Kapitel 4 · Skrift

 • 4.1 · Runer
  Runer er betegnelsen for et alfabetisk skriftsystem, der blev udviklet og spredt blandt germanske folkestammer i de første århundreder e.Kr., og som med forskellige regionale videreudviklinger holdt...
 • 4.2 · Den ældste bogstavskrift
  Det danske skriftsprog har sin oprindelse i den vesteuropæiske latinske skrift, der sammen med kristendommen kom hertil ved rigets inddragelse i den vesteuropæiske kulturkreds. Fra 1000-tallet kende...
 • 4.3 · På sten og mur
  Indskrifter på sten eller i kalkmalerier kaldes normalt epigrafiske. Den oprindeligt græske betegnelse epigrafik betyder ordret ‘skrift på (noget)’, men dækker ikke skrift på papir. Epigrafis...
 • 4.4 · Ældre nydansk håndskrift
  I 1400-tallet undergik den gotiske skrift en fornyelse, der kom til Danmark fra det europæiske kontinent i 1520’erne. Den nye skrift (italiensk lettera antica nuova eller blot antica) bredte sig i ...
 • 4.5 · I det offentlige rum
  Den monumentale skrift hørte, som det fremgår af kapitel 4.3, middelalderen igennem næsten helt og holdent hjemme i kirken. Dette forhold ændrede reformationen i 1536 ikke umiddelbart ved. Men gen...
 • 4.6 · På tryk
  De første trykte bøger fra midten af 1400-tallet erstattede de langsommeligt fremstillede, håndskrevne bøger. Men de skulle ligne forlæggene mest muligt – både med hensyn til udformning og skr...
 • 4.7 · Nyere håndskrift
  I 1875 beordrede et ministerielt cirkulære, at “Øvelserne i Skrivning” skulle indskrænkes til brugen af latinsk skrift, men det indskærpes dog, at børnene i “øverste Klasse, naar Skolen er...
 • 4.8 · Lysende skrift
  Den nok mest kendte lysavis i Danmark er dagbladet Politikens på Københavns Rådhusplads, der blev taget i anvendelse 2. november 1926. Forinden havde der været forskellige forløbere. Ingeniør Vi...
 • 4.9 · Stenografi
  Stenografien i Danmark havde sin glansperiode fra 1850 til 1980’erne. Centrum for udviklingen var i hele perioden Rigsdagens og efter 1953 Folketingets stenografkorps. Det var rigsdagsstenografer, d...
 • 4.10 · Punktskrift
  Punktskrift er blindes og stærkt svagsynedes eget skriftsprog med eget tegnsæt og forkortelsessystem. Den danske punktskrift følger dansk retskrivning – stavemåde, bøjning og brug af sætningst...