring-Hansen, Jens mfl.: Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, s. 215-234.

Perregaard, Bettina 2001: “Tre spor i sprogvidenskabens udforskning af den mundtlige fortælling”. DSt, s. 29-64.

– 2003: Må vi skrive på vores historie? Børns organisering og udnyttelse af skriftsprog.

– 2010: ““Luckily it was only for 10 minutes”: Ideology, Discursive Positions, and Language Socialization in Family Interaction”. Journal of Sociolinguistics 14, 3, s. 370-398.

– 2016: Narrativitet mellem sprog, handling og selv.

Peterbauer, Helene 2020: The Princess in the Tower Revisited. Four Centuries of Constructing Leonora Christina through Fact and Fiction.

Petersen, Clemens 1863: “Reisebeskrivelser”. Fædrelandet, nr. 281, 2. december 1863.

Petersen, N.M. 1858: Bidrag til den danske Literaturs Historie, bd. 4.

Pettersen, Egil, 1991: Bergensordboken. Ord – uttrykk – vendinger og begrep i Bergens bymål.

Plesner, K.F. 1930: Jens Schelderup Sneedorff. En litterærhistorisk monografi.

Pontoppidan, Erik 1668: Grammatica Danica. Optr. i DG, bd. 2, s. 1-426. Ventes udg. 2022 som Pontoppidan, Erik Eriksen: Dansk Grammatik (Grammatica Danica), oversat, indledt og kommenteret af Sten Ebbesen. Med bidrag til indledningen af Sebastian Olden-Jørgensen & Jesper Høgenhaven.

Poulsen, Henrik G. 1996: Det rette udseende. Fotografernes H.C. Andersen.

Projekt Skolesprog 1979: Skoledage, bd. 1-2.

Pufendorf = Puffendorff, Samuel 1682-1705: Einleitung zu der Historie der Vornehmsten Reiche und Staaten so itziger Zeit in Europa sich befinden, bd. 1-5.

Quist, Pia 2000: “Ny københavnsk ‘multietnolekt’. Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer”. DT, bd. 1, s. 143-211.

– 2005: Stilistiske praksisser i storbyens heterogene skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet. Bearbejdet udg. 2012 med titlen Stilistisk praksis. Unge og sprog i den senmoderne storby.

– 2012: Stilistisk praksis. Unge og sprog i den senmoderne storby.

– 2016: “Representations of multi-ethnic youth styles in Danish broadcast media”. Thøgersen, Jacob mfl. (red.): Style, Media and Language Ideologies, s. 217-234.

Rahbek, Knud Lyne 3. september 1822: [Brev til H.C. Andersen]. Netpubl. på H.C. Andersen Centret, SDU, på https://andersen.sdu.dk/ brevbase/brev.html?bid=20109.

– (red.) 1822: Hesperus. For Fædrenelandet og Litteraturen, bd. 7, s. 97-115.

Rampton, Ben 1995: Crossing: Language and Ethnicity among Adolescents.

Randershåndskriftet. Se L. Stedstrup (udg.) 2001.

Rask, Rasmus 1810: “Nogle Betænkninger om den i Skilderiet No. 30 lovede Oversættelse af Edda”. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 3. og 6. februar 1810, sp. 529-534 og 545-548.

Rask, Ulla 1981: “Mit samarbejde med Karen Blixen. Erindringer fortalt til Frans Lasson, august 1975”. Blixeniana 1981. Udg. af Hans Andersen og Frans Lasson, s. 115-137.

Rask Therkilsen, Kjeld 14. oktober 1962: “Det er med ord som med børn – de har godt af at tumle sig”. Berlingske Tidende.

Rasmussen, K.M.S.F. 1904: Ligtale i Hjemmet og Kirken over Karen Marie Sofie Frederikke Rasmussen, f. Bruhn. 9. januar 1904. Indeholder dels “Lærer Asmussens Tale” (s. 2-4), dels “Pastor Trandbergs Tale” (s. 5-8).

Ravn, Olga 31. maj 2013: Fodnote til internettet. Netpubl. på olga-ravn. blogspot.com/2013/05/fodnote-til-internettet.html.

