18.10 · Sydslesvig

Sydslesvig er den nutidige danske betegnelse for området mellem den dansk‑tyske grænse og floden Ejderen i den tyske delstat Slesvig‑Holsten. Før 1864 var området den sydlige del af hertugdømmet Sønderjylland, senere kaldet Slesvig, og fra 1864 til 1920 den sydlige del af den tyske provins Slesvig. Dengang blev navnet Sydslesvig anvendt om den allersydligste del, mens området op til den nuværende grænse blev kaldt Mellemslesvig, og nord for lå Nordslesvig. I det følgende bliver området mellem Ejderen og den nuværende grænse betegnet som den sydlige del af Slesvig frem til 1920 og derefter som Sydslesvig. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 147-162.