Kapitel 18 · Dansk i verden

 • 18.1 · Norge
  Dansk skriftsprog vandt indpas i Norge som et resultat af unionen i 1380, da Danmarks barnekonge Olav Håkonsson (1370-1387) arvede Norge efter sin far Håkon Magnusson (1340-1380). Ved hans død i 13...
 • 18.2 · Færøerne
  Da de norske vikinger drog på deres rejser vestover, kom deres sprog i brug på de steder uden for Norge, hvor de slog sig ned, bl.a. på Færøerne i 800‑tallet. De første århundreder efter bos...
 • 18.3 · Island
  Fra Islands landnam i slutningen af 800-tallet havde islændingene en tæt og mangesidig kontakt med Norge. Bergen var i århundreder centrum for Islands handel, og i 1300-tallet var byen Islands verd...
 • 18.4 · Grønland
  Da Hans Egede kom til Grønland i 1721 for at missionere, var det en selvfølge at grønlænderne skulle kristnes på deres eget sprog – sådan var missionspolitikken. De første missionærer måtte...
 • 18.5 · England
  Det første skriftlige belæg for tilstedeværelsen af danskere i England findes i tekst A af Den angelsaksiske krønike ca. 789: ‘Det var de første skibe med danskere, som kom til England’ (Þæ...
 • 18.6 · Normandiet
  Hvad var det nationale tilhørsforhold for de vikinger, der bosatte sig i Normandiet? Diskussionen har hovedsagelig drejet sig om hærføreren Rollos nationalitet. Det antages, at han nok var nordmand...
 • 18.7 · De nye hjem
  Som del af den store udvandringsbølge fra Europa fra midten af 1800-tallet og frem til Anden Verdenskrig udvandrede også et stort antal danskere til den nye verden. De store udvandringslande var for...
 • 18.8 · Kolonierne
  Danmark var en beskeden kolonimagt i troperne. I dette kapitel undersøges de tre vigtigste kolonier: nogle handelsforter i det nuværende Ghana i Vestafrika (Guldkysten), Tranquebar (eller Trankebar)...
 • 18.9 · Skåne
  Med freden i Roskilde i 1658 overførtes bl.a. provinserne Skåne, Halland og Blekinge (herefter: Skånelandene) fra det danske kongerige til det svenske. Efter nogle urolige årtier, hvor den danske ...
 • 18.10 · Sydslesvig
  Sydslesvig er den nutidige danske betegnelse for området mellem den dansk‑tyske grænse og floden Ejderen i den tyske delstat Slesvig‑Holsten. Før 1864 var området den sydlige del af hertugdøm...
 • 18.11 · EU
  EU adskiller sig fra andre internationale organisationer ved at anerkende alle medlemslandenes officielle sprog ikke blot som officielle EU-sprog, men også, i hvert fald i princippet, som arbejdsspro...
 • 18.12 · Norden
  Dansk er nok det mindst populære kommunikationssprog i det øvrige Norden, og det er i grunden ikke så sært. Dansk har jo historisk været magtens sprog i de fleste af landene, i opposition til de ...
 • 18.13 · Udenlandske universiteter
  Faget dansk kan i dag (foråret 2020) studeres ved 67 universiteter i 26 lande (se Europakortet på næste side og verdenskortet på hjemmesiden), og der er i alt ca. 110 undervisere til at tage sig a...