2.1 · Sproghistorie og sprogteori

At dette kapitel overhovedet forekommer i en dansk sproghistorie, er i sig selv et statement. Begrundelsen er for det første at det ikke er alle teorier om sprog der placerer lige netop en sproghistorie, den sammenhængende fremadskridende fortælling om et sprog gennem tiderne, som den vigtigste indsats i sprogforskningen. For det andet er der selv for dem der anser sproghistorie for at være vigtig, alligevel forskel på hvordan: De mange forskellige tanker man gennem tiderne har gjort sig om hvordan og hvorfor sprog forandrer sig, kan resultere i temmelig forskellige sproghistorier. Når selve sproghistorierne er forskellige, kan man let komme til at blive skeptiker. Her er det nødvendigt at skelne mellem konstateringer og generaliseringer som står fast til evig tid – eller i hvert fald den tid vi lige nu kan overskue – og så de historier der fortælles om dem. De sidste kan godt skifte uden at man behøver miste tilliden til at sproghistorien bygger på gamle kendsgerninger og giver nye indsigter…

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 35-77.