8.8 · Navne

Proprier, egennavne eller blot navne, er en del af ordforrådet. De udgør ovenikøbet en betydelig del af ordforrådet, faktisk en større del end de ikke-propriale ord, hvis man tæller leksikalske enheder. Der har imidlertid været fremsat temmelig divergerende meninger om, hvordan proprierne skal afgrænses over for det øvrige ordforråd. Man har for det første været uenige om, hvad der skal betragtes som propriale særtræk, og hvilke metodiske problemer der affødes af disse særtræk. For det andet har der hersket forskellige opfattelser af, hvilke ord der skal henregnes til proprierne og hvilke til andre ordklasser. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 367-382.

Intet ekstramateriale