21.16 · Karen Blixen

Karen Blixen indtager en særlig stilling i dansk litteratur. Dels fordi hun sammen med H.C. Andersen og Søren Kierkegaard tilhører den ganske lille gruppe af danske forfattere, der med rette kan kaldes verdensnavne, og dels fordi hun er noget så sjældent som en dansk forfatter, der har formået at skabe sig en verdensomspændende og vedvarende succes på et fremmed sprog. Hun befinder sig således på den internationale forfatterscene i selskab med så prominente navne som Joseph Conrad, Vladimir Nabokov og Milan Kundera. Men Blixen skrev ikke kun på engelsk. Arbejdsgangen var – med ganske få undtagelser – den, at hun først skrev på engelsk for derefter egenhændigt at gendigte værkerne ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 319-331.

Intet ekstramateriale