19.2 · Tysk og nederlandsk

Indvandringen sydfra begyndte i 1100‑tallet som led i en migration mod nord og øst fra de tysktalende områder. Et tidligt vidnesbyrd om tysk indvandring er Saxos omtale af tyske håndværkere i Roskilde (ca. 1200). Mordet på Erik Klipping i Finderup Lade 1286 er skildret i et digt af en tysk sanger Rumelant, der også er kendt fra samtidens tyske hoffer (V. Winge 1992, s. 35 f.) Indvandringen blev intensiveret med etableringen af Hanseforbundet, et forbund af byer, der fra 1100‑tallet til omkring 1600 med centrum i Nordtyskland og omkring Østersøen styrede handelen i Nordeuropa og etablerede kontakten til markederne i Sydeuropa og Orienten. Byerne langs Østersøkysten blev i denne periode blomstrende handelsbyer. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 221-234.

Intet ekstramateriale