19.9 · De nordiske sprog

Forandringerne i det danske sprog fra 1100‑tallet blev begyndelsen til at man kunne skelne mellem de forskellige nordiske sprog. Ved Kalmarunionens indstiftelse 1397 var der ikke blot tre stater, men også tre sprog, dansk, svensk og norsk. Senere bevirkede sprogudviklingen at også islandsk og færøsk kunne skelnes fra norsk. Under Kalmarunionen kan man sige at dansk, norsk og svensk klang sammen. Efterhånden blev norsk mere og mere trængt i baggrunden. Sverige trådte reelt ud af Kalmarunionen i 1464 under Christian 1., mens unionen mellem Danmark og Norge (herunder Island, Færøerne og Grønland) fortsatte. Den følgende periode var præget af de gentagne dansk‑svenske unionskrige, og efter Det Stockholmske Blodbad i 1520 og Gustav Vasas indtagelse af den svenske trone i 1523 var Kalmarunionen endeligt opløst. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 295-305.

Ekstramateriale