6.1 · Før 1500

Tegnsætning eller interpunktion er den måde der sættes tegn på i en tekst, i vores tid fx komma, semikolon eller punktum. Interpunktionstegnene eller skilletegnene er altså ikke en del af bogstavinventaret i en tekst, men en selvstændig mulighed for ved hjælp af et tegn af en eller anden slags at dele en tekst op i mindre afsnit. De enheder som skilletegnene afgrænser, kan være alt fra orddele over ord og ordgrupper til helsætninger bestående af oversætninger og en eller flere ledsætninger og endnu videre til hele tekstafsnit (alinea) og kapitler. Derudover kan skilletegn – trods navnet – bruges som sluttegn til markering af at en tekst er slut. Handlingen at sætte skilletegn i en ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 99-109.

Intet ekstramateriale