19.5 · Russisk

De sproglige relationer mellem dansk (som del af den østnordiske afgrening af urnordisk) og russisk går med sikkerhed tilbage til vikingetiden. En af datidens vigtige handelsveje, varægerruten, gik fra Østersøen ind i Finske Bugt og videre sydpå ad de russiske flodveje gennem Novgorod og Kiev og over Sortehavet til Konstantinopel. Varægerruten gav rigeligt grundlag for kontakt, også af sproglig art. Varæger er den russiske gengivelse af det nordiske væring, der betegnede en skandinavisk lejesoldat i den byzantinske hær, altså netop en sådan kriger der drog sydpå ad varægerruten. At disse eventyrlystne folk der egentlig blot var på gennemrejse, kom til at spille en rolle i grundlæggelsen af den ældste russiske stat, berettes der om i den ældste russiske krønike, Nestors Krønike. Beretningen om de svundne år (dansk oversættelse, G.O. Svane 1983). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 257-264.

Intet ekstramateriale