Rifbjerg, Klaus 1958: Den kroniske uskyld.

– 1960: Konfrontation.

– 1961: Camouflage.

– 1962: Voliere.

– 1965: Amagerdigte.

– 1966: Operaelskeren.

– 1967: Arkivet.

– 1970: Marts 1970.

–1991a: Bjerget i himlen.

– 1991b: 150 korte og meget korte tekster.

– 1996: Leksikon.

– 2009a: Dagstelegrafen.

– 2009b: Time out. En forårselegi.

Rimestad, C. 1906: Digtere i Forhør.

RO = Retskrivningsordbog, 1955, og Retskrivningsordbogen, 1. udg., 1986; 2. udg., 1996; 3. udg., 2001; 4. udg., 2012. Derefter også som netpubl. (opdat.) på dsn.dk. Udg. af Dansk Sprognævn. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

ROhist = Hjemmeside på Dansk Sprognævns netsted med en række retskrivningsordbøger, 1872-2012. Netpubl. på rohist.dsn.dk.

Roos, Carl 1941: “Jomfruen mangler”. DSt, s. 50-54.

Rostgaard 151,4o. Håndskrift på KB.

Rostgaard 219,4o. Håndskrift på KB.

Roth, H. 1868: Ligtale over Skytte Rasmus Madsen i Kadshegne, holdt i Vigerslev Kirke den 18. December 1868.

RSD = Renæssancens sprog i Danmark. Ordbogs- og tekstbase om dansk og latin 1500-1700. Red. 2006-2009 af DSL v. Jonathan Adams og Peter Zeeberg. Netpubl. på dsl.dk.

Rubow, Paul V. 1923: Saga og Pastiche. Bidrag til dansk Prosahistorie.

– 1928: Litterære Studier.

– 1938: Prosaens Kunst. Den franske klassiske Tradition.

– 1939: “Den impressionistiske Stil”. Scrap book, s. 7-25.

– 1943: H.C. Andersens Eventyr. Forhistorien – Idé og Form. Sprog og Stil, 2. udg., 1. udg., 1927.

– 1951: Kunsten at skrive.

– 1952: Goldschmidt og Kierkegaard. Nye litterære Studier.

– 1953: Heiberg og hans Skole i Kritiken. (2. udg. af Dansk litterær Kritik i det 19. Aarhundrede indtil 1870, 1921).

– 1970: Dansk litterær kritik i det 19. århundrede indtil 1870.

Rud, Anine (oversætter) 1946: Astrid Lindgren: Pippi Langstrømpe.

Sandersen, Vibeke 1977: Essayet – filosofi og fiktion.

– 2005: “Om sprog og stil i H.C. Andersens eventyr”. NFS 2005, nr. 4, s. 1-8.

Sandstrøm, Bjarne 1985: “Mellem erindring og gentagelse”. Holk, Iben (red.): Mytesyn. En bog om Peter Seebergs forfatterskab, s. 145-173.

– 1999: “De seebergske readymades”. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur, nr. 15, s. 50-61.

Saxo Grammaticus [ca. 1200a]: Gesta Danorum. Danmarkshistorien, bd. 1-2, 2005. Latinsk tekst udg. af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg. Se også A.S. Vedel 1575.

– [ca. 1200b]: Saxonis Grammatici Historiæ Danicæ libri XVI. Udg. 1644 af Stephanus Johannis Stephanius.

Saxooversættelsen. Se A.S. Vedel 1575.

Schade, Jens August 1928: “Odysseen”. Sjov i Danmark, s. 55-56.

Schandorph, Sophus 1888: Birgittes Skæbne. Udg. 1904 i Romaner, bd. 4, s. 253-517.

Schmidt, Rigmor Kappel 2000: “Barokkens rytmer i Don Quixote”. Passage, nr. 35, s. 54-62.

Schyberg, Frederik 25. september 1935: “Isak Dinesen, alias Baronesse Karen Blixen-Fineckes “Syv fantastiske Fortællinger”. Et Stykke blændende kunstnerisk Simili af en begavet, men forskruet Forfatterinde”. Berlingske Tidende.

