21.9 · N.F.S. Grundtvig

N.F.S. Grundtvig er den af de danske digtere, der bidrager mest til udviklingen og hævdelsen af det danske sprog i 1800-tallet. Det sker gennem adskillige eksperimenter i hans eget poetiske og prosaiske forfatterskab i vekselvirkning med en historisk betragtning af modersmålet og forslag til en pædagogisk og politisk praksis for samtidens brug af det. Især efter opdagelsen af “det levende Ord” (dvs. mundtlig tale) i 1825 arbejdede Grundtvig sig frem til en ny definition af dansk væsen i begreber som folkelighed og danskhed, i høj grad med modersmål som udgangspunkt. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 209-229.