Kapitel 10 · Bøjning

 • 10.1 · Runetiden
  Runeperiodens dansk var et fleksionssprog, dvs. at den grammatiske information fremgår af ordenes forskellige bøjningsendelser. Bøjningssystemet er bevaret i de moderne nordiske sprog islandsk og f...
 • 10.2 · Gammeldansk
  Ved indgangen til den gammeldanske periode (ca. år 1100) har bøjningssystemet i Danmark ligget meget tæt på det fællesnordiske. De vigtigste afvigelser skyldes generelle østnordiske lydovergange...
 • 10.3 · Ældre nydansk
  Beskrivelserne af ordbøjningen i middelalderdansk (jf. kapitel 10.2) viser hvordan de enkelte ordklassers bøjningssystemer er ændret ved at nogle kategorier er bortfaldet og mange kraftigt forenkle...
 • 10.4 · Yngre nydansk
  Beskrivelsen her i kapitlet af bøjningen efter 1700 adskiller sig fra beskrivelsen i kap. 10.3 af den ældre nydanske periode på et væsentligt punkt. Dens grundlag er nemlig ikke sprogbrugen i udva...