Seeberg, Peter 1956: Bipersonerne, udg. 2018 af Anders Juhl Rasmussen.

– 1957: Fugls føde, udg. 2018 af Jeppe Barnwell.

– 1962: Eftersøgningen og andre noveller, udg. 2017 af Jeppe Barnwell.

– 1970: Hyrder, udg. 2019 af Jeppe Barnwell.

– 1974: Dinosaurusens sene eftermiddag, udg. 2017 af Jeppe Barnwell.

– 1976: Argumenter for benådning, udg. 2017 af Jeppe Barnwell.

– 1977: Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgård, nr. 11.720; 1977, Maria Krysztofiak.

– 1978a: Ved havet, udg. 2019 af Jeppe Barnwell.

– 1978b: “Fem afsnit om en realistisk roman”. Kritik, nr. 47, s. 26-38.

– 1981: Om fjorten dage, udg. 2017 af Jeppe Barnwell.

– 1990: Rejsen til Ribe, udg. 2018 af Jeppe Barnwell.

– 1997: Halvdelen af natten, udg. 2018 af Jeppe Barnwell.

Seip, Didrik Arup 1954: Om norskhet i språket hos Ludvig Holberg.

Selboe, Tone 1999: Karen Blixen. En introduktion. Oversat af Birthe Melgård Mortensen.

Shakespeare. Se N. Brunse (oversætter) og E. Lembcke (oversætter).

Skallagrimsson, Egil. Se M. Larsen (oversætter).

Skast = Skast Herreds Tingbog 1636-1640, bd. 1-7. Udg. 1954-1980 af Poul Rasmussen mfl.

SKS = Søren Kierkegaards Skrifter, bd. 1-28 og K1-K27. Udg. 1997-2013 af Niels Jørgen Cappelørn mfl. Netpubl. på sks.dk.

Skånske Lov. Udg. i DgL, bd. 1.

SMN = Studér Middelalder på Nettet. Netsted med danske og latinske tekster ca. 1300-1515 i tekstkritiske udgaver. Red. 2002 ff. af DSL v. Marita Akhøj Nielsen mfl., fra 2013 i ny version som middelaldertekster.dk. Netpubl. på dsl.dk (tekstnet.dk).

Smærup Sørensen, Jens 2008: “Forord”. Blicher, Steen Steensen: Noveller, s. 8.

Sneedorff, Jens Schelderup 1757: Om Den Borgerlige Regiering. Udg. 1776 i Samtlige Skrivter, bd. 7.

– 1761-1763: Den patriotiske Tilskuer, nr. 1-308. Udg. af Jens Schelderup Sneedorff. Udg. 1775-1776 i Samtlige Skrivter, bd. 1-6.

SneedorffSS = Sneedorffs samtlige Skrivter, bd. 1-9, 1775-1777.

SNFStud = Studier i Nordisk 1998-1999 ff. Foredrag og årsberetning, 2000 ff. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsættelse af SNFÅrsb).

SNFÅrsb = Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning 1912-1997, 1933-1998. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsætter som SNFStud).

Snorre. Se Clausen, Peder og Sturluson, Snorri.

Sokkelund Herreds Tingbøger 1621-1637. Udg. 1957-1985 af Ole Karup Pedersen mfl. Netpubl. i uddrag i DSST.

Sporon, B.G. 1775-1784: Eenstydige Danske Ords Bemærkelse, oplyst ved Betragtninger og Exempler.

SRO = Saaby, Viggo: Dansk Retskrivningsordbog. 1. udg., 1891; 2. udg., 1892; 3. udg., 1896; 4. udg., 1904 (herfra med titlen Saabys Retskrivningsordbog, udg. af P.K. Thorsen); 5. udg., 1909; 6. udg., 1913; 7. udg., 1918; 8. udg., 1919. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

Stangerup, Hakon 10. oktober 1942: “Stor som de Største”. Nationaltidende.

Stedstrup, Leif (udg.) 2001: Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2°, bd. 1-3. Netpubl. på RSD.

