4.6 · På tryk

De første trykte bøger fra midten af 1400-tallet erstattede de langsommeligt fremstillede, håndskrevne bøger. Men de skulle ligne forlæggene mest muligt – både med hensyn til udformning og skrift. Det blev derfor lokale gotiske håndskrifter i den katolske kirkes bøger, som de første blystøbte skrifter søgte at efterligne.

Fra Mainz, hvor Johannes Gutenberg havde sit trykkeri, bredte den nye teknologi sig til de nærmeste byer og lande, og efterhånden nåede bogtrykket også til lidt fjernere egne som fx Danmark (1482) ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 373-397.

Intet ekstramateriale