8.7 · Slang

Slang er ikke pænt sprog. Mængden og arten af slang på et givet tidspunkt afspejler tidens normer for hvor grænsen går mellem det pæne sprog, normalsproget, og det mindre pæne. Slangbrug er dermed også et barometer for tidens opfattelse af sømmelighed og velanstændighed.

Det er svært at give en præcis definition af slang som sproglig term. Det er der flere grunde til. Kaj Bom, nyere tids største kender af slang, lægger vægt på at slang er et stiltræk, altså at der er visse markører der karakteriserer det som slang: “Et sproglag (et stilelement), især knyttet til dagligtalen, der med spøgende (humoristisk-satirisk) sigte bevidst afviger fra normalsproget, og som har en rimelig udbredelse ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 351-366.