12.2 · Udtale

Alle danske dialekter, ja de fleste europæiske, kommer af ét og samme sprog: ur-indoeuropæisk, som efterhånden spaltedes op, da urfolket – som menes at have beboet de sydrussiske stepper ned mod Sortehavet – udvandrede i diverse retninger. Derved blev ur-indoeuropæisk delt op i flere forskellige “familier”, herunder den germanske. I kap. 2.4 “Sprogfamilien” i bd. 1 kan man læse nærmere om den indoeuropæiske sprogfamilie og om det danske sprogs placering heri.

Vor egen sprogfamilie er germansk, og det regnes for sikkert, at alle germanske sprog (dansk, norsk, svensk, færøsk, islandsk, gotisk, højtysk, nedertysk, nederlandsk, frisisk, engelsk) ikke alene udspringer af ursproget, men at de er udspaltet af et helt ensartet sprog, urgermansk, der taltes langt senere, nemlig ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 235-256.