Steffens, Henrich 1802: Indledning til philosophiske Forelæsninger. Udg. 1996 af Johnny Kondrup.

Steiner, George 1975: After Babel. Aspects of Language and Translation.

Stephanius, Stephanus J. 1634: Colloqviorum familiarium libri IV.

Storm Petersen, Robert 1915a: Tretten Øre – alt iberegnet. Fortællinger.

– 1915b: [“Tretten Øre”]. 1915a, s. 7-13. Optr. i (bl.a.) 1966-1968, bd. 1, s. 89-93.

– 7. august 1919 : “Storm Petersen som Verdensnumer”. Berlingske Tidende, aftenudg.

– 1920a: Det er ikke mig! og andre Fortællinger.

– 1920b: “Min Ven Sofus”. 1920a, s. 5-11. Optr. i (bl.a.) 1966-1968, bd. 1, s. 45-51.

– 1927: Usandsynlige Historier.

– 1939-1949: Dagens Flue. Daglig vittighedstegning i Berlingske Aften- avis. Bl.a. udg. 1945-1951 i årlige opsamlinger, i 1998, 2000, 2003 som Udvalgte Fluer, [1.]-3. samling (samlet i 2007 som Udvalgte Fluer med introduktioner af Johannes Møllehave, Jens Bing og Niels Birger Wamberg). Se også listen på dansksproghistorie.dk.

– 1941: Min Hund Grog.

– 1949a: Detektyve Historier.

– 1949b: 106 Fluer.

– 1950a: 107 Fluer.

– 1950b: Humor og visdom.

– 1966-1968: Samlede Fortællinger, bd. 1-18 (bd. 11-18 dog uden serietitlen Samlede Fortællinger).

– 1974a: 158 nye fluer.

– 1974b: 159 nye fluer.

– 1983a: Udvalgte fluer. 365 glade dage.

– 1983b: Udvalgte fluer. 365 glade dage + 1.

– 1984: Udvalgte fluer. 365 glade dage + 2.

– 1993: Udvalgte historier. Red. af Jens Bing.

– 1998: Udvalgte fluer. 1. samling.

– 2000: Udvalgte fluer. 2. samling.

– 2003: Udvalgte fluer. 3. samling.

– 2007. Se 1939-1949.

– 2013: Alle opfindelserne, med forord af Lars Bukdahl.

Strauss, Frithjof 2008: “Karikierte Aphoristiker. Storm P.s Fluer”. Doll, Annette Elisabeth & Yngborn, Katarina (red.): Skandinavische Aphoristik, s. 203-223.

Strid, Jakob Martin 2006: Min mormors gebis.

Strindberg, August 1886: Tjänstekvinnans son. Udg. 1913 i Samlade skrifter av August Strindberg, bd. 18-19.

Stuckenberg, Viggo 1899: Asmadæus. Udg. 1911 i Samlede Værker, bd. 3, s. 253-455.

Sturluson, Snorri [ca. 1230-1239]: Heimskringla edr Noregs Konungasögur. Udg. 1777 af Gerhard Schøning.

Størssøn, Mattis 1594: Den norske krønike. Udg. 1962 af Mikjel Sørlie.

Suso = Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog. Udg. 1865 af C.J. Brandt.

Svendsen, Emanuel 1949: En nyboderdrengs erindringer. Fortalt af Oskar Hansen.

Svendsen, Hanne Marie 1966: Romanens veje. Værkstedssamtaler med danske forfattere, s. 73-89.

Sydrak = Sydrak efter Haandskriftet Ny kgl. Saml. 236 4to. Udg. 1921- 1932 af Gunnar Knudsen.

Syv, Peder 1663: Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. Optr. i DG, bd. 1, s. 75-272.

– 1682, 1688: Aldmindelige Danske Ordsproge, 1-II, Udg. 1983 af Iver Kjær & John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 7.1-7.2.

– 1685: Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica Samt et Tilheng, om dette Sprogs Skrive-rigtighed, med videre Forklaring og Forsvar. Optr. i DG, bd. 3, s. 147-250.

Søndagsevangelier = Ejder, Bertil (udg.) 1983: Svenska medeltidspostillor, del 8.

Sørensen, Knud 1981: “Fra Seven Gothic Tales til Syv fantastiske Fortællinger”. DSt, s. 45-72.

– 1984: St.St. Blicher. Digter og samfundsborger. En illustreret biografi.

Tamm, Ditlev 2002: Retshistorie. Danmark – Europa – globale perspektiver.

Therkildsen, Børge 19. juli 1981: “Peter Seeberg på Rømø, der er scene for hans Roman “Ved havet””. Jydske Tidende.

Thobiæ comœdia. Udg. i L. Stedstrup (udg.) 2001, bd. 1, s. 139-234. Thomissøn, Hans (udg.) 1569: Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer. Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret. Udg. i faksimile 1968 af Erik Dal. Netpubl. på tekstnet.dk.

Thomsen, Ejnar 1935: Dansk Litteratur efter 1870 med Sideblik til det øvrige Norden. Genoptrykt 1962.

– 1950: Omkring Oehlenschlägers tyske Quijotiade.

Thomsen, Søren Ulrik 1996: Det skabtes vaklen.

Thorsen, Svend 1947: Den danske dagspresse, bd. 1.

Thott, Birgitte (oversætter) 1658: Lucii Annæi Senecæ (..) Skrifter (..) Nu paa voris Danske Maal ofversat.

Toldberg, Helge 1946a: “Dateringskriterier for Grundtvig-haandskrifter”. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, bd. 33, s. 107-120.

– 1946b: Grundtvig som filolog.

– 1950: Grundtvigs symbolverden.

Tollenaere, F. de 1943-1944: “Holberg og den hollandske Purisme”. AphS, bd. 17, s. 153-167.

Topsøe-Jensen, H. (red.) 1959: H.C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling, bd. 1-3.

Tudvad, Peter 2010: Stadier på antisemitismens vej. Søren Kierkegaard og jøderne.

Tveden, Jesper 2004: “At jonglere med fantasiens guldæbler. En sproghistorisk studie i H.C. Andersens omdigtede folkeeventyr Dødningen og Reisekammeraten”. Anderseniana, s. 33-54.

Tøjner, Poul Erik 1995: “Stilens tænker”. Tøjner, Poul Erik mfl. (red.): Kierkegaards æstetik, s. 9-67.

Ussing, Henrik 1904: “Steen Steensen Blicher og hans Udgivere”. DSt, s. 158-176.

Valdemars Sjællandske Lov. Udg. i DgL, bd. 7-8.

Vedel, Anders Sørensen 1571a: Antichristvs romanvs. Romske Paffuers leffnede oc gerninger, fra Apostlers tid indtil dette 1571 Aar, aff atskillige sandrue Historier vddragne.

– 1571b: Hr. Michael: Vita hominis. Vnderuisning Om Menniskens leffned, fra hans Fødsels time, indtil opstandelsen oc Dommedag, gantske trøstelig for de Gudfryctige, oc saare gruelig for alle Wgudelige. Udg. af Anders Sørensen Vedel.

– 1571c: En Predicken som skeede vdi Erlig Velbyrdig oc Gudfryctig mands, salige Iohan Friisis begraffuelse vdi Kiøbenhaffn, den nittende dag Decembris, Aar effter Guds byrd M.D.LXX.

– 1572: Septem sapientes Græciæ. Skøne Sprog, oc merckelige Sententzer, som ere faaregiffne, aff de siu Naffnkundige Vise Mend, som paa en tid leffuede tilsammen, oc vaare vdi stor ære oc anseelse, for deris Vissdom vdi Grekeland. Dansk oversættelse ved Anders Sørensen Vedel.

– 1575: Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticvs screff, halfffierde hundrede Aar forleden. Dansk oversættelse ved Anders Sørensen Vedel. Udg. i faksimile 1967 med introduktion af Allan Karker.

– 1580: “En kaart Vnderuisning, Om Bønen, Huorledis mand skal bede, vdi vor HERris IEsu Naffn: Oc huad en Christen Bøn formaar oc vdretter”. Udg. i Anders Jenssøn Mariager: Fader vor: Oc den almindelig Lærdom, Om en Christen Bøn: Vdi Tolff kaarte Predickener, forfattet oc vdlagd, bl. T 3r-V 3v.

– 1588: En sørgelig Ligpredicken. SAlig och høylofflig ihukommelse: Høybaarne Første oc Herre, Herr Frederich den Anden, Danmarckis, Norgis, Vendis oc Gotthis Konning: Hertug vdi Slesuig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken: Greffue vdi Oldenborg oc Delmenhorst, til en Christsalig amindelse, Giort vdi Riber Domkircke den 5. dag Iunij, der hans Naades Lig bleff nedsæt vdi sit Soffuekammer i Roskilde Domkircke, met sin tilbørlig ære oc værdighed (dog meget bedrøffuelig) Forordning.

– 1591: It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her udi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag. Udg. 1993 i faksimile med indledning og noter af Karen Thuesen

– 1592a: Om Menneskelige liffs Kaarthed, Elendighed, Wstadighed, oc Bestemte Tid: Oc huad Raad oc Middel der imod skal bruges, aff Iobs Bogs fiortende Capitel: Fremsæt til Ligpredicken, vdi Erlig oc Velbyrdig, salig Frue Ingeborg, Albret Frisis til Haraldskier, etc. Begraffuelse, den XIII. Dag Octobris, Anno Domini, 1591.

– 1592b: Den XC. Psalme: Moses Guds Mands Bøn. Met en kaart Vdleggelse, forfattet i Ni Predickener.

– 1705: Kong Svend Haraldssøn Tiuve-skæg, Konge udi Danmark, Norge og Ængelland, Hans mandelige og mærkelige Bedrivter, som sig have tildraget udi hans Regimentes Tiid her udi Danmarkes Rige og udi omliggende Landskaber fra det Aar efter Christi Fødsel 980. indtil det Aar 1014. Udi en kort Historiske Fortegnelse af adskillige Indlændske og Udlændske Beviisligheder med beste Fliid, over for 100 Aar siden, tilsammenskrevne. [Udg. af Johannes Laverentzen].

Vedel, Valdemar 1888: “[Anmeldelse af Herman Bangs Stuk]”. Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, nr. 1. Udg. i O. Harsløf (udg.) 1977, s. 146-152.

– 1890: Studier over Guldalderen i dansk Digtning.

Vodskov, H.S. 19. december 1880: “[Anmeldelse af J.P. Jacobsens Niels Lyhne]”. Illustreret Tidende. Udg. 1970 af Niels Barfoed i Omkring Niels Lyhne, s. 34-41.

Vogel-Jørgensen, T. 1940: Bevingede Ord. 7. udg., 2006, ved Pia Jarvad.

Vosmar, Jørn 2015: “Efterskrift”. J.P. Jacobsen 1880, s. 203-243.

Wamberg, Niels Birger 2013: “Hersker og undersåt”. Garff, Joakim (red.): Kierkegaard når han er bedst – og værst, s. 21-28.

Wilster, Christian (oversætter) 1836: Iliaden.

– 1837: Odysseen.

Winge, Mette (udg.) 1972: Omkring Haabløse Slægter.

Winge, Vibeke 1987: “Hochdeutsch und Niederdeutsch im Blauen Turm”. Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik, Sonderband 3, s. 334-343.

Østergaard, Vilhelm 1907: Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede. Med en kort Oversigt over ældre dansk Literatur.

Åkerlund, Eric 1980: “Tänk att få skriva de nya argumenten”. Bonniers Litterära Magasin, årg. 49, nr. 1, s. 14-18.

Aakjær, Jeppe 1928: Fra min Bitte-Tid. En kulturhistorisk Selvbiografi.

Aarestrup, Emil 1838: “En Middag”. Samlede Digte. Udg. 1913 af Otto Borchsenius, s. 57.

Åsum = Aasum Herreds Tingbog 1640-1648, bd. 1-5. Udg. 1956-1982 af Aksel E. Christensen mfl.