4.2 · Den ældste bogstavskrift

Det danske skriftsprog har sin oprindelse i den vesteuropæiske latinske skrift, der sammen med kristendommen kom hertil ved rigets inddragelse i den vesteuropæiske kulturkreds. Fra 1000-tallet kendes genstande fra Lund, der relaterer sig til skriftvæsen – såsom grifler, styli og pergamentprikkere (A.W. Mårtensson 1961, s. 108-142).

Skriftvæsenets indførelse havde en epokegørende betydning for samfundsudviklingen. Skriften frembød mulighed for, at én magthaver kunne styre og kontrollere et stort område fra ét magtcentrum, da det skrevne ord gjorde det muligt at kommunikere og langtidslagre beslutninger i et ydre medium. Ved skriftens fremkomst og videreudvikling opstod der et skel mellem dem, der var i stand til at udtrykke sig ved hjælp af det nye medium, og dem, der måtte tage til takke med billedmateriale og hukommelsens beskaffenhed ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 323-339.

Intet ekstramateriale