21.1 · Anders Sørensen Vedel

I den danske renæssance står Anders Sørensen Vedel centralt. Han var veluddannet, internationalt orienteret, fagligt vidtfavnende og udfoldede et mangfoldigt forfatterskab på såvel latin som dansk (om dansk og latin i renæssancen, se kap. 19.1 “Latin” i bd. 5). I sit arbejde med at opdyrke og udforske modersmålet var han pioner, og den stil, han skabte ved sin velafvejede brug af sprogets gamle og nye udtryksmuligheder, fik langtrækkende indflydelse på dansk skriftsprog. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 103